Clicks35
vi.news

Francis Bảo vệ Con dấu của Sự thú tội - Với tất cả sức nặng [nhẹ] thẩm quyền của ông ta

Tại cuộc họp ngày 8 tháng 11 với Giáo triều Roma, Francis đã bày tỏ sự thật về con dấu của lời thú nhận rằng nó là "bất khả xâm phạm và bất khả chuyển nhượng."

Theo IlMessagero.it, ông nói rằng Giáo hội sẽ không bao giờ đồng ý dỡ bỏ phong ấn giải tội và Francis “sẵn sàng đặt tất cả sức nặng [nhẹ] thẩm quyền của tôi vào việc này”. Tuy nhiên, ông đã mất thẩm quyền về mặt giáo lý một cách đáng kể sau khi nỗ lực "thay đổi" giáo huấn Công giáo về án tử hình và tính bất khả phân ly của hôn nhân.

Giáo luật 983 giải thích rằng ấn tín bí tích là bất khả xâm phạm, “Vì vậy, người giải tội tuyệt đối không được phản bội hối nhân bằng lời nói hoặc bằng bất cứ cách nào và vì bất cứ lý do gì.” Các linh mục đã hiến mạng sống của mình để bảo vệ con dấu của Sự thú tội.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsVhffkfxxmg