Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.2K

Zmätok okolo (ne)zasvätenia Panne Márii pokračuje: Arcibiskup Zvolenský (ne)zveril obyvateľov Bratislavy Panne Márii. Na porovnanie text modlitby zasvätenia Slovenska zo 6. júla 1947. Polemika biskupa P. Hnilicu a pápeža Jána Pavla II. o zasvätení

Anton Čulen
14
Arcibiskup Zvolenský zveril obyvateľov Bratislavy Panne Márii. Bratislava 9. decembra (TK KBS) V piatok 8. decembra 2017, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, slávil bratislavský …More
Arcibiskup Zvolenský zveril obyvateľov Bratislavy Panne Márii.

Bratislava 9. decembra (TK KBS) V piatok 8. decembra 2017, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, slávil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave slávnostnú svätú omšu. Spojená bola so zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii.
V homílii priblížil pravdu viery o nepoškvrnenom počatí Panny Márie a povzbudil veriacich k odovzdanosti sa do Božej lásky, ktorú v nás neustále ohrozuje toxicita nedôvery voči Bohu. Po svätom prijímaní predniesol pred milostivým obrazom Panny Márii modlitbu zasvätenia, ktorou zveril obyvateľov Bratislavy pod ochranu Panny Márie, informoval TK KBS Július Pomšár.

www.tkkbs.sk/view.php

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z 6. júla 1947

V rámci celokrajinských misijných slávností na Starých Horách, starobylom pútnickom mieste Panny Márie, 6. júla 1947 zasvätí sa Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pontifikálna sv. omša s kázňou začne sa o 10. hodine a po nej bude pred Sviatosťou Oltárnou zasvätenie. Uverejňujeme text zasväcujúcej modlitby s tým, aby podľa vôle ndpp. biskupov jednotným spôsobom vo chvíľach zasvätenia starohorského mohli urobiť všetci duchovní správcovia v každom chráme pri službách Božích po celom Slovensku. Pevne dúfame, že takéto jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie.

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred Tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov.
Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vzdycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Katolícke noviny č. 27/1947, s. 2.

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/673
CESTA BISKUPA HNILICU DO RUSKA
dalila
ľubica ,pán Čulen a všetci ostatní..
dalila včera

ak bolo raz zasvätené, tak bolo zasvätené. teraz, či sa zveríme, abo zasvätíme, je jedno si myslím. Tak ako sme boli pokrstení, a nedá sa odkrstiť, tak si zasvätenie obnovujeme, a to sa deje každou modlitbou. a furt rozdumovať či sa použije také slovo abo také je jedno. Ak budeme prijímať sviatosti a snažiť sa žiť sväto, tak o čom je reč, ak …More
ľubica ,pán Čulen a všetci ostatní..
dalila včera

ak bolo raz zasvätené, tak bolo zasvätené. teraz, či sa zveríme, abo zasvätíme, je jedno si myslím. Tak ako sme boli pokrstení, a nedá sa odkrstiť, tak si zasvätenie obnovujeme, a to sa deje každou modlitbou. a furt rozdumovať či sa použije také slovo abo také je jedno. Ak budeme prijímať sviatosti a snažiť sa žiť sväto, tak o čom je reč, ak príjmem eucharistiu vždy ako je možné, tak som celý … Viac

myslíte, že naším rozdumovaním tu niečo vyriešime? treba sa obrátiť na kňazov a biskupov a my tu budeme dudrať jak staré babky a šíriť nepokoj, toto fakt nie je Božie
apredsasatoci
viera sa vyjadruje verejne. nech ano je ano a nie je nie. predsa nemozem verejne Krista zapriet a potom v sukromi sa Mu zverit, ze Ho milujem a ich som dobehla, ci?
ľubica
....tak ako bolo deformované ´ zasvätenie Slovenska ´ 5. júla 2017, tak podobne sa stalo žial aj teraz.... a nechápem ako nemôžu biskupi zopakovať to isté zasvätenie z roku 1947 🤦 ---- prečo vymýšľajú tie modernistické experimenty?
Modlitba zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z roku 1947
majina1
Otázku prečo sa tak nestalo, že biskupi neurobili zasvätenie podľa modlitby zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z roku 1947, treba položiť biskupom, lebo oni sú zodpovední za to, že tak neurobili, hoci boli vyzývaní laickou verejnosťou, aby to urobili tak, no teraz samy vidia ovocie svojej práce a ak nenapravia to čo zameškali, tak ten úbytok viery a …More
Otázku prečo sa tak nestalo, že biskupi neurobili zasvätenie podľa modlitby zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z roku 1947, treba položiť biskupom, lebo oni sú zodpovední za to, že tak neurobili, hoci boli vyzývaní laickou verejnosťou, aby to urobili tak, no teraz samy vidia ovocie svojej práce a ak nenapravia to čo zameškali, tak ten úbytok viery a skaza Slovenského národa bude napredovať .
ľubica
ešte sa tak trápne vyhováral istý slovenský biskup pôsobiaci medzi gejzírmi, že on to nemohol nájsť / to z roku 1917 /!Obnovenie sľubov/ krstných, manželských, rehoľných alebo ich aktualizácia???
presne tieto slová si možno dohľadať v prepise jeho kázne v r 2017 v Nitre, alebo si pustiť ukážku z archívu RTVS...5. 7.2017 Nitra - modernizmus v priamom prenose na štátny sviatok!!!
je to alarmujúce …More
ešte sa tak trápne vyhováral istý slovenský biskup pôsobiaci medzi gejzírmi, že on to nemohol nájsť / to z roku 1917 /!Obnovenie sľubov/ krstných, manželských, rehoľných alebo ich aktualizácia???
presne tieto slová si možno dohľadať v prepise jeho kázne v r 2017 v Nitre, alebo si pustiť ukážku z archívu RTVS...5. 7.2017 Nitra - modernizmus v priamom prenose na štátny sviatok!!!
je to alarmujúce akých modernistických otcov biskupov máme, či sú mimo SR alebo v KBS.../o.arc. Bezákovi ani nehovorím/..... napr. teraz , žiadny pastiersky list k voľbám
žiadne usmernenie..... absolútne všetko nechali na kalné aktivity prezidentskych kandidátov vystupujúcich v mainstreame.

