Clicks6.4K

Trzecia Tajemnica Fatimska

Pius XII jako pierwszy papież oficjalnie stwierdził, że masoneria weszła w struktury Kościoła. Niestety było już za późno na w pełni skuteczną reakcję, ponieważ począwszy od XVIII wieku wielu duchownych należało do tej wrogiej Kościołowi i potępianej przez papieży organizacji. Wystarczy przypomnieć, że Prymas Polski Gabriel Podolski był członkiem loży masońskiej.

***

W 1976 roku podczas Kongresu Eucharystycznego w Stanach Zjednoczonych kard. Karol Wojtyła wypowiedział znamienne słowa: Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów[1].

Kilka lat później (jako papież) św. Jan Paweł II odwiedzając Niemcy, zapytany o trzecią tajemnicą fatimską, odpowiedział: Musimy przygotować się na wielkie próby w najbliższej przyszłości. przyszłość. Tak, mogą nawet wymagać oddania naszego życia i całkowitego oddania Chrystusowi i Chrystusowi! Można ją złagodzić dzięki waszej i naszej modlitwie, ale nie można jej odwrócić. Tylko w ten sposób może dojść do prawdziwej odnowy Kościoła. Jakże często odnowa Kościoła rodziła się z krwi. Tym razem nie będzie inaczej. Bądźmy silni i przygotujmy się i zaufajmy Chrystusowi i Jego Świętej Matce! Odmawiajmy różaniec bardzo dużo i często![2].

Katechizm Kościoła Katolickiego (675) naucza: Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele[3].

Obecny kryzys Kościoła i świata wcale nie zaczął się w czasach posoborowych, a ostatni sobór jedynie umożliwił nagłe ujawnienie się i oficjalne działanie w Kościele ukrytych dotąd sił, które w ostatnich wiekach przedsoborowych działały skrycie, choć jednocześnie coraz bardziej zuchwale.

Nie wolno zapominać, że na skutek rewolucji Lutra zachwiały się fundamenty katolickiej Europy, natomiast w skutek masońskiej rewolucji francuskiej odrzucony został na świecie Boży porządek: upadła monarchia i zapanował „porządek” masoński, a masońskie idee ogarnęły świat i wcisnęły się do Kościoła.

Papież Grzegorz XVI usiłował reagować do tego stopnia, że nazwał kolej żelazną „drogą do piekła”, uważając, że jej wybudowanie w Państwie Kościelnym przyczyni się do wzmocnienia antymonarchistycznej burżuazji[4], jednak Leon XIII, który ostrzegał przed działaniami masonerii, pogodził się z masońskim światem[5].

Pius IX zaciekle zwalczał masoński liberalizm i modernizm, który stopniowo zarażał coraz większą ilość duchownych, jednak Pius X, który również potępiał modernizm[6], w końcu uległ niemieckim modernistom[7]. Podczas pontyfikatu Benedykta XIV modernizm zaczął już przenikać szeregi duchowieństwa na wysokich stanowiskach kościelnych[8].

Pius XII jako pierwszy papież oficjalnie stwierdził, że masoneria weszła w struktury Kościoła[9]. Niestety było już za późno na w pełni skuteczną reakcję, ponieważ począwszy od XVIII wieku wielu duchownych należało do tej wrogiej Kościołowi i potępianej przez papieży[10] organizacji. Wystarczy przypomnieć, że Prymas Polski Gabriel Podolski był członkiem loży masońskiej[11].

Jakby tego było mało, w pierwszej połowie XX wieku komunistyczna agentura zinfiltrowała Kościół w niesłychanie wielkim stopniu. Jak zeznała pod przysięgą była agentka Bella Dodd, w samych Stanach Zjednoczonych tysiąc sto podstawionych ludzi zostało kapłanami, aby zniszczyć Kościół od wewnątrz[12]. W skali całego Kościoła takich księży było prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy (strach pomyśleć, ilu z nich zostało biskupami i kardynałami).

Jednocześnie z powodu nagłego rozwoju techniki Kościół zmuszony został do wyjścia z dotychczasowego stanu izolacji wobec świata oraz do skonfrontowania się z nowymi, nieznanymi dotychczas wyzwaniami (okoliczności te sprzyjały planom masonerii).

