Masońskie „braterstwo” i „równość wszystkich religii”

PAUL A. FISHER - SZATAN JEST ICH BOGIEM - fragment „ Wszelkie uczucia religijne powinny zostać uznane za sprawę obojętną, i że wszystkie religie są do siebie podobne." - Główna zasada masonerii... …
Weronika....S
Masoneria zawsze chciała opanować Kościół od wewnątrz, a po SWII zaczęto przynależność do masonów traktować jedynie jako grzech, a nie całkowite odstępstwo.