Clicks39

Vaša Ochota a Vernosť

Vaša Ochota a Vernosť - 25. apríla 2021 - Ježišove slová k nám

Vaša Ochota a Vernosť v Nasledovaní Ma, Mojej Cesty, Nebude Márna. Nebudete Sklamaní. Budete Odmenení. Vytrvajte a Pokračujte Dôverovať Môjmu Plánu a Účelu. Moja Vôľa buď Učinená. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro, pretože Ma Milujete a ste Povolaní Podľa Môjho Plánu a Účelu.

Idem Pred vami, aby som spravil kľukaté miesta priamymi, drsné miesta hladkými a Otváral Dvere podľa Môjho Plánu a Účelu, v Mojom Čase. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Nikdy Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Vždy môžete očakávať Neočakávané, Nemožné, Neobyčajné, Nadprirodzené a Bezprecedentné, keď Ma Nasledujete, Mojou Cestou. Nie Som Predpovedateľný, Ani Ohraničený Ani Obmedzený. Robím Veci Mojou Cestou, ako Chcem a Kedy Chcem. Moje Prisľúbenia, Moji Milovaní, Nezlyhávajú. Dôverujte Mi, buďte Pevní vo vašej Viere. Ja Riadim. Poznám Koniec Od Začiatku. Nasledujte Ma vo Viere, postupnými krokmi.

Každý z vás, ktorý je Ochotný, môže Naplniť svoju úlohu v Mojom Večnom Kráľovstve. Hľadám od vás úplnú Poslušnosť a Odovzdanie sa, aby ste Slúžili Môjmu Plánu a Účelu, Činili jedine Moju Vôľu, keď vás Osobne Sprevádzam a Vediem, na každom kroku Cesty. Volám mnohých, ale nemnohí sú Ochotní a Verní. Nikoho Nenútim. Moje Volanie a Dary sú Neodvolateľné.

Buďte Ochotní, Podriaďte sa úplne Mne a Mojej Autorite. Zaprite sa, zdvihnite svoj kríž každý deň a Nasledujte Ma, Mojou Cestou. Hľadám vašu Ochotu a Vernosť Poslúchať Ma, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Toto je Mi Potešiteľné.

youtube.com/watch?v=04HGhbClQmE
Public domain