Clicks714
Libor Halik
66

Modloslužebník Bergoglio (František) exkomunikoval už 2 katolické kněze

za to, že chtěli zůstat katolickými. Nechtěli se stávat podobně nekatolickými a modloslužebnými klaněním se mimo jiné modle Pachamamě a podobným nekřesťanským bůžkům, nebo klaněním se nohám muslimů, či rukám bankéřů a neklaněním se eucharistickému Kristu jako to dělá Bergoglio, dnešní vůdce Vatikánu. Nechtěli jít s Bergogliem navěky do pekla.
Tím 1. byl italský kněz, tím 2. brazilský kněz Paulo Renato Dornelles

na fotografii
a na videu s anglickými titulky: The Glory of Being "Excommunicated"
Žádného pedofilního homosexuála, ani platně odsouzeného za kriminální sexuální znásilňování Bergoglio dodnes neexkomunikoval (nevyloučil z církve) - ani odsouzeného USA kardinála McCarricka.
Takováto exkomunikace je samozřejmě proto před Pánem Bohem neplatná, avšak dotyční kněží pravděpodobně přišli o faru a o plat. Tento na fotografii není nejmladší a je doktorem církevního i světského práva.
Bergoglio se nechová papežsky kajícně jako sv. apoštol Petr, když ho sv. apoštol Pavel napomenul.
Nechová se ani jako kající a napravující se velekněz Áron, když byl Mojžíšem přistižen, že dal postavit modlu egyptského telete, aby se teleti židé klaněli. Áron totiž dovolil Mojžíšovi modlu rozbít a zahodit. Bergoglio však Alexandrem do Tibery vhozené modly Pachamamy nechal vylovit a na závěrečnou mši do katedrály sv. Petra si pro jistotu dal na papežskou hůl vytesat Pachamamu a 3 jiné pohanské modly.
Není správně se při mši svaté modlit o to, abychom byli v jednotě s naším papežem Františkem - být s ním v jednotě znamená být od 4.10.2019 v jednotě s modloslužbou Pachamamě a spol., čili v jednotě s ďáblem a to tedy NE!
Takováto modlitba je v dnešní době zcela nevhodná, je nutno ji vynechávat kvůli věčné spáse svého vlastního života.
Opravdová Neposkvrněná Panna Maria zajisté hořce pláče jako v La Salettě, když vidí, co se dnes ve Vatikáně děje. Nepravdivým kopiím Panny Marie, satanským kopiím od nejrůznějších vizionářek, či vizionářů, tyto a další satanské ohavnosti zajisté vůbec nevadí, anebo vadí jen aby se neřeklo - trošičku.
Pavol IV and 2 more users like this.
Pavol IV likes this.
Monika G likes this.
BernadettaJaMalinka likes this.
MilanJan
Sláva Isusu Christu ! , chcem iba ako laik opísať môj postoj : ak idem na novus ordo / čo je málo / , nezdielam celý rítus, keďže je ohavnosťou pre Christa, teda duchom bojujem úplne inde, a negagotám a nevrieskam ako tí, ktorím je Božia vôľa ľahostajná... to sa týka totálnej väčšiny - to je realita! Na novus ordo som len kôli konsekrácii a sv. prijímaniu, keďže Christos tam je ukrižovaný. A …More
Sláva Isusu Christu ! , chcem iba ako laik opísať môj postoj : ak idem na novus ordo / čo je málo / , nezdielam celý rítus, keďže je ohavnosťou pre Christa, teda duchom bojujem úplne inde, a negagotám a nevrieskam ako tí, ktorím je Božia vôľa ľahostajná... to sa týka totálnej väčšiny - to je realita! Na novus ordo som len kôli konsekrácii a sv. prijímaniu, keďže Christos tam je ukrižovaný. A chvála BOHU, že existuje liturgia sv. Jana Zlatoústeho, kde spontánne sa aj zapojím. Ak vatikánski farári nezačnú činiť pokánie, tak kostoly sa ešte viac vyľudnia ....potom nech vyškrekujú - čo sa to deje?.....ľudia!, to čo vidíme , je gradácia apostázy a satanizmu a duchovnej genocídy ľudstva !!!! Bohorúhač - Bergoglio ale uprednostňuje riešenie ekocídy a biopirátstva../ ked pôjdem na spoveď, mám sa spovedať aj z toho, že som zabíjal chrústov na svojom poli a nepreložil som ich do inej fauny ???? - pýtam sa to Vás RK farári !!!!- poradte mi prosím, trápi ma to už velmi.../ p.s. : novus ordo vnímam ako naozaj paralizovaný na boj duchovný, naopak greckokatolícka liturgia má ovocie opačné - je to moja dlhodobá skúsenosť.
Monika G and 5 more users like this.
Monika G likes this.
Pavol IV likes this.
ľubica likes this.
Mates5485 likes this.
Joske likes this.
Libor Halik likes this.
apredsasatoci likes this.
Libor Halik
Kdo na mši prosí pravidelně Boha, aby ho sjednotil s Františkem (Bergogliem), tak Bůh mu to dá - a z katolíka se stane pohan jako poleno, podobně jako se jím stal nekající Bergoglio. A jako pohan skončí navěky v pekle a ohnivém jezeře, protože bude porušovat 1. přikázání Desatera, kterým se přísně zakazuje pohanská modloslužba.
apredsasatoci likes this.
Libor Halik
Polský předčasně emeritní arcibiskup Jan Pavel Lenga prosí o jednotu s papežem, ale neříká ŽÁDNÉ jméno papeže. Tím to řeší. Je mu za to vyhrožováno, že ho potrestají, ale už je potrestán dost tím, že je předčasně emeritní. Emeritem se stal za aktivního papežování Benedikta XVI., když v Římě na synodu požadoval, aby se nedávalo sv. přijímání nekněžím na ruku.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
ľubica likes this.
Stylita
em. arcibiskup z Karagandy (tedy Kazachstán) mons Jan Pavel Lenga
Libor Halik
Ano, ale je a vždy byl polské národnosti, sám o tom vyprávěl. Nemá perfektní polskou výslovnost, ale má přízvuk ruský - vždyť žil od malička v ruskojazyčné oblasti Sovětského svazu. Viz Budoucí papež dle proroctví blah. Markiewicza z r.1863 bude svatým Polákem a má 2 jména Pro @Stylita
Joske likes this.
pehol and one more user like this.
pehol likes this.
Mates5485 likes this.