Bos016
3587
Bos016
Ja modlę się jak żołnierz – trzeba – to się modlę, bo Król Królów wydał rozkaz, a ja go słucham. Nagroda będzie po wojnie, a na razie, tu na ziemi trwa wojna i ja mam wykonywać przydzielone mi zadania. Jednym z nich jest „klepanie zdrowasiek” na Różańcu, więc je klepię.

Wojciech Cejrowski
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Nie wymawiaj się zatem, że nie możesz poznać prawd i dróg Bożych: Pan bowiem dał ci serce zdolne do miłości, aby zaś takowe rzeczywiście miłowało, odsłania przed nim swą miłość i daje mu swą łaskę. Możesz tedy miłować doskonale, choćbyś był prostaczkiem, a w szkole miłości staniesz się mędrcem w rzeczach Bożych. (…) Rzeczywiście czytamy w żywotach Świętych o prostaczkach, przewyższających…More
''(...)Nie wymawiaj się zatem, że nie możesz poznać prawd i dróg Bożych: Pan bowiem dał ci serce zdolne do miłości, aby zaś takowe rzeczywiście miłowało, odsłania przed nim swą miłość i daje mu swą łaskę. Możesz tedy miłować doskonale, choćbyś był prostaczkiem, a w szkole miłości staniesz się mędrcem w rzeczach Bożych. (…) Rzeczywiście czytamy w żywotach Świętych o prostaczkach, przewyższających modrością nadprzyrodzoną najgłębszych mistrzów teologii. (…)''
Bos016
Są atoli znaki, z których, acz nie bez bojaźni, wnioskować możemy, że jesteśmy miłymi Bogu.

Takim znakiem jest świadectwo naszego sumienia, nie wyrzucającego nam żadnego grzechu śmiertelnego

— wewnętrzny pokój duszy i radość święta
— miłość ku Panu Bogu i bliźnim
— posłuszeństwo dla natchnień Ducha Św.
— pilne spełnianie przykazań Bożych i dobrych uczynków
— wierne naśladowanie Jezusa …More
Są atoli znaki, z których, acz nie bez bojaźni, wnioskować możemy, że jesteśmy miłymi Bogu.

Takim znakiem jest świadectwo naszego sumienia, nie wyrzucającego nam żadnego grzechu śmiertelnego

— wewnętrzny pokój duszy i radość święta
— miłość ku Panu Bogu i bliźnim
— posłuszeństwo dla natchnień Ducha Św.
— pilne spełnianie przykazań Bożych i dobrych uczynków
— wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa
— cierpliwość w cierpieniach
— zamiłowanie w modlitwie
— pragnienie częstej Komunii św.
— dziecinne nabożeństwo do Najświętszej Panny i chętne słuchanie słowa Bożego.