Clicks1.4K

Minister Fuszera popiera kazirodztwo! "Natychmiastowa dymisja"

jamek
8
- Żądamy natychmiastowego odwołania minister, która popiera kazirodztwo - zapowiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Adam Hofman. Chodzi o wypowiedź minister "ds. równości" w rządzie PO-PSL, …More
- Żądamy natychmiastowego odwołania minister, która popiera kazirodztwo - zapowiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Adam Hofman. Chodzi o wypowiedź minister "ds. równości" w rządzie PO-PSL, Małgorzaty Fuszary, która poparła legalizację małżeństw kazirodczych, twierdząc, że "takich norm nie można z góry jakby ustalać i odbierać innym osobom tutaj możliwości istnienia".

Poseł PiS w Radio Zet odnosząc się do usunięcia z partii Janusza Palikota, prof. Jana Hartmana za poparcie dla kazirodztwa, zacytował słowa obecnie zajmującej stanowisko ministra w rządzie Ewy Kopacz, Małgorzaty Fuszary.

- Pytanie, które na Zachodzie się w tej chwili stawia dotyczy innej takiej normy która jest rzadko dyskutowana, i uważana jest zwykle za niepodważalną, to znaczy zakaz kazirodztwa. I on jest w tej chwili dyskutowany w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Przede wszystkim podważa się sens utrzymywania zakazu kazirodztwa w kontekście rodzeństwa. I pytanie o to, czy w dzisiejszych czasach rzeczywiście taki jest sens utrzymywania zakazu małżeństwo między rodzeństwem - mówiła podczas konferencji, zorganizowanej nas Uniwersytecie Warszawskim przez koło studentów gender/queer pod hasłem "Nienormatywne Praktyki Rodzinne". Wypowiedź tą jako pierwszy zacytował portal fronda.pl.

Obecna minister ubolewa, że "w tej chwili podważa się jakby w ogóle sensowność takiego argumentu, ponieważ tu znowu musielibyśmy się odwoływać do tego, że tylko pewna norma potomstwa ma decydować o tym, w jakie związki ludzie między sobą mogą wchodzić, a przecież takich norm nie można z góry jakby ustalać i odbierać innym osobom tutaj możliwości istnienia".

Poseł Platformy Obywatelskiej, Julia Pitera po zacytowaniu tych słów przez Hofmana próbowała skandaliczną sytuację obrócić w żart mówiąc, że każdy wie czym jest kazirodztwo, ale do słów minister nie odniosła się. Jak stwierdziła, rząd Ewy Kopacz nie popiera związków kazirodczych, więc ona nie widzi problemu.

Natomiast współpracownik prezydenta prof. Tomasz Nałęcz początkowo chciał uciec od tematu. - Proponuję, aby zostawić kazirodztwo na boku, bo pan Hofman wrzucił piłkę na boisko w taki sposób, aby uniknąć debaty o expose. Ja nie znam tego cytatu. W głowie mi się nie mieści, żeby minister polskiego rządu chciał legalizować kazirodztwo, które uznawane jest we wszystkich kulturach za działalność przestępczą. Myślę, że lepiej wrócić do tego expose - stwierdził.

- Za długo żyję, żeby na podstawie takiej wrzutki wyrwanej z kontekstu oceniać poważną osobę, że ona jest zwolennikiem zalegalizowania kazirodztwa – powątpiewał prof. Nałęcz, ale dociskany jednak w końcu przyznał. - Jeśli byłaby to prawda, to niezależnie kto to powiedział, eliminowałby się ze sceny politycznej.

Dlatego, by nie było wątpliwości, czy wypowiedź została "wyrwana z kontekstu", cytujemy cały fragment wypowiedzi pani minister na ten temat.

