Niewątpliwie grzechy języka stanowią grupę wykroczeń, które zaburzają nasze relacje z drugim …

Grzechy języka Używając języka, człowiek przekazuje i uzewnętrznia swoje uczucia. Posługując się tym darem człowiek może uwielbiać, błogosławić Boga …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Kłamstwo jest jednym z najgroźniejszych narzędzi niszczenia bliźniego. Polega ono na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania. Jest najbardziej bezpośrednim wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamstwo rodzi się w sercu człowieka i nawet jego zamiar, zanim zostanie wypowiedziane rani Boga. Bóg jest Prawdą i jej źródłem, tylko ten, kto kocha prawdę, autentycznie kocha Boga.''