Na skutek doświadczenia potworności piekła II wojny światowej zaczęto w nauczaniu Kościoła kłaść mocny akcent na prawdę o niezbywalnej godności każdego człowieka stworzonego na obraz Boży. Było to słuszne w tamtym czasie, lecz niestety w powszechnym odbiorze zostało niewłaściwie zrozumiane, gdyż zbytnio skupiono się na prawach człowieka, a jednocześnie zlekceważono obowiązki wobec Boga (oczywiście nie dokonało się to bez gorliwej działalności masonerii).

Od momentu wynalezienia i użycia bomby atomowej każda wojna mogła zakończyć się całkowitą zagładą ziemi, dlatego z konieczności zaczęto kłaść nacisk na dążenie do pokoju między narodami, a także na pokojowe współżycie między wyznawcami wszystkich religii (masoneria również inspirowała, popierała i skrzętnie wykorzystała te dążenia do swoich celów).

Znajdujące się w bezbożnych rękach mass media zawładnęły umysłami ludzkimi, zniekształcając i zagłuszając głos Kościoła (brak zaangażowania w tworzenie katolickich mass mediów jest jednym z największych zaniedbań ze strony katolików żyjących w XX wieku).

Mimo że rozpętana na Wschodzie rewolucja bolszewicka nie zdołała rozprzestrzenić się na Zachód, to jednak kilka dekad później rewolucja obyczajowa lat 60. dopełniła wszystkiego, niezwykle gwałtownie wpływając na zmianę mentalności niemal całej ludzkości.

Posoborowi papieże znaleźli się w nadzwyczajnej i wyjątkowej sytuacji, gdyż zastali zinfiltrowany przez masonerię i agenturę komunistyczną Kościół. Zastali także ogromnie przeobrażony świat, a ta zmiana utrwaliła się do tego stopnia, że nie byli w stanie się temu przeciwstawić. Usiłowali jednak mimo wszystko przekazywać niezmienną prawdę Ewangelii w nowoczesnej formie, co w pewnych kręgach do dziś budzi pewne kontrowersje. Nie wolno jednak zapominać, że w zwyczajnych okolicznościach stosuje się środki zwyczajne, natomiast w okolicznościach nadzwyczajnych dozwolone są środki wyjątkowe i nadzwyczajne, które w zwykłych okolicznościach nie są dozwolone[13].

Papieże napotykali na przeciwności nie tylko ze strony świata, ale także na sprzeciw ze strony wielu członków samego Kościoła. Szczególnym przykładem jest odrzucenie przez wpływowe europejskie episkopaty encykliki „Humanae vitae”[14]. Po tym wydarzeniu Paweł VI był przekonany, że pozostał osamotniony w Kościele[15]. Było to kolejne zwycięstwo masonerii.

Święty Jan Paweł II, który był wykształcony w nurcie tomistycznym[16], początkowo dążył do zestawienia nauki św. Tomasza z bardziej współczesnymi nurtami teologicznymi i filozoficznymi, jednak później (zwłaszcza w encyklice „Fides et ratio”) sam wzywał, by powrócono do filozofii metafizycznej[17]. Zawsze jednak trwał przy niezmiennym depozycie wiary katolickiej i niestrudzenie głosił Chrystusa całemu światu, a przykład jego świętego życia wpłynął na wiele milionów ludzi.

Ten wielki papież doskonale zdawał sobie sprawę z sytuacji panującej w Kościele, lecz niewiele mógł uczynić. Wystarczy przytoczyć dwa przykłady: niektóre nominacje biskupie dokonały się bez jego wiedzy i zgody, o czym wspominają niektórzy hierarchowie Kościoła, m. in. abp Jan Paweł Lenga[18], natomiast Prymas Kardynał Wyszyński w swoich notatkach napisał, że nie dopuszczano katolików do papieża, a dopuszczano wrogów Kościoła[19]. Nic dziwnego, że św. Jan Paweł tak często wręcz uciekał z Watykanu, aby głosić Ewangelię wszystkim narodom.

Jeszcze mniej był w stanie uczynić Benedykt XVI, który od momentu rozpoczęcia przywracania bardziej tradycyjnego charakteru obrzędów posoborowej liturgii był ignorowany przez ogromną większość hierarchów Kościoła na całym świecie, nawet w słynącej z wierności papieżowi Polsce[20]. Był także zaciekle atakowany przez mass media, aż w końcu nie wytrzymał i ustąpił z urzędu papieskiego[21].

