Existuje len jeden krst. To sa vyznáva v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery, to sa učí vo Svätom Písme a to je neomylným a všeobecným učením Katolíckej Cirkvi. Neexistujú tri krsty; neexistuje krst túžby a krvi. A takisto nie je dovolené hovoriť o troch krstoch, pričom sa tými „ďalšími dvoma“ označuje niečo iné ako krst (čo robia heretici Timkovičovci). (Viacej citátov nájdete v článku.)

List …More
Existuje len jeden krst. To sa vyznáva v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery, to sa učí vo Svätom Písme a to je neomylným a všeobecným učením Katolíckej Cirkvi. Neexistujú tri krsty; neexistuje krst túžby a krvi. A takisto nie je dovolené hovoriť o troch krstoch, pričom sa tými „ďalšími dvoma“ označuje niečo iné ako krst (čo robia heretici Timkovičovci). (Viacej citátov nájdete v článku.)

List Efezanom 4:4-5 – „Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst.“

Pápež Lev XII., Ubi Primum (#14), 5. máj 1824: „...božskou vierou vyznávame jedného Pána, jednu vieru, jeden krst, a že pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, okrem mena Ježiša Krista Nazaretského, v ktorom musíme byť spasení. Toto je dôvodom, prečo vyznávame, že niet spásy mimo Cirkvi.“ [1]

Pápež Klement V., Viennský koncil, 1311 – 1312, ex cathedra: „Okrem toho jediný krst, ktorý obnovuje všetkých, čo sú pokrstení v Kristovi, sa musí verne vyznávať všetkým práve tak, ako ‘jeden Boh a jedna viera’ [Ef 4:5], o ktorom, vo vode slávenom v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, veríme, že je pre dospelých ako aj pre deti spoločným dokonalým liekom k spáse.“ [2]

Je jeden krst vodou, ktorý je absolútne nevyhnutný k spáse. Toto je neomylné učenie Katolíckej Cirkvi a Písma. Bodka. Ten, kto to popiera, je heretik.

[1] The Papal Encyclicals, Vol. 1 (1740-1878), p. 201.
[2] Denzinger 482.

Existuje len jeden krst, nie tri

Je to definovanou katolíckou dogmou, že existuje len jeden krst. Toto je dôvodom, prečo sa v dogmatickom Nicejskom vyznaní viery, ktoré sa v rímskom …