Clicks22
vi.news

Francis đã loại bỏ "Sự phẫn nộ của Chúa", "Sám hối" khỏi Thánh lễ Novus Ordo trong đại dịch

Francis đã phê chuẩn vào ngày 1 tháng Hai hai văn bản phụng vụ cho cơn hoảng loạn coronavirus.

Đầu tiên là một "Thánh Lễ trong Thời đại Đại dịch," một ý định bổ sung thứ hai cho các phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh trong thời điểm cách ly.

ChurchMilitant.com thấy rằng Bí tích Thánh Thể Đại dịch đã bị lược đi tất cả những điều liên quan đến "cơn thịnh nộ của Chúa" và "sám hối."

Nó bao gồm việc yêu cầu Thiên Chúa "nhìn với lòng thương xót đối với người bị bệnh, ban sự an nghỉ vĩnh hằng cho người chết, an ủi cho người ưu sầu, chữa lành cho người bệnh, bình an cho người sắp chết, sức mạnh cho nhân viên y tế, trí tuệ cho các nhà lãnh đạo của chúng ta và sự can đảm để ban phát tình yêu cho tất cả mọi người."

Thay vào đó, "Thánh lễ Roma Giải thoát khỏi cái chết trong Thời kỳ Dịch hạch" cầu khẩn Thiên Chúa "rút lại tai họa từ cơn thịnh nộ của Ngài," và "chào đón với sự tha thứ cho những con dân trở lại với Ngài."

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsFonlmtbtnt