Clicks59
vi.news

Hồng Y: "Francis tiến chậm hơn vì sự đối lập"

Con đường đến với các linh mục đã kết hôn vẫn "còn mở", Hồng y của Đức, Oswald Gracias, một thành viên của Hội đồng Hồng y của Francis, nói với NcrOnline (ngày 24 tháng 2).

Đề xuất thủ thuật trường hợp đơn lẻ, ông đề xuất rằng các giám mục người Amazon hoặc các giám mục khác vẫn có thể yêu cầu Francis phân quyền để phong chức cho những người đàn ông đã có vợ.

Gracias nói thêm rằng Francis "rất nhiệt huyết với tư duy rằng phụ nữ có vai trò lớn hơn trong Giáo hội, trong việc ra quyết định." Tuy nhiên, ông nói thêm rằng "có nhiều áp lực," giải thích rằng chiến lược của Francis là nhằm "tiến chậm hơn" để mang mọi người đi cùng.

Querida Amazonia làm Gracias ngạc nhiên "một chút". Đối với ông ta, đó là một việc "rất thông minh" khi Francis án thành tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng, "Do đó, tài liệu cuối cùng vẫn là một điểm tham chiếu hợp lệ."

Hình ảnh: Oswald Gracias, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsGukxowwsdl