Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Anton Čulen
1131.6K

Divadlo, zmätok, rozbíjanie jednoty národa, úplná absencia viery a chaos už aj okolo pápežovej návštevy

Divadlo, zmätok, rozbíjanie jednoty národa, úplná absencia viery a chaos už aj okolo pápežovej návštevy

Podľa nášho Pána Ježiša Krista „lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí“ (Mk 2, 17). No podľa ministra zdravotníctva V. Lengvarského sa Kristov námestník môže stretnúť len so zaočkovanými, ktorí stále tvoria menšinu.
Je to v duchu Ježiša Krista „Aby všetci jedno boli”? (Jn 17, 21) Alebo v duchu hesla antikrista a jeho spojencov „rozdeľuj a panuj“?

Ak chcel minister zdravotníctva (podľa všetkého v súlade s uznesením posledného zjazdu KSČ, alebo odporúčaní Čínskej komunistickej strany a v duchu extrémistických zástancov bojového ateizmu) spraviť z Kristovho námestníka na zemi prichádzajúceho na Slovensko obyčajného turistu, ktorý nemá nič spoločné s Pánom Ježišom a jeho zázrakmi, ktorými Kristus Pán potvrdil, že je naozaj Boží Syn, tak sa mu to zrejme podarilo.

Segregovať ľudí a rozdeliť ich podľa toho, či sú, alebo nie sú zaočkovaní, aby sa práve len tá vyvolená zaočkovaná kasta (ne)veriacich mohla stretnúť s námestníkom Ježiša Krista na zemi, ktorý kade „chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh” (Sk 10, 38), je hrubou urážkou a obrovským prejavom neviery, rozdeľovania, nejednoty a neúcty v prvom rade voči Ježišovi Kristovi, ktorý Cirkev založil, ale v druhom rade aj voči nástupcovi svätého Petra, ktorému Pán Ježiš zveril Cirkev, ktorú, ako prisľúbil, „brány pekelné nepremôžu” (Mt 16,18). A teda Cirkev nepremôže ani žiaden vírus.

Tým pádom je aj hrubou urážkou veriacich na Slovensku a celej KBS na pozvanie o. i. ktorej pápež František na Slovensko prichádza. Pán Ježiš Kristus sa na svojich cestách stretával s ľuďmi všetkých stavov a kategórií a nikoho nesegregoval, ani neodmietal.

Bez problémov si našiel čas a priestor pre každého človeka, ktorý mal o to záujem. Prichádzali za ním, alebo privádzali k nemu slepých, chromých, hluchých, malomocných a On na nich kládol ruky, aby ich uzdravil. Nevylučoval nikoho a keď apoštoli bránili deťom dostať sa k jeho blízkosti, sám ich napomenul: „Nechajte maličkých prísť ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Kráľovstvo nebeské“ (Mt 19, 14).

Keď apoštoli upozorňovali v Jerichu slepca, aby na Ježiša nekričal, prikázal im, aby mu ho priviedli a On ho uzdravil. Žena, ktorá mala krvotok, sa ho zozadu tajne dotkla a Pán Ježiš jej povedal: „Choď v pokoji, tvoja viera ťa uzdravila.“ Ježiš vzkriesil aj mŕtvych. Naimského mládenca, Jairovu dcéru a priateľa Lazára, ktorý dokonca už v hrobe páchol. Uzdravil aj desať malomocných naraz a to bez toho, aby sa ich dotkol, ale úcty a vďaky sa mu dostalo len od jedného. Ježiš si naslinil prsty a dotkol sa jazyka, aby uzdravil nemého. Urobil blato a potrel oči slepému. Uzdravoval malomocných a nikde nečítame, že by bol býval skončil v karanténe.

Pred poslednou návštevou pápeža Jána Pavla II. v roku 2003 extrémistickí zástancovia bojového ateizmu na Slovensku rozbehli v mainstreamových médiách mohutnú antikampaň v ktorej dookola omieľali najmä to, koľko je to veľa neefektívne vynaložených peňazí, ktoré budú použité v súvislosti s touto návštevou pápeža na Slovensku. Dúfali, že napokon pre slabší zdravotný stav nepríde.

Svätý Otec Ján Pavol II. miloval Slovensko a slovenský národ túto jeho lásku k nám cítil a preto sa státisíce Slovákov aj tešilo na osobné stretnutie s ním. Na poslednej sv. omši v Petržalke sa zúčastnilo až 300 000 veriacich, ktorí sa prišli rozlúčiť so Svätým Otcom. On tak miloval Slovensko a Slovákov, že nás neváhal navštíviť ani vtedy, keď mu to spôsobovalo aj veľkú bolesť i utrpenie.

