Coburg
121.7K
Cirkev III, tisícročia - alebo... (?)
Janko333
Bdejte a modlite sa „Panna Mária kričí aby sme sa vrátili k počiatočnej horlivosti, pretože ak sa to nestane naše pokolenie bude svedkom ťažkých udalosti ktoré nás donútia vybrať si medzi Kristom s diablom. Je veľká duchovná slepota preto sa musíme viac a viac modliť. Nemáme sa báť prvej smrti ale druhej smrti t.j. večné peklo ktoré začína na zemi ak zotrvávam v hriechu. P. Mária povedala: Mám …More
Bdejte a modlite sa „Panna Mária kričí aby sme sa vrátili k počiatočnej horlivosti, pretože ak sa to nestane naše pokolenie bude svedkom ťažkých udalosti ktoré nás donútia vybrať si medzi Kristom s diablom. Je veľká duchovná slepota preto sa musíme viac a viac modliť. Nemáme sa báť prvej smrti ale druhej smrti t.j. večné peklo ktoré začína na zemi ak zotrvávam v hriechu. P. Mária povedala: Mám synov kňazov, ktorí zradili evanjelium, aby podporovali veľký diabolský blud, marxizmus. Najmä kvôli nim príde trest komunizmu a ulúpi všetkým všetko. Prídu chvíle veľkého súženia. A budú to títo moji úbohí synovia, ktorí spôsobia začiatok veľkého odpadu. Vy všetci, mne verní kňazi, bdejte a modlite sa!“Akú nesmiernu úzkosť budeš prežívať kvôli toľkým svojim bratom kňazom, ktorí opustili Ježiša a mňa a nie sú už verní evanjeliu. Šíria toľko bludov, cítia a súdia tak, ako cíti a súdi svet. Už teraz odpadli vo svojom srdci, ale môžu byť ešte zachránení. Môžu byť ešte zachránení skrze mňa. Dám ti tiež nový spôsob myslenia: Budeš myslieť ako Srdce Ježišovo a ako moje materinské Srdce, a tak budeš všetko vidieť v Bohu a ako Boh v Duchu múdrosti. Dám ti múdrosť srdca. Pozri, kňazi môjho Hnutia musia byť všetci takí. Pretože sa mi zasvätili, musia cítiť, vidieť a myslieť tak ako ja, so mnou, pretože chcem vziať do vlastníctva celý ich život; chcem ho pretvoriť, chcem ho urobiť obrazom svojho syna Ježiša, prvorodeného z toľkých mojich synov.
Skoro príde čas, keď len ten, kto bude s pápežom, zostane verný viere v môjho Syna a uchráni sa pred veľkým odpadom, ktorý sa všade rozšíri.
Preto čím viac sa bude množiť hriech, tým viac bude rásť ich láska k Bohu; čím viac sa bude všetko prepadať do bahna, tým jasnejšie bude žiariť ich čistota; čím viac sa bude šíriť odpad, tým hrdinskejšie bude ich svedectvo viery až k preliatiu krvi.
13. mája 1976

výročie prvého zjavenia vo Fatime
Piotr Glas- zjavenia v Quito
Janko333
Kardinál zen: Vyjednávala by Cirkev s Hitlerom? Vyjednávala by so Stalinom? Nie," povedal. Som si istý, že pápežovi nedávajú správne informácie. Musíte sa modliť, musíte byť dobre informovaní, aby ste vedeli, za čo sa modlíte. Niekedy ľudia – dokonca dobrí ľudia – nie sú dostatočne informovaní a môžu zaujať nesprávne stanovisko. Nikoho nemáme v nenávisti, ale sú ľudia, ktorí sú našimi nepriateľ…More
Kardinál zen: Vyjednávala by Cirkev s Hitlerom? Vyjednávala by so Stalinom? Nie," povedal. Som si istý, že pápežovi nedávajú správne informácie. Musíte sa modliť, musíte byť dobre informovaní, aby ste vedeli, za čo sa modlíte. Niekedy ľudia – dokonca dobrí ľudia – nie sú dostatočne informovaní a môžu zaujať nesprávne stanovisko. Nikoho nemáme v nenávisti, ale sú ľudia, ktorí sú našimi nepriateľmi, pretože chcú zničiť našu vieru.Musíme sa brániť. Musíme prosiť Boha, aby nás chránil, aby nám dal silu pre boj. Bojovať o život a o vieru je naším právom a povinnosťou. Musíme mať na pamäti, že na vrchu Karmel bol prorok Eliáš. Bol prorokom ohňa [ktorý používal Boží oheň] v boji proti falošným prorokom. Niekedy musíme byť ako Eliáš, niekedy musíme trpieť ako Jeremiáš, inokedy musíme bojovať. Boh vám žehnaj. Neustávajte v modlitbe. Sme jedna rodina.
Neustále sa modlite … modlite sa neustále ruženec! Dnes, na sviatok Panny Márie z Karmelu (16. júla)
Kardinál Zen o situácii Cirkvi v Číne: Som si istý, že pápežovi nedávajú správne informácie - Svetlo Sveta
Piotr Glas - Neslúžme dvom pánom - 1 časť
Kardinál Zen sa o pár dní postaví pred súd - Christianitas
Diabolsky chaos - posledný boj o rodinu 1.časť - opakovanie
o. Piotr Glass - Peklo existuje a je hrôzostrašné, Mária však zvíťazí

Online vo svete - o. Piotr Glass - čo hovorí satan počas exorcizmov?

Piotr Glas - Začal sa veľký duchovný boj
Piotr Glas- zjavenia v Quito
Vladislav Vojčák
Veď satan už vyskúšal všetko možné i nemožné, ale brány pekelné cirkev nepremôžu.
Jindriska
Zrazeni Krista
forthetruth333
majú heslo,,,Zjednoťme sa v rozličnostiach
Vladislav Vojčák
To bude nepríjemné v okamihu, keď sestry zistia, že ide o podvod.
dominikguzman
Tam vedie ekumenizmus (cirkevný globalizmus) a dialóg bez snahy obrátenia na katolícku vieru.
Maria Maria
Ekumenismus má být návrat ztraceného syna. Všechno ostatní je satanův kouř...
dominikguzman
Aj preto Panna Mária v Medžugorje vystríha pred modernizmom. Stačí jedna pokroková predstavená, a v poslušnosti všetky pôjdu meditovať po budhisticky.
didimos
Výsledek Nové cesty" pokoncilní společnosti...až sem to dopracovali, do toho hnusného synkretického stavu !!! Hlavně že se všichni milují a jsou jedno"" Ano, jedno v prokletí !!!
Agent0
No comment...