Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

⚜️Sancta Missa⚜️ Dominica III Post Pascha ~ II. classis

Laudetur Iesus Christus.

Dnes o 11:00 hod.
sv.omša na YouTube kanáli Rádia Domina Nostra v zjednotení s Benediktom XVI.

youtube.com/channel/UCROFYDgATUyEUNzjgp8Oq3Q

⚜️Sancta Missa⚜️

Dominica III Post Pascha ~ II. classis

Odkaz na celý omšový poriadok na dnešný deň:

Register omšových formulárov - Rímsky misál latinsko-slovenský

divinumofficium.com/cgi-bin/missa/missa.pl

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

Duchovné Sväté prijímanie:

Pane Ježišu Kriste,

Ja verím, že si naozaj prítomný v Najsvätejšej Sviatosti, v tele, krvi, duši a božstve.

Milujem ťa nadovšetko a túžim po tebe z celej svojej duše.

A keďže ťa teraz nemôžem sviatostne prijať, príď do môjho srdca aspoň duchovne...

A keďže sa tak teraz stalo, ja ťa objímam a celý sa s tebou zjednocujem.

Nedovoľ nikdy, aby som sa od teba odlúčil.

Večný Otče, ja ti obetujem Najsvätejšiu Krv tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie mojich hriechov, hriechov sveta, za duše v očistci a za potreby Svätej Katolíckej Cirkvi.

Ježišu zbožňujem ťa na každom mieste kde prebývaš v Najsvätejšej Sviatosti, uctievam ťa za tých, ktorí ťa znevažujú, milujem ťa za tých, ktorí ťa nemilujú, utešujem ťa za tých, ktorí ťa urážajú.

Ježišu príď do môjho srdca.

Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum.