Clicks719

Matka Zbawienia: Te złe siły będą dręczyć swoich braci i siostry przez morderstwa, wojny i system kontroli

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 1 stycznia 2012 roku, godz. 15.00

Moje dziecko, czas jest bliski, ale Moje dzieci muszą okazać cierpliwość. Wszystko stanie się według Świętej Woli Mojego Ojca.

Dzieci, musicie zdać sobie sprawę, że siły zła w waszym świecie zagrażają waszej wierze w Boga Ojca. Te złe siły nie zwyciężą, bo nie mają żadnej władzy nad Moim Ojcem Niebieskim. Będą jednak dręczyć swoich braci i siostry przez morderstwa, wojny i system kontroli. Módlcie się, aby te ciemne dusze ujrzały wkrótce Światło Mojego Syna. Jeśli ujrzą je i nawrócą się podczas Ostrzeżenia, to na ziemi zapanuje tymczasowy pokój.

Mój Syn, Jezus Chrystus, na Którym wszystkie dusze muszą polegać dla zbawienia, niecierpliwi się, by przynieść ludzkości Swoje wielkie Miłosierdzie.

Módlcie się intensywnie, Moje dzieci, o zbawienie tych ciemnych dusz, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia. Te biedne dusze będą przerażone nie tylko wtedy, gdy doświadczą swoich grzechów, ale także kiedy będą widzieć ciemność, w jakiej się znajdują. Ta ciemność ogarnęła ich dusze tak bardzo, że Światło Miłosierdzia Mojego Syna sprawi, iż poczują się słabi i bezsilni. Wielu będzie zbyt słabych, aby uchwycić się Miłosierdzia, którego Mój Syn im udzieli.

Módlcie się za te dusze, wzywam was. Mój Syn jest zdecydowany ratować najpierw te dusze. On potrzebuje więcej modlitwy, dzieci. Musicie błagać o Miłosierdzie dla tych zaciemnionych dusz. Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby ofiarowały tę Modlitwę Krucjaty Mnie, Matce Zbawienia.

Modlitwa Krucjaty 17 – Modlitwa Matki Zbawienia za ciemne dusze

O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko Wszelkich Łask; Ty, która będziesz uczestniczyła w ratowaniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami.

Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być zbawione i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który przychodzi raz jeszcze, by ratować ludzkość i dać nam szansę Zbawienia Wiecznego. Amen.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…jesli-ciemne-dusze-sie-nawroca
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…e-world-if-dark-souls-convert/

________________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________