Túžil ešte raz vidieť a modliť sa za náš slovenský národ a dať nám svoje otcovské a apoštolské požehnanie. Bolo neskutočne dojemné, pozerať sa do tváre tohto svätca pripútaného na vozík, ako mu nesmierne záležalo na tom, aby Slovensko ešte raz mohol vidieť. „Ako by to bolo, keby ťa nebolo. Dobre že žiješ“, spievali mu s veľkou vďakou bohoslovci počas kázne, keď pozdravil milovaný slovenský národ.

Je zaujímavé, že mnohí z týchto progresívnych politikov na Slovensku, ktorí sa už nemôžu dočkať na návštevu pápeža Františka, si ani len nespomenú na pápeža Jána Pavla II. a na to, ako sa tento Kristov námestník pričinil o pád komunistického režimu v krajinách východnej Európy. Nespomenú ani Benedikta XVI., dnešného emeritného pápeža. Nežiadajú zasvätenie Slovenska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, na ktorom by sme sa tak radi osobne zúčastnili, a už vôbec nie zasvätenie Ruska, tak, ako si to želala Panna Mária vo Fatime.

Je zaujímavé, že nespomínajú ani to, aké je dôležité pre tento národ aby zostal verný evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista, nevyzývajú na dôsledné dodržiavanie Desatora, na aplikáciu evanjelia do každodenného života spoločnosti, neobhajujú manželský zväzok medzi mužom a ženou, ktorý ustanovil Boh, ani len nespomenú predmanželskú a manželskú čistotu, manželskú vernosť, potrebu kresťanskej výchovy v našich rodinách, potrebu náboženskej výchovy detí v školách, nekritizujú rozvodovosť, nevyzývajú na každodennú modlitbu svätého ruženca, na účasť na bohoslužbách počas nedele a sviatkov, nekritizujú rozbíjanie rodín, ani znesväcovanie nedele a sviatkov. Ani náhodou nespomenú encykliku Leva XIII. Rerum novarum a nevyzývajú na odstránenie sociálnej nespravodlivosti a biedy na Slovensku.

Určite nebudú pápežovi pripomínať, aby bolo čím skôr podpísaná a ratifikovaná čiastková zmluva o výhrade svedomia, ktorej prijatie žiadalo NR SR viac ako 120 000 občanov Slovenskej republiky a ktorú sa vláda SR v zmluve s Vatikánom zaviazala prijať.

Určite Svätému Otcovi nespomenú ani petíciu viac ako 220 000 občanov Slovenskej republiky, márne žiadajúcich NR SR o zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi ešte v roku 2002.

Tiež nespomenú petíciu vyše 83 000 občanov SR žiadajúcich NR SR prijatie zákona na ochranu nedele.

Čo si občania Slovenskej republiky majú myslieť o vláde, ktorá pozatvárala kostoly, zakázala používanie svätenej vody, trestala pokutami kňazov a terorizovala ich za vysluhovanie sviatostí veriacim počas pandémie, zakázala prijímanie na jazyk a Cirkev zbavila svojprávnosti?

Čo si majú občania Slovenska myslieť o predstaviteľoch štátu, ktorí majú plné ústa slobody a demokracie a pritom nerešpektujú náboženskú slobodu a autonómiu Cirkvi zakotvenú v Ústave Slovenskej republiky, garantovanú medzinárodnými dohovormi, zmluvou so Svätou Stolicou a odmietajú všetko kresťanské? Dá sa to inak nazvať ako farizejstvo?

Čudná logika ministra zdravotníctva aj predsedu KBS: Aby sa na stretnutí so Svätým Otcom zúčastnil čo najväčší počet ľudí, vylúči sa obrovská skupina nezaočkovaných.

Podľa ministra Lengvarského, podmienkou účasti na stretnutiach spojených so septembrovou návštevou pápeža Františka na Slovensku, bude plná zaočkovanosť. „Povolíme účasť vysoko nad rámec platných opatrení, no podmienkou účasti na svätých omšiach a iných podujatiach bude plná zaočkovanosť účastníkov podujatí. Aj týmto chceme dosiahnuť, aby návšteva Svätého Otca na Slovensku bola duchovným zážitkom pre čo najväčší počet ľudí.“

Na slová ministra reagoval predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý povedal: „Toto rozhodnutie vnímame v duchu našej požiadavky, aby sa na stretnutiach so Svätým Otcom mohlo zúčastniť čo najviac ľudí”.

V Slovenskej republike je podľa údajov z médií prvou dávkou zaočkovaných viac ako 40 percent ľudí .
Druhou dávkou je to ešte menej 34.37 percent.

