Clicks607

Jeśli zachowujecie milczenie, Bóg was zachowa.

POHENIX
5
Jeśli zachowujecie milczenie, Bóg was zachowa. Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Mariam BaouardyMore
Jeśli zachowujecie milczenie, Bóg was zachowa.

Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
Mariam Baouardy
Edward7
Milczenie na zło to zgoda na zło i współpraca ze złem , milczenie na grzech innych to zupełny brak miłości i obojętność .
Milczenie może zabić , tak jak złe słowo...

Chrystus w Ewangelii nie mówił uczniom aby milczeć, gdyby milczeli to nie byłoby Kościoła.
rycerz NIEPOKALANEJ
rycerz NIEPOKALANEJ
Wielkie są błedy jezyka
POHENIX
TAK DUSZA NIE DOJDZIE DO ŚWIĘTOŚCI , JEŚLI NIE BĘDZIE UWAŻAĆ NA SWÓJ JĘZYK. ŚW FAUSTYNA
Edward7
Nie tylko język, zgrzeszyć można; myślą , mową , uczynkiem i zaniedbaniem.
...lecz największy jest grzech gdy ktoś nie przebaczy i trwa w nienawiści , niektórzy milczą i cały czas trwają we własnej pysze, myśląc że są nieomylni, a o innych myślą z pogardą ... że nie są godni ich słowa...