Clicks311
szuirad1

Św. Maria Magdalena 22 lipca.

W Ewangeliach występują trzy niewiasty, które były utożsamiane z Marią Magdaleną: Maria z Betanii – siostra Marty i Łazarza; Maria Magdalena, z której Pan Jezus wyrzucił siedmiu czartów – jedna z niewiast, które udały się do grobu Pańskiego po zmartwychwstaniu; i niewymieniona z imienia pokutująca grzesznica, która obmywa łzami stopy Pana Jezusa.

Tożsamość tej świętej należy do najbardziej kontrowersyjnych z punktu widzenia nauki. Prawie na pewno można wykluczyć, że nie jest to ta sama kobieta, co Maria z Betanii – pozostaje jednak pytanie, czy można ją utożsamiać z ową niewiastą lekkich ... pch24.pl/sw-maria-magdalena/