Agata.B
Biskupi niemieccy tak jak wczesniej Luter przez swoje herezje i galopujaca dechrystianizację Kościoła katolickiego ściągają na Naród Niemiecki i Europe straszliwe kary. 🤬
wacula25wp.pl
28. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
32. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
1 Kor 6:9
9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą …More
28. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
32. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
1 Kor 6:9
9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,
CarolineMari
Chorzy ludzie i zaburzeni przejeli wladze w Kosciele Chrystusowym. Szatanskie slugi!
Anieobecny
Występują jawnie przeciw PRAWDZIE!
Zakłamują słowa Chrystusa
By grzech swój usprawiedliwiać...
Ale Słowo Boże jest jedno, i jest niezmienne...
...jest PRAWDĄ
marcys.td
Co to znaczy, że poprosił Kościół ? Napisał mail do Francesco czy zadzwonił do McCarrick,a?
bliźniak
Piszcie konkretnie,szatan poprzez tego pożałowania godnego biskupa,domaga się.