niezalezna.pl/60105-minister-…
Inquisitor
mkatana ja czytałem, że było kazirodztwo, które wywczas było dopuszczalne, ale po jakimś czasie, gdy ludzie się rozgałęzili, to już nie wolno było między krewnymi się wiązać. Nie pasuje to, skoro Bóg jest niezmienny i objawienie Swe jest od początku do końca takie same i prawo Boże też. A Ewa powstała z żebra Adama, co ma właśnie symbolizować to, że Ewa nie była siostrą Adama, tylko jego żoną. …More
mkatana ja czytałem, że było kazirodztwo, które wywczas było dopuszczalne, ale po jakimś czasie, gdy ludzie się rozgałęzili, to już nie wolno było między krewnymi się wiązać. Nie pasuje to, skoro Bóg jest niezmienny i objawienie Swe jest od początku do końca takie same i prawo Boże też. A Ewa powstała z żebra Adama, co ma właśnie symbolizować to, że Ewa nie była siostrą Adama, tylko jego żoną. Skoro tak, to kazirodztwo zawsze było zakazane i jest nadal. A jaki jest owoc kazirodztwa, to proszę sobie poczytać, kto jest zainteresowany, o Habsburgach, jak się mieszali między osobą i rodziły im się zdeformowani psychicznie lub fizycznie potomkowie.
W Biblii motyw kazirodztwa jest jeszcze przy Sodomie i Gomorze. Gdy Lot uciekł z córkami, te, po upiciu go, przespały się z nim i pozachodziły w ciąże. Jedna urodziła syna Moaba, który był protoplastą Moabitów, druga Ammona, który był protoplastą Ammonitów.
Ten czyn był grzechem ciężkim i komentarz odnośnie tego fragmentu tłumaczy, że córki Lota były zdolne do kazirodztwa wskutek przesiąknięcia zepsutą moralnie atmosferą Sodomy.
mkatana
Gdy Kain zabił Abla, Bóg zwrócił się do Kaina słowami: "Gdzie jest brat twój, Abel?", na co Kain odpowiedział sławnym zdaniem: "Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?" (Rdz 4,9). Bóg potępił czyn Kaina mówiąc, że krew jego brata woła do niego z ziemi (Rdz 4,11). Przeklinając go i uprawianą przez niego ziemię, która wchłonęła krew Abla (Rdz 4,11), sprawił, że ziemia ta nie da już więcej …More
Gdy Kain zabił Abla, Bóg zwrócił się do Kaina słowami: "Gdzie jest brat twój, Abel?", na co Kain odpowiedział sławnym zdaniem: "Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?" (Rdz 4,9). Bóg potępił czyn Kaina mówiąc, że krew jego brata woła do niego z ziemi (Rdz 4,11). Przeklinając go i uprawianą przez niego ziemię, która wchłonęła krew Abla (Rdz 4,11), sprawił, że ziemia ta nie da już więcej żadnych plonów Kainowi. On sam będzie musiał odtąd stać się na zawsze tułaczem (Rdz 4,12).
Kain powiedział Bogu Jahwe, że wyznaczona mu kara jest zbyt ciężka – skoro ma odtąd tułać się po świecie ukrywając się przed Bogiem, będzie mógł go zabić każdy człowiek, którego napotka (Rdz 4,13-14). Bóg odpowiedział mu, że każdy, kto by go zabił, poniósłby za to siedmiokrotną pomstę. Aby do tego nie dopuścić, naznaczył Kaina znamieniem, by każdy mógł go od razu rozpoznać (Rdz 4,15) – fakt ten odbił się w języku jako związek frazeologiczny "piętno kainowe". Następnie Kain odszedł od Jahwe i zamieszkał w kraju Nod, położonym na wschód od Edenu (Rdz 4,16).
Księga Rodzaju nie mówi nic o potomkach Abla ani o tym, czy miał on żonę.
Natomiast mówi o tym, że Kain miał żonę i jednego syna, Henocha, na którego cześć zbudował miasto Henoch. Wywód potomków Kaina w Księdze Rodzaju przedstawia się następująco: Kain – Henoch – IradMechujaelMetuszaelLamek.
Lamek pojął za żonę dwie niewiasty: Ada i Silla. Ze związku Ady i Lameka byli: Jabal i Jubal. Z drugą żoną Sillią Lameka miał Tubal-Kaina i córkę Naamę.
Pismo Święte nie podaje rozpowszechnionych w mitologii hebrajskiej informacji o szczególnym zepsuciu moralnym potomków Kaina, przypisując im jedynie różne wynalazki (pasterstwo, grę na cytrze i flecie, kowalstwo). Po wywodzie potomków Kaina podaje jednak wywód potomków Adama (a właściwie jego najmłodszego, nieodrzuconego syna Seta), do którego należał Noe i jego synowie. Opis degeneracji moralnej ludzkości przed Potopem znajduje się w Księdze Rodzaju zaraz za wywodem potomków Seta – dlatego też przekonanie o występności potomków Kaina i prawowitości potomków Seta jest bardzo powszechne, np. w literaturze patrystycznej.
mkatana
Inquisitor 2014-10-05 15:21:34
Mam pytanie w tym zakresie.
Czy dzieci Adama i Ewy popełniły kazirodztwo? Skoro Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, to innych jeszcze nie było, zatem ich córki i synowie musieli współżyć między sobą, by rozmnażać rodzaj ludzki.
==============================================================================