Takmer 19 000 mŕtvych po vakcinácii a 1.8 milión s vážnymi zdravotnými problémami len v EÚ

Ak sa teda automaticky z možnosti stretnúť sa s pápežom počas jeho návštevy na Slovenska vylúči takmer 60 percent občanov, tak ako môže minister zdravotníctva spolu s predsedom KBS tvrdiť, že je to preto, aby „sa na stretnutiach so Svätým Otcom mohlo zúčastniť čo najviac ľudí“? Alebo je ich cieľom, aby o stretnutie s pápežom nemal veriaci ľud žiaden záujem? Nie je cieľom extrémistických zástancov bojového ateizmu dekristianizovať slovenský národ?

Nemala by sa naša biskupská konferencia postaviť proti takejto hrubej a nechutnej segregácii a rozbíjaniu jednoty veriacich a občanov Slovenska? To už naozaj aj naša Cirkev na Slovensku stratila vieru v Pána Ježiša Krista a v jeho moc ešte aj dnes robiť zázraky?

Anton Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/9450
Marieta Ria shares this
4779
Nemala sa by sa KBS postaviť proti segregácii veriacich? Alebo stratila Cirkev na Slovensku vieru v Pána Ježiša Krista a v jeho moc ešte aj dnes robiť zázraky?
CHAOS okolo návštevy pápeža
forthetruth333
to není chaos,,,,,cielená segregacia mudrych čo sa nedali zaočkovať
Caesar
Sloboda nie je dar od vlady a jej vakciny, ale nase pravo od Boha. A tato satanska nahubkova vlada nam bude tvrdit opak.
Caesar
To tak ma byt, kto sa ma dat zaockovat covidvakcinou - oznacit znakom systemu Selmy - ten sa da. Kazdy podla zasluh, musi sa oddelit zrno od pliev, ako pise Biblia:
webnode.sk/biblia-a-koniec-casov/
johanika
Známy hudobník Eric Clapton nebude vystupovať na podujatiach, kde budú vyžadovať potvrdenie o očkovaní
hlavnespravy.sk/…h-kde-budu-vyzadovat-potvrdenie-o-ockovani/2616462
Marieta Ria
Výborný článok, pán Čulen!!! Skvele vystihnuté aj v širšom kontexte! S tými otázkami (nielen) na záver sa plne stotožňujem!
johanika
V súvislosti so septembrovou návštevou pápeža Františka na Slovensku Košický samosprávny kraj (KSK) vytvorí v jednotlivých farnostiach, ktoré o to prejavia záujem, simulované očkovacie centrá.
hlavnespravy.sk/…eza-otvori-ockovacie-centra-vo-farnostiach/2615562
apredsasatoci
Pozeráme sa Pravde do očí!
Ja vidím neskutočnú vymletost ľudí a vychádza na povrch "viera" kresťanov.
Je to veľmi smutný pohľad! 🤮😱
Marieta Ria
To je neskutočné, arcibiskup Bober má veľkú radosť - takže kampaň pokračuje, len motto treba upraviť: vakcína je nádej na stretnutie s pápežom...
A jeden komentár pod článkom:
Cestujete v Košicoch električkou a zrazu vám zahlási: ,,Zastávka Stará nemocnica, upozorňujeme, že zastávka sa nachádza blízko očkovacieho centra."
Toto už je čistý predaj podomového šmejda, ktorý vnucuje parné hrnce …More
To je neskutočné, arcibiskup Bober má veľkú radosť - takže kampaň pokračuje, len motto treba upraviť: vakcína je nádej na stretnutie s pápežom...
A jeden komentár pod článkom:

Cestujete v Košicoch električkou a zrazu vám zahlási: ,,Zastávka Stará nemocnica, upozorňujeme, že zastávka sa nachádza blízko očkovacieho centra."
Toto už je čistý predaj podomového šmejda, ktorý vnucuje parné hrnce s protirakovinovým účinkom....

