Clicks26
vi.news

Ý: Có bao nhiêu người nhập cư bị nhiễm coronavirus?

Giáo sư Massimo Galli không biết về bất kỳ người nhập cư nào bị nhiễm coronavirus (FaroDiRoma.it, ngày 25 tháng 3).

Galli, người đứng đầu Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Sacco 550 giường ở Milan, nói: "Tỷ lệ này thực tế bằng không."

Ông giải thích rằng "giả thuyết là vậy, nhưng nó vẫn cần phải được chứng minh, ngay cả khi có thể xảy ra, rằng một số nhóm dân tộc gốc Phi có những đặc điểm và khuynh hướng khác nhau đối với virus".

Có hơn một triệu người nhập cư châu Phi ở Ý.

Hình ảnh: Massimo Galli, Youtube, #newsZjbuilcgtl