Obecnie dochodzimy do punktu kulminacyjnego wojny masonerii z Kościołem, który został ogarnięty mgłą i pogrążony w przerażającym zamęcie, przez co świat znalazł się w jeszcze większej ciemności. W ten sposób na naszych oczach spełnia się pierwsza część nieujawnionej [22] dotąd w pełni III Tajemnicy Fatimskiej[23].

Jednocześnie coraz więcej ludzi dobrej woli wykazuje oznaki przebudzenia i świadomości tragizmu obecnej sytuacji, co z kolei prowadzi do pragnienia całkowitego powrotu do dawnego porządku, który tak naprawdę może przywrócić tylko sam Bóg poprzez bezpośrednią interwencję, która będzie bardzo bolesna dla całej ludzkości[24]. W ten sposób spełni się druga część nieujawnionej[25] dotąd w pełni III Tajemnicy Fatimskiej[26].

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi nowa wiosna Kościoła zapowiedziana przez św. Jana Pawła II. Nadchodzi Triumf Niepokalanego Serca Maryi zapowiedziany podczas objawień w Fatimie. Nadchodzi nowe średniowiecze, lecz udoskonalone i pozbawione niesprawiedliwości społecznej. Nadchodzi epoka największego rozkwitu Kościoła, który najpierw musi przejść ostatnią próbę i za wzorem swego Założyciela zostać ukrzyżowany, by zmartwychwstać i zajaśnieć blaskiem prawdy wobec wszystkich narodów pozostałych na odnowionej ziemi.

_________

Przypisy

[1] niedziela.pl/…2723/nd/Kosciol-i-anty-Kosciol

[2] lifesitenews.com/…folding-in-church-today-priest

[3] katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-2.htm

[4] pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_XVI

[5] pch24.pl/…ryzysu-w-kosciele,61568,i.html.

[6] sanctus.pl/…?grupa=89&podgrupa=500&doc=450

[7] pch24.pl/…kich-modernistach,70349,i.html

[8] pch24.pl/…ryzysu-w-kosciele,77350,i.html

[9] youtube.com/watch?v=MRuN4MmHH0w

[10] pch24.pl/…ktore-musisz-znac,53414,i.html

[11] pl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Podoski

[12] wpolityce.pl/…-i-homoseksualisci-w-sutannach

[13] Łk 6, 1- 5; Dz 17, 22-28

[14] pch24.pl/…anz-po-pol-wieku-,52329,i.html

[15] fronda.pl/…boru-pawla-vi-wideo,28993.html

[16] teologiapolityczna.pl/…nik-akwinata-dla-jana-pawla-ii

[17] pch24.pl/…odwolalny-kryzys-,77376,i.html

[18] pch24.pl/…yzysu-w-kosciele-,33904,i.html

[19] youtube.com/watch?v=pMn9S5uJVkg

[20] polskatimes.pl/…i-benedykt-ignorowany/ar/53889

[21] pch24.pl/…yszlemu-papiezowi,12881,i.html

[22] lifesitenews.com/…folding-in-church-today-priest

[23] pch24.pl/…ej-wyrozumialosci,52285,i.html

[24] pch24.pl/…i-straszliwa-kara,55286,i.html

[25] lifesitenews.com/…folding-in-church-today-priest

[26] kultura.onet.pl/…a-ktory-uratowal-swiat/ddcvg6t

Źródła grafiki: donald.pl/…cja-ktora-ma-wielkie-znaczenie; malydziennik.pl/…atimskiej-zobacz-co-nas-czeka/
jac505
Gdyby papież Jan XXIII posłuchał Nieba, nie sprowadziłby na nas koszmaru w jaki wkraczamy a co jeszcze przed nami ? Mówi np. ks. Chmielewski w całej rozmowie przeprowadzonej dla filmu Proroctwo. POLECAM ! Zamiast remontować mieszkania czy domy, remontujmy nasze DUSZE ! Panie Jezu przyjdź !
Anieobecny
Weronika-S.
Twierdzono, że wizja Trzeciej Tajemnica jest przerażająca. Gdyby w ,,owym czasie,, powiedziano o tym, co się teraz dzieje, wątpię, czy uwierzono by w to. Czas obecny to ,,próba sił,,. W świętość uderza się w sposób bezpośredni, jakby ,,twarzą w twarz,, promując biologizm i materializm, z poniżaniem nadprzyrodzoności, a czynią to też ci, co tej Bożej nadprzyrodzoności powinni bronić.