A ja sa pýtam - aký je vlastne účel cesty pápeža???
Marieta Ria
hlavnespravy.sk/…alebo-nczi-a-tak-sa-overi-ci-je-zaockovany/2616746
Chcela by som byť muškou maličkou a uvidieť tu registráciu Cigáňov na Luniku, kde je zaočkovaný starosta a pár jeho ľudí... Ľudia, ktorí často nevedia písať a čítať, sa budú registrovať (veď ako inak by ich k pápežovi pustili? Alebo to bude všetko inak a dostanú nejakú Mikasovu výnimku?? Lebo hrozí, že zúčastniť sa privítania …More
hlavnespravy.sk/…alebo-nczi-a-tak-sa-overi-ci-je-zaockovany/2616746
Chcela by som byť muškou maličkou a uvidieť tu registráciu Cigáňov na Luniku, kde je zaočkovaný starosta a pár jeho ľudí... Ľudia, ktorí často nevedia písať a čítať, sa budú registrovať (veď ako inak by ich k pápežovi pustili? Alebo to bude všetko inak a dostanú nejakú Mikasovu výnimku?? Lebo hrozí, že zúčastniť sa privítania nebude mať kto!
dominikguzman
@Marieta Ria Samozrejme, že Rómski spoluobčania aby neboli diskriminovaní, a medzinárodné organizácie, ako aj naše mimovládky financované americkou ambasádou a Sorosom, neoznačili KBS, ani našu vládu za rasistickú, budú mať udelenú výnimku. Možno niektorí z nich vystrelí z luku po pápežovi, alebo hodí petardu, či sekeru, z čoho určite budú mať veľkú radosť, títo nenávistníci pápeža a …More
@Marieta Ria Samozrejme, že Rómski spoluobčania aby neboli diskriminovaní, a medzinárodné organizácie, ako aj naše mimovládky financované americkou ambasádou a Sorosom, neoznačili KBS, ani našu vládu za rasistickú, budú mať udelenú výnimku. Možno niektorí z nich vystrelí z luku po pápežovi, alebo hodí petardu, či sekeru, z čoho určite budú mať veľkú radosť, títo nenávistníci pápeža a diablovi spolčenci.
dominikguzman
@Marieta Ria , ale to nemusíš ísť len električkou v Košiciach, môžeš to pokojne začuť aj v autobuse... Začína sa tu veľký aparteid, a bude to len horšie. Vakcína je sloboda, vakcína je láska, vakcína je život, pomaly ako keby som žil 1984 od Orwella, len aby sme ešte neskončili v My od Zamjatina, oproti ktorému je 1984 slabý odvar, ale My nie je tak populárne...
Marieta Ria
@dominikguzman však je to nedomyslené - oni si tak trochu našili na seba búdu s tým Luníkom, takže moc na výber nemajú! A to máš pravdu - hneď by sa to zvrhlo na diskrimináciu marginálnej skupiny, mimovládky by bili na poplach! Oni majú len práva, povinnosti sa ich netýkajú... To len nás bielych môžu stavať do úlohy pokusných potkanov a označiť to za slobodu!!
Ale stále sa akosi nemôžem …More
@dominikguzman však je to nedomyslené - oni si tak trochu našili na seba búdu s tým Luníkom, takže moc na výber nemajú! A to máš pravdu - hneď by sa to zvrhlo na diskrimináciu marginálnej skupiny, mimovládky by bili na poplach! Oni majú len práva, povinnosti sa ich netýkajú... To len nás bielych môžu stavať do úlohy pokusných potkanov a označiť to za slobodu!!
Ale stále sa akosi nemôžem spamätať z tej nadmernej provakcinačnej aktivity arcibiskupa Bobera. On je úplne vo vytržení, že mesto ponúka simulačné očkovacie centrá... on má tuším najväčšiu radosť z toho, že sa podarí takýmto úlisným trikom - "podmienkou" na stretnutie s pápežom - "zaočkovať" ďalšie ovečky, ktoré buď vďaka tejto možnosti, alebo niektorí nevedomky, skočia na lep. To môže aj pani z paláca (ktorá chce, aby sme boli krajinou, kde sa ľudia nebudú báť umierať!) závidieť tú jeho odhodlanosť za vec!!
dominikguzman
@Marieta Ria presne tak, keby sme boli krajinou, kde sa hlavne veriaci neboja umierať za Krista! Potom by bolo všetko iné. Ako keby si človek mohol pridať čo i len rok k životu, hlúposť, náš čas nám bol presne vymedzený od Boha už od narodenia. Ide len o to, či za ten čas stihneme naplniť Boží plán, ktorý pre nás Boh má odpočiatku, alebo nie, a potom beda nám.
Roberto 55
Francuzi tusim zdemolovali zo dva vakcinovacie centra. Co takto to vyskusat aj na Slovensku? Nebol by to hriech...
Peter(skala)
hlavne dať dole zapredanu vladu a vakc.centra nebude treba... ale pokial su... a niekto by tak urobil, nebranil by som mu v tom.
je to podobné ako ked týpek z Rakuska vyhodil sochy Pachamemy do rieky a niektorí to považovali za kradež alebo nasilné riešenie.
V skutočnosti ide o "vybičovanie" ohavností, ktoré sa páchaju vo sveteMore
hlavne dať dole zapredanu vladu a vakc.centra nebude treba... ale pokial su... a niekto by tak urobil, nebranil by som mu v tom.

je to podobné ako ked týpek z Rakuska vyhodil sochy Pachamemy do rieky a niektorí to považovali za kradež alebo nasilné riešenie.

V skutočnosti ide o "vybičovanie" ohavností, ktoré sa páchaju vo svete
Roberto 55
O takehoto svateho otca nemam zaujem...
Róbert Nikoléni
Mali by kresťania všetci vyraziť za svojím a som zvedavý ako by sa zachovali čo by nás pred pápežom bolí hlava nehlava!? Myslím že na to by nemal gule ani ten čo v pekle sedí.