Clicks18
vi.news

Coi chừng! Kinh cầu nguyện này giết chết giáo hoàng

Một nữ tu Dòng Đa Minh giấu tên đã kêu gọi cầu nguyện hàng ngày tại kinh cầu Đức Mẹ của Dòng Đa Minh (phía dưới) để ngăn chặn nguy cơ sắp xảy ra của việc bãi bỏ và phá hủy Nghi lễ Roma.

Kinh cầu nguyện này đã có tác dụng kỳ diệu. Trong Dòng Đa Minh, người ta nói rằng nó có thể cầu nguyện cho các giáo hoàng "xuống mồ."

Những người Đa Minh đã cầu nguyện kinh cầu này vào thời Trung cổ cao khi có tranh chấp giữa họ và các giáo sĩ giáo phận tại trường đại học Paris.

Innocent IV (+1254) đã muốn tước bỏ các đặc ân mục vụ của các tu sĩ dòng Đa Minh và Francis, vốn cho phép họ thực hiện các hoạt động mục vụ bên ngoài môi trường giáo xứ.

Trong lúc túng thiếu này, các Dòng Đa Minh đã nương náu nơi Mẹ Thiên Chúa. Mười sáu ngày sau khi Innocent IV chống lại người Đa Minh, ông ta chết. Người kế vị của ông là Alexander IV đã dỡ bỏ lệnh cấm.

Đây là nguồn gốc của niềm tin rằng các kinh thánh Đa Minh có một hiệu quả đặc biệt là những lời cầu nguyện chuyển cầu với Thiên Chúa. Các hồng y tại Giáo triều Roma vào thời điểm đó đã nói: "Hãy coi chừng những người giảng đạo [= người Ða Minh] vì họ làm phép lạ!"

Đây là kinh đầu tiên trong số hai Kinh cầu nguyện.

#newsNmxlpgasfy

Litaniae Beatae Mariae Virginis ab Ordine Praedicatorum receptae

Kyrie, eleison.
Christe, eleison
Kyrie, eleison
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos

Pater de cælis Deus, miserere nobis
Fili Redemptor mundi Deus,
Spiritus Sancte Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,

Sancta Maria Mater Christi sanctissima, ora pro nobis
Sancta Maria Dei Genetrix Virgo,
Sancta Maria Mater innupta,
Sancta Maria Mater inviolata,
Sancta Maria Virgo virginum,
Sancta Maria Virgo perpetua,
Sancta Maria gratia Dei plena,
Sancta Maria æterni Regis filia,
Sancta Maria Christi Mater et Sponsa,
Sancta Maria Spiritus Sancti templum,
Sancta Maria cælorum Regina,
Sancta Maria Angelorum Domina,
Sancta Maria scala Dei,
Sancta Maria porta Paradisi,
Sancta Maria nostra Mater et Domina,
Sancta Maria nosta spes vera,
Sancta Maria nova mater,
Sancta Maria omnium fidelium fides,
Sancta Maria caritas Dei perfecta,
Sancta Maria imperatrix nostra,
Sancta Maria fons dulcedinis,
Sancta Maria mater misericordiæ,
Sancta Maria mater æterni Principis,
Sancta Maria mater veri consilii,
Sancta Maria mater veræ fidei,
Sancta Maria nostra resurrectio,
Sancta Maria per quam renovatur omnis creatura,
Sancta Maria generans æternum Lumen,
Sancta Maria omnia portantem portans,
Sancta Maria virtus divinæ Incarnationis,
Sancta Maria cubile thesauri cælestis,
Sancta Maria generans factorem omnium,
Sancta Maria consilii cælestis arcanum,
Sancta Maria nostra salus vera,
Sancta Maria thesaurus fidelium,
Sancta Maria pulcherrima Domina,
Sancta Maria iris plena lætitia,
Sancta Maria mater veri gaudii,
Sancta Maria iter nostrum ad Dominum,
Sancta Maria advocatrix nostra,
Sancta Maria stella cæli clarissima,
Sancta Maria præclarior luna,
Sancta Maria solem lumine vincens,
Sancta Maria æterni Dei Mater,
Sancta Maria delens tenebras æternæ noctis,
Sancta Maria delens chyrographum nostræ perditionis,
Sancta Maria fons veræ sapietiæ,
Sancta Maria lumen rectæ scietiæ,
Sancta Maria inæstimable gaudium nostrum,
Sancta Maria præmium nostrum,
Sancta Maria cælestis patriæ desiderium,
Sancta Maria speculum divinæ contemplationis,
Sancta Maria omnium Beatorum beatissima,
Sancta Maria omni laude dignissima,
Sancta Maria clementissima Domina,
Sancta Maria consolatrix ad te confugentium,
Sancta Maria plena pietate,
Sancta Maria omni dulcedine superabundans,
Sancta Maria pulchritude Angelorum,
Sancta Maria flos Patriarcharum,
Sancta Maria humilitas Prophetarum,
Sancta Maria thesaurus Apostolorum,
Sancta Maria laus Martyrum,
Sancta Maria glorificatio Sacerdotum,
Sancta Maria decus Virginum,
Sancta Maria castitatis lilium,
Sancta Maria super omnes feminas benedicta,
Sancta Maria reparatio omnium perditorum,
Sancta Maria laus omnium iustorum,
Sancta Maria secretorum Dei conscia,
Sancta Maria sanctissima omnium feminarum,
Sancta Maria præclarissima Domina,
Sancta Maria margarita cælestis Sponsi,
Sancta Maria palatium Christi,
Sancta Maria immaculata Virgo,
Sancta Maria templum Domini,
Sancta Maria gloria Ierusalem,
Sancta Maria lætitia Israel,
Sancta Maria filia Dei,
Sancta Maria Sponsa Christi amantissima,
Sancta Maria stella maris,
Sancta Maria diadema in capite summi Regis,
Sancta Maria omni honore dignissima,
Sancta Maria omni dulcedine plena,
Sancta Maria regni cælestis meritum,
Sancta Maria cælestis vitæ ianua,
Sancta Maria porta clausa et patens,
Sancta Maria per quam intratur ad Dominum,
Sancta Maria immarcescibilis rosa,
Sancta Maria omni mundo pretiosior,
Sancta Maria omni thesauro desiderabilior,
Sancta Maria altior cælo,
Sancta Maria Angelis mundior,
Sancta Maria Archangelorum lætitia,
Sancta Maria omnium Sanctorum exultatio,
Sancta Maria honor et laus, et gloria, et fiducia nostra,
Sancta Maria extende manum tuam et tange cor nostrum, ut illumines et liberes nos peccatores.

Filia Dei, Maria, nos respice
Filia Ioachim, Maria, nos dilige
Filia Annæ, Maria, nos suscipe

Agna Dei, tu porta spei, porta nos ad Filium
Agna Dei, nos iungas ei, virginale lilium
Agna Dei, da requietis regnum post exilium

Pater noster – Ave Maria.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. (T.P. Alleluia)
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos. (T.P. Alleluia)
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus

Defende, quæsumus, Domine Deus, intercedente beata et gloriosa Dei Genetrice Maria cum omnibus Sanctis tuis, nostram ab omni adversitate Domum et Congregationem, et ab hostium tuere clementer insidiis. Per Christum Dominum nostrum.

Amen.