Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa - Św. Hieronim

Jednej ze swoich córek duchowych zalecał: «Kochaj Pismo Święte, a mądrość cię ukocha; kochaj je serdecznie, a ono będzie cię strzec; szanuj je, a …
Jota-jotka
,,Czytać Pismo Święte to rozmawiać z Bogiem:
«Jeśli się modlisz
— pisze on do młodej patrycjuszki w Rzymie — rozmawiasz z Oblubieńcem;
jeśli czytasz, to On do ciebie przemawia» (Ep. 22, 25),,
🤔
MementoMori+++
Z tym że nie chodzi tu o zwykłe "czytanie" , ale jako słuchać i Nim żyć " Mów, Panie, bo sługa Twój słucha" 1 Sm3

Słowo Boże jest theopneustos (θεόπνευστος) i daje siłę i urzeczywistnia to czego Bóg chce :

Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne 2 Tm 3 16

25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. …More
Z tym że nie chodzi tu o zwykłe "czytanie" , ale jako słuchać i Nim żyć " Mów, Panie, bo sługa Twój słucha" 1 Sm3

Słowo Boże jest theopneustos (θεόπνευστος) i daje siłę i urzeczywistnia to czego Bóg chce :

Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne 2 Tm 3 16

25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Mt 7

15 Na ziemię zsyła swoje orędzie,
mknie chyżo Jego słowo.
16 On daje śnieg niby wełnę,
a szron jak popiół rozsiewa.
17 Ciska swój grad jak okruchy chleba;
od Jego mrozu ścinają się wody.
18 Posyła słowo swoje i każe im tajać;
każe wiać swemu wiatrowi, a spływają wody.
Ps 147

12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 13 Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. Hbr 4

Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. J 6, 63
Jota-jotka
SŁOWO przecudnej urody.❤️

Doświadczenia ...albo ,,burza,,
i Fragment jeden z moich ulubionych a ,,przedcunie ,, tłumaczy ...
Warto może przypomnieć...☺️
MementoMori+++
🤗
MementoMori+++
Hieronim tłumaczył Stary Testament około 14 lat. Dawniej Pismo Święte nie było na wyciągnięcie ręki , nie było tak dostępne jak dziś. Dziś Pismo Święte bez problemu można kupić, czytać, słuchać w wersji audio, a nawet mieć dostęp poprzez aplikację w telefonie. Należy to bardzo docenić i dziękować Bogu że żyjemy w czasach takiego duchowego dobrobytu.

36 Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera …More
Hieronim tłumaczył Stary Testament około 14 lat. Dawniej Pismo Święte nie było na wyciągnięcie ręki , nie było tak dostępne jak dziś. Dziś Pismo Święte bez problemu można kupić, czytać, słuchać w wersji audio, a nawet mieć dostęp poprzez aplikację w telefonie. Należy to bardzo docenić i dziękować Bogu że żyjemy w czasach takiego duchowego dobrobytu.

36 Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. 37 Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. 38 Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli». J 4

19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu». J 3

13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. J 17

3 oznajmiamy wam,
cośmy ujrzeli i usłyszeli,
abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami.
A mieć z nami współuczestnictwo znaczy:
mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.
4 Piszemy to w tym celu,
aby nasza radość była pełna
1 J 1