Bíboros: "Teljes felelőtlenség" misét tartani

"Teljesen felelőtlen" dolog istentiszteletre hívni a hívőket, ahogy azt az evangelisták tették - mondta a torontói 73 éves Thomas Collins bíboros (CtvNews.ca, április 5, videó lent). Collins volt az …
Gratia copiosa
Az Anyaszentegyház nem habozott magát az ártók kezére adni és a keresztet magára venni....