Katolícka cirkev stojí, podľa projektu Tradivox, pred úlohou obnoviť vzdelanosť v učení katechizmu a právd katolíckej viery. Katolícki veriaci, ale vo veľkej miere aj zasvätené osoby sa kvôli …More
Katolícka cirkev stojí, podľa projektu Tradivox, pred úlohou obnoviť vzdelanosť v učení katechizmu a právd katolíckej viery. Katolícki veriaci, ale vo veľkej miere aj zasvätené osoby sa kvôli neznalosti viery dostávajú častokrát do herézy a na verejnosti obhajujú postoje, ktoré sú nezlúčiteľné s katolíckou tradíciou, vierou a učením.
svetlosveta.sk

Katolíci strácajú vieru a nepoznajú učenie Cirkvi. Projekt Tradivox chce pomôcť.

Katolícka cirkev stojí, podľa projektu Tradivox, pred úlohou obnoviť vzdelanosť v učení katechizmu a právd katolíckej viery. Katolícki veriaci, ale …
Dana22
USA a koronavírus.
V Bielom dome sa najskôr pomodlili a prosili Všemohúceho BOHA o pomoc!

www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
Strategia rozpracovaná v Permanentnej instrukcie Alta Vendita je ohromujúca svojou trufalostou a prehnanostou. Od počiatku sa v dokumentu hovorí o procese, ktorý potrvá desiatky rokov, než bude zrealizovany. Ti, kdo vypracovali tento dokument, vedeli, že neuzrú jeho naplnenie. Zahájili dielo, v ktorom budu pokračovat buduce generacte zasvätencov. Permanentná instrukcia : „v našich radoch vojaci …More
Strategia rozpracovaná v Permanentnej instrukcie Alta Vendita je ohromujúca svojou trufalostou a prehnanostou. Od počiatku sa v dokumentu hovorí o procese, ktorý potrvá desiatky rokov, než bude zrealizovany. Ti, kdo vypracovali tento dokument, vedeli, že neuzrú jeho naplnenie. Zahájili dielo, v ktorom budu pokračovat buduce generacte zasvätencov. Permanentná instrukcia : „v našich radoch vojaci umieraju a boj pokračuje.“
Instrukcia vyzývala k šireniu liberálnych myšlienok a zásad v spoločnosti a v instituciach katolickej Cikvi tak, aby postupne po rokoch boli laici, seminaristi, klericu a preláti presiaknutí pokrokárskými principmi.
Raz by taketo zmýšlanie natolko prevládlo, že by boli sväteni knazi, konsekrovani biskupi a nominováni kardináli, ktorých zmýšlanie by bolo v sulade s moderným myslením, ktoré má pôvod v „Principoch roku 1789“ (pluralismus, náboženská rovnost, odluka Církve a státu atd.).

Permanentní instrukce Alta Vendita

Vzešlá setba karbonářské instrukce

............................................

preto niet dobrých učitelov / poznajucich celu pravdu o RKC / v seminároch, preto sa nestráži vydávanie katolíckych knih a knihkupectva su plne protestantskeho braku, nevydávajú sa kvalitné knihy overené a potvrdené desatročiami a storočiami,napr. Mystické mesto Božie....., preto tak málo počuť v homíliách Pravdu.... 🙏
Mysticke_mesto_Bozie_1._Pocatie (1)
Mysticke_mesto_Bozie_2._Vtelenie
Mysticke_mesto_Bozie_3._Prebodnutie
Mysticke_mesto_Bozie_4._Korunovanie
Lola123456
Uverejňujem MuDr Krčmeriho o koronavíruse.
www.youtube.com/watch
ľubica
ela111: ....vo veľkej miere aj zasvätené osoby sa kvôli neznalosti viery dostávajú častokrát do herézy a na verejnosti obhajujú postoje, ktoré sú nezlúčiteľné s katolíckou tradíciou, vierou a učením.
....................................................................................
žial je to pravda, počuť to v homíliách, v prednáškach a všade tam kde sa niečo vysvetľuje.... a ak máte odvahu …More
ela111: ....vo veľkej miere aj zasvätené osoby sa kvôli neznalosti viery dostávajú častokrát do herézy a na verejnosti obhajujú postoje, ktoré sú nezlúčiteľné s katolíckou tradíciou, vierou a učením.
....................................................................................
žial je to pravda, počuť to v homíliách, v prednáškach a všade tam kde sa niečo vysvetľuje.... a ak máte odvahu a pôjdete za dotyčnou osobou že ju napomeniete, taaak budete nemilo prakvapení ako sa bude obhajovať... 🤨