Nigdzie nie jest napisane, że Bóg nie tworzył …More
Inquisitor 2014-10-05 15:21:34
Mam pytanie w tym zakresie.
Czy dzieci Adama i Ewy popełniły kazirodztwo? Skoro Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, to innych jeszcze nie było, zatem ich córki i synowie musieli współżyć między sobą, by rozmnażać rodzaj ludzki.
==============================================================================

Nigdzie nie jest napisane, że Bóg nie tworzył później kolejnych ludzi , podobnie jak z Adama stworzył Ewę – a to może bez większych teologicznych zastrzeżeń być trafnym wyjaśnieniem. Tak więc kwestia kazirodztwa, mimo iż nierozwiązana jako nieporozumienie, jest po prostu nieprzejrzysta i niedopowiedziana…

Kain był najstarszym synem Adama i Ewy. Po zabiciu Abla został on wypędzony z tego miejsca, w którym wszyscy przebywali. Pomimo że odszedł od rodziny Adama i Ewy - znalazł też inny kraj, innych ludzi i żonę. Skąd oni się wzięli? Bo jak mi się wydaje nie była to koniecznie rodzina Adama i Ewy.
Inquisitor
Mam pytanie w tym zakresie.
Czy dzieci Adama i Ewy popełniły kazirodztwo? Skoro Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, to innych jeszcze nie było, zatem ich córki i synowie musieli współżyć między sobą, by rozmnażać rodzaj ludzki.
kubana103
Czym się kierują tacy ludzie i na co liczą. Ta osoba chyba nie wierzy w to co mówi.
joseleon
Obrzydliwa głupota dąży do konsekwencji. Palikot wywalił za takie wypowiedzi Hartmana. A tu pani jasno wyłożyła gender. Jeśli mają zalegalizować homo-konkubinaty to nie będa mogli utrzymać normy prawnej dotyczącej kazirodztwa. I to dodatkowo Pani nam wyłożyła ze to broń Boże nie może chodzić o "normę władzy" (że spadek w rodzinie z tym się jej kojarzy) a o "WOLNOŚĆ JEDNOSTEK". Ze spadkami w …More
Obrzydliwa głupota dąży do konsekwencji. Palikot wywalił za takie wypowiedzi Hartmana. A tu pani jasno wyłożyła gender. Jeśli mają zalegalizować homo-konkubinaty to nie będa mogli utrzymać normy prawnej dotyczącej kazirodztwa. I to dodatkowo Pani nam wyłożyła ze to broń Boże nie może chodzić o "normę władzy" (że spadek w rodzinie z tym się jej kojarzy) a o "WOLNOŚĆ JEDNOSTEK". Ze spadkami w rodzinie walczą już zresztą od dawna. Już Koneczny pisał, że jeśli tą normę się podważy to uderzy się w wsparcie systemu prawnego dla monogamii. Dlatego już stu lat spadki są dla lewicy formą władzy w rodzinie ... choć jest to więcej niż kretyńskie bo są formą miłości... Ciężko zresztą powiedzieć że złodziejskie lewicowe państwo jest w tej mierze bardziej miłosierne niż ustrój rodowy który zresztą w Europie się nie zdarza.
alica32
.. zapomniała kobieta że tu jest Polska a nie Sodoma i Gomora
adan1
Kim bowiem jest „ministra” Małgorzata Fuszara i kto ją promował? Otóż jest to jedna z głównych implementatorek na polski rynek ideologii gender. Korzystając obficie ze wsparcia rozmaitych zachodnich organizacji ideologicznych, doprowadziła do wprowadzenia tej ideologii udającej naukęna wszystkie ważniejsze polskie ośrodki akademickie. Choć czytając jej „dorobek naukowy”, nie można oprzeć się …More
Kim bowiem jest „ministra” Małgorzata Fuszara i kto ją promował? Otóż jest to jedna z głównych implementatorek na polski rynek ideologii gender. Korzystając obficie ze wsparcia rozmaitych zachodnich organizacji ideologicznych, doprowadziła do wprowadzenia tej ideologii udającej naukęna wszystkie ważniejsze polskie ośrodki akademickie. Choć czytając jej „dorobek naukowy”, nie można oprzeć się wrażeniu, że jest to niezbyt ciekawa lewacka politgramota dla ciotek rewolucji, a nie żadna nauka. Fuszara zrobiła szybką karierę akademicką, w której pomógł jej nie kto inny jak Lech Kaczyński, który będąc prezydentem, zrobił ją profesorem (sic!).