Clicks23
vi.news

Francis nói "Đức tin" của mình cần có nghi ngờ

Trong một cuốn sách phỏng vấn khác, Francis tự cho mình là một tín đồ của niềm tin sai lầm rằng “một đức tin không có nghi ngờ thì không thể phát triển”.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi người bạn của ông, Cha Marco Pozza và một phần được đăng trên Corriere.it (ngày 28 tháng 2).

Trái ngược với Francis, giáo lý Công giáo như được thể hiện trong Giáo lý Trent giải thích rằng “Đức tin phải loại trừ mọi nghi ngờ”. James 1: 6 so sánh người nghi ngờ với "sóng biển, bị gió thổi và hất tung."

Nguồn gốc sai lầm của Francis là sự nhầm lẫn giữa “nghi ngờ” và “kinh nghiệm” bị Chúa bỏ rơi, điều này cũng có thể được tìm thấy trong cuộc sống của các Thánh nhân.

Dựa trên sự nhầm lẫn này, Francis tin rằng một Cơ đốc nhân chưa bao giờ trải qua những nghi ngờ sẽ “thiếu” điều gì đó, “Một đức tin không có những thử thách này khiến tôi nghi ngờ rằng đó là đức tin thật.” Tuyên bố này không được Kinh thánh hay các tác giả tâm linh nghiêm túc chứng thực.

Mặt khác, Francis gọi Trận lụt là kết quả của "cơn thịnh nộ của Chúa", do đó sử dụng một khái niệm mà sẽ khiến các nhà thần học Francis ghê tởm. Ông cảnh báo không nên chăm sóc tạo vật có thể dẫn đến một “trận lụt” khác, mặc dù Đức Chúa Trời nói trong Sáng 9:11 rằng sẽ không có trận lụt thứ hai.

Hình ảnh: Marco Pozza © Vatican Media, #newsLbykejgqxd