Clicks27
vi.news

Ba ngôi của "Tổ chức cứu trợ" của Vatican: Phá thai, Đồng tính luyến ái, Mẹ Trái Đất

Cơ quan cứu trợ của Vatican Caritas Internationalis thuộc cơ quan quản lý của Hội đồng Quốc tế Diễn đàn Xã hội Thế giới(WSF), một tổ chức tân Cộng sản.

WSF khuyến khích lạm dụng trẻ em, chủ nghĩa đồng tính luyến ái và giáo phái Mẹ Trái Đất, LepantoIn.net báo cáo trong một tài liệu chi tiết ngày 7 tháng 10 (tóm tắt video tại đây, ví dụ bên dưới).

Chủ tịch Caritas Internationalis là Hồng Y Luis Tagle, một người bạn thân thiết của Francis. WSF đang tổ chức các cuộc họp mà Caritas tham gia.

Cuộc họp trực tuyến cuối cùng vào tháng 1 năm 2021 mang tiêu đề nực cười “Nữ quyền cách mạng cho Các Thế Giới Có Thể và Cần Thiết khác”. Nó bắt đầu bằng một nghi thức mời gọi Mẹ Trái Đất như một "người hướng dẫn" và "người bảo vệ." Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng "thiền" Mẹ Trái Đất do một tổ chức có tên là "Pachamama Nacion" tổ chức.

WSF tự hào đấu tranh cho việc phá thai. Vào ngày mai 2019, nó đã yêu cầu quyên góp cho công ty phá thai Planned Parenthood. Vào tháng 12 năm 2020, nó ca ngợi luật phá thai của Argentina. Nó đã công bố một nghiên cứu vào năm 2020 về "đa dạng tình dục" (= chủ nghĩa đồng tính luyến ái) ở Maroc.

Hình ảnh: LepantoIn.net, #newsLpupgaebjr