Clicks679
defendfaith
1

Tradičná Omša na nepoškvrnené počatie Panny Márie na pútnickom mieste - Marianke...

Tradičná Omša na nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. Decembra bude tradičná omša, ku sviatku našej milovanej Panej, Panny Márie a jej sviatku - nepoškvrneného počatia. Všetci sú vítaní - príďte osláviť našu nebeskú Mamu, omšou k Bohu cez obetu jej milovaného Syna, do Marianky dňa 8.12.2016 o 19.15 hod. na omši ktorú si Boh zaslúži - omšu všetkých vekov a všetkých svätých - omšu Tridenstkú, Tradičnú...
defendfaith
Amen