Pavel Pakoš
1552

Pohľad kresťana na Angelológiu dejín

© Mgr. Juraj Valúšek, kaplán https://sophia.sk/.../def.../files/Valusek-Pales_komplet.pdf Röntgen Angelológie dejín I. Táto kniha, ktorú prezentuje jej autor ako čosi prevratné, neprináša niečo až …More
© Mgr. Juraj Valúšek, kaplán
https://sophia.sk/.../def.../files/Valusek-Pales_komplet.pdf
Röntgen Angelológie dejín I.
Táto kniha, ktorú prezentuje jej autor ako čosi prevratné, neprináša
niečo až tak veľmi nové a podstatné. To, že anjeli sú a pôsobia sa vie
už dávno. To že existuje synchronicita udalostí v historickom vývoji
na to upozornil C.G. Jung už pred polstoročím. Trojkilová kniha je
plná veľkej snahy a mnohých zaujímavostí a duchovných súvislostí. Len je akási príliš „nebeská“. Vznešeno, ktoré sa duchovnej reality dotýka nie až tak hlboko. Veľký problém si vyrobil jej autor Dr.Emil Páleš, keď ju vyhlásil za vedecké dielo a chcel tak dobromyseľne vyprovokovať vedeckú diskusiu. Ako si však ostatní, vrátane tých, čo sa za vedcov považujú, majú overiť, či predkladané nové názvy archanjelov majú naozaj také mená ako im kniha dáva, to nám už autor novej duchovnej vedy neprezradil. Ani to, ako si môžeme overiť, či sa duchovia času striedajú v presne stanovenom čase ako apoštoli v …More