Satan a jeho služobníci chcú na Zemi zahladiť každú spomienku na Ježiša.

Marie-Julie Jahenny – Satan a jeho služobníci chcú na Zemi zahladiť každú spomienku na Ježiša

Z denníčka Marie-Julie, 19. júla 1906

Pán Ježiš:

„(Nastane) znesväcovanie krížov a chrámov, no tie budú ochránené; znesväcovanie Najsvätejšej sviatosti. Diabol chce zničiť všetko. Nenechá kameň na kameni, ale nebude mu to dovolené (jeho moc je obmedzená – E. A. Bucch.). Naše chrámy budú zachované. Deti, ktoré ešte nemajú vek rozumu urážajú Boha pred tým, než Ho poznajú a vysmievajú sa Mu.

V čase perzekúcie, títo budú Mojimi najhoršími nepriateľmi. Tí, ktorí zaplavia ulice kričiac tieto vety: „Smrť Kristovi!“, „smrť kresťanom!“ Čoskoro uvidíte satana a satanových prisluhovačov cestovať po svete. Chcú zničiť Ježišovo meno, chcú aby všetko zmizlo. Zlomia kríž, aj kde odpočíva prach kresťanov (hroby budú znesväcované)…

Moje Srdce je zdrvené na kusy a v bazéne krvi. Trpím bolesť ukrutnejšiu, ako počas Môjho prvého ukrižovania. Týmto časom, ktoré prídu, sa na Zemi nič nevyrovná. Nebesia sa otvoria a bude dovolené vidieť znaky Mojej nahnevanej Spravodlivosti… Veľké množstvo odpadlíctva; nebudem mať viac ako len hŕstka duší.

Ešte aj v kresťanských dušiach sa láska zmenší. Dnes, rodičia vo veľkých počtoch ťahajú dušu a telá ich detí pre večné muky (v pekle).“

Marie-Julie Jahenny – Milosť mieru býva daná len generáciám dobrých kresťanom

Z denníčka Marie-Julie, 9.marca 1878

Svätý Jozef:

„Deti Moje, môj Syn volá na Francúzsko: záplavu neprávosti. Napriek jeho zlorečeniam, môj Syn udeľuje dar ochrany mnohým rodinám, ktoré sa budú správať láskavo vo viere a vďačné budú Božej milosti. Budú ochránené, no stanú sa (tiež) utečencami, rovnako ako som ja utekal do Egypta… Bretónsko bude (vaším) Egyptom. Prihováral som sa tiež mocne za nábožné komunity a tu je, čo hovorí môj Syn:

Všetky kláštory, tieto miesta pokoja, budú trpieť, pretože zanechajú veľké množstvo mučeníkov. Tí, ktorí kladú pasce do mojej Cirkvi, budú prenasledovať kláštorné duše.“

Avšak, deti moje, nákazy zo všetkých druhov sú vyhradené pre zem. Nákazy a katastrofy prídu v tom čase. Pre vysokú úmrtnosť na rôznych miestach, na Cirkev bude položený pohrebný závoj. Budú to skazenosť a neprávosti, čo spôsobia tie nákazy. Varujem vás, pretože mi to môj Syn nariadil. Deti moje, v budúcich rokoch, diať sa budú veci nevídané. Preto ste varovaní, aby ste sa nebáli. Môj Syn mi povedal:

Deti Moje, istý čas pred tými desivými znameniami, ktoré sa na Zemi zjavia, pocítite už v srdci účinok Mojej Spravodlivosti; bude to srdce, ktoré povie, že ten čas už nie je ďaleko. Milosť mieru (/pokoja) je určená verným kresťanom, takým, ktorí nepohŕdajú varovaniami Neba a prispôsobujú im svoje životy.““

Demokracia je luciferiánsky režim - gloria.tv

Antikristova politická ideológia a žiadne náboženstvo
Public domain
dyk
A na tom vybudovať satanov systém