Žiadne vysvetlenie .....že volby sú doležité aj pre obyčajných dochodcov,lebo na ich účasti, resp. neúčasti sami posúvame politický opasok či obojok o pár rôčkov istým smerom.....pričom toto čo sa valí na nás je najhoršia doba,lebo nie je prehľadná, nie je známe kto je kto......Quo vadis Slovakia?
myslím pre bežných ľudí, ktorí nemajú net, nepočúvajú slobodný vysielač.... a sú ako Karkulka odkázaní na vlčie báchorky na JOJ, Markíze RTVS, na TA3... povrchni veriaci si ani nevšimnú že vliezli ježibabe Zuze na lopatu, za to že ju podporuje emeritny Bezák.... vele, vela vela modlitieb za jeho obrátenie, vele vela vela odprosujucich kajucich pobožností za zlo, ktore tento bývalý TTarcibiskup urobil a robi v priamom prenose..... a KBS, prečo aspon pár vetami nenapíše že od jeho / Bezákových /postojov sa musia veriaci rázne dištancovať...
majina1
Protestanti, neveriaci a kresťania iných vier nemôžu pochopiť význam zasvätenia Panne Márii, preto ich komentáre budu proti Panne Márii, ale každý môže mať názor na zasvätenie Panne Márii aj AlanSCHOT.
AlanSCOTH
ZAS DALSI PODVOD ...SESTRA HORA...Eset PADLY ANJEL KTORY SA SNAZI ZASVATENIM VAS ZOBRAT KRISTOVI ABY STE PO SMRTI PATRILI JEJ... KAZDE ZASVETENIE MARII ...VAM ZATERASI CESTU KU KRISTOVI. AKO SM HOVORIL MODLITE SA V CIRKVI AMEN ...CO ZNAMENA V GRECTINE AMON RA !!! BOH SLNKA ABY STE NEPATRILI KRISTOVI TAK ZRAZU JE TU MARIA/ESET/ A JEJ ZASVATENIA. PADLYM ANJELOM !!!
Roger Morneau…
More
ZAS DALSI PODVOD ...SESTRA HORA...Eset PADLY ANJEL KTORY SA SNAZI ZASVATENIM VAS ZOBRAT KRISTOVI ABY STE PO SMRTI PATRILI JEJ... KAZDE ZASVETENIE MARII ...VAM ZATERASI CESTU KU KRISTOVI. AKO SM HOVORIL MODLITE SA V CIRKVI AMEN ...CO ZNAMENA V GRECTINE AMON RA !!! BOH SLNKA ABY STE NEPATRILI KRISTOVI TAK ZRAZU JE TU MARIA/ESET/ A JEJ ZASVATENIA. PADLYM ANJELOM !!!
Roger Morneau, skusenosť s demonmi
Peter(skala)
....taká dlhá modlitba a slovo zasvätenia nikde:(
nie, žeby modlitba sama o sebe bola zlá, ale ked už hovorili o zasvätení Bratislavy, tak by mali dať aj slová zasvätenia do modlitby-logické
🙏
ešte že Mons.Halko zasvätil bratislavsku arcidiecezu

Inač dakujem za info
majina1
Vypočula som si modlitbu, ale zasvätenie ako bolo 6. júla 1947 som v modlitbe nepočula, tak z toho vyplýva, že sa zasvätenie teraz neuskutočnilo, bola to iba pobožnosť. A medzi zasvätením, zverením a pobožnosťou je rozdiel a to by tiež biskupi mali vedieť.
dalila
ak bolo raz zasvätené, tak bolo zasvätené. teraz, či sa zveríme, abo zasvätíme, je jedno si myslím. Tak ako sme boli pokrstení, a nedá sa odkrstiť, tak si zasvätenie obnovujeme, a to sa deje každou modlitbou. a furt rozdumovať či sa použije také slovo abo také je jedno. Ak budeme prijímať sviatosti a snažiť sa žiť sväto, tak o čom je reč, ak príjmem eucharistiu vždy ako je možné, tak som celý …More
ak bolo raz zasvätené, tak bolo zasvätené. teraz, či sa zveríme, abo zasvätíme, je jedno si myslím. Tak ako sme boli pokrstení, a nedá sa odkrstiť, tak si zasvätenie obnovujeme, a to sa deje každou modlitbou. a furt rozdumovať či sa použije také slovo abo také je jedno. Ak budeme prijímať sviatosti a snažiť sa žiť sväto, tak o čom je reč, ak príjmem eucharistiu vždy ako je možné, tak som celý svätý, zasvätený aj keď som hriešnik. toto len prináša rozkol a nepokoj a roztržky a to nie je ovocie Ducha
Anton Čulen
Cela, nezostrihana modlitba je natocena na videu. Staci si ju vypocut.