01:15:30
CÓRKA MARYI
111.2K
Konferencja-Nasza Matka Zbawienia–Współodkupicielka – na podstawie Księgi Prawdy ✔️ Konferencja pt. „Nasza Matka Zbawienia – Współodkupicielka” przedstawia spełnione proroctwo z Księgi Prawdy na …More
Konferencja-Nasza Matka Zbawienia–Współodkupicielka – na podstawie Księgi Prawdy

✔️ Konferencja pt. „Nasza Matka Zbawienia – Współodkupicielka” przedstawia spełnione proroctwo z Księgi Prawdy na temat zaprzeczania roli Matki Bożej jako Współodkupicielki, a także wypowiedzi papieży i teologów potwierdzające tę ważną rolę Matki Bożej. Wszystkie Orędzia oraz Modlitwy Krucjaty z Księgi Prawdy dostępne są po polsku na stronie jezusdoludzkosci.pl a w formie nagrań także na Księga Prawdy , gdzie cała Księga Prawdy jest czytana 24 h na dobę.

✔️ Program spotkania:
0:00 Wstęp.
02:17 Modlitwy wstępne.
04:45 Maryja jako Współodkupicielka – w nauczaniu Kościoła katolickiego.
15:44 Objawienia zawarte w Księdze Prawdy dotyczące roli Maryi –Współodkupicielki.
24:47 Wypełnione proroctwa z Księgi Prawdy dotyczące zaprzeczania roli Matki Bożej jako Współodkupicielki.
36:23 Różaniec święty – Tajemnice Radosne.
01:05:40 Modlitwy Krucjaty o poszukiwanie ochrony naszej Matki Zbawienia.
01:11:05 Ogłoszenia.

✔️ Fragment Orędzia Matki Bożej z Księgi Prawdy z 10 kwietnia 2012 r.
„(…) Ten nowy fałszywy papież już spiskuje, nawet zanim wstąpi na tron w Stolicy Piotrowej, aby potępić Nauczanie Mojego Syna. Potem potępi Mnie, Świętą Matkę Boga, i ośmieszy Moją rolę jako Współodkupicielki. (…)
Wasza umiłowana Matka
Królowa ziemi
Matka Zbawienia”.

✔️ Spełnione proroctwo z Księgi Prawdy.
Kilka lat po przekazaniu proroctwa, w jednym ze szczególnych Maryjnych dni świątecznych, Jej rola jako Współodkupicielki została wyśmiana i odrzucona. Stało się to 12 grudnia 2019 r. w Święto Matki Bożej z Guadalupe, w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Słowa przywódcy Kościoła były następujące: „Kiedy przychodzą do nas i mówią, by ogłosić Ją [współodkupicielką] lub uczynić to dogmatem, nie popadajmy w głupotę”. Na stronach wielu katolickich mediów poinformowano o tym jednoznacznym zaprzeczeniu roli Maryi jako Współodkupicielki i nazwaniu tego głupotą.

✔️ Fragment Orędzia Matki Bożej z Księgi Prawdy z 9 kwietnia 2012 r.
„(…) Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie jest uznawana przez różne grupy w Kościele katolickim. W wielu kręgach nie przyjmuje się Mnie w tej roli, jaką muszę odegrać w zbawieniu dusz. (…) Szatan pracuje teraz usilnie nad tym, aby przekonać członków Kościoła katolickiego, że tak się nie stanie. Zaprzecza się Mojej roli jako Matki Zbawienia i Współodkupicielki, działającej przy Moim umiłowanym Synu dla oznajmiania Powtórnego Przyjścia. Dzieci, módlcie się, aby te dusze, ofiary zwodziciela wewnątrz Kościoła katolickiego, nie odwiodły Moich dzieci od ich momentu zbawienia.
Wasza umiłowana Matka.
Matka Boga
Matka Zbawienia (…)”.

✔️ Fragment Orędzia Pana Jezusa z Księgi Prawdy z 15 sierpnia 2012 r.:
„(…) Moja Matka pełni ważną rolę w zbawieniu dusz. Ona jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łaski i Orędowniczką. (...) Ona jest teraz Matką wszystkich dzieci Bożych i otrzymała Moc do zmiażdżenia szatana, gdy Ja się przygotowuję do ocalenia rodzaju ludzkiego od jego niegodziwego planu zwiedzenia dzieci Bożych. (…)
Wasz Jezus”.

✔️Modlitwa Krucjaty 68 - Chroń mnie od wpływu szatana
„O Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów. Pomóż mi w każdym czasie ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Podtrzymuj mnie w mojej miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od Prawdy Jego Nauczania, bez względu na to, ile pokus zostanie przede mną postawionych. Amen”.

✔️ Czym jest Księga Prawdy wyjaśnia strona Księga Prawdy – Księga Prawdy.
Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym u proroka Daniela (Dn 10,21). Znajdujemy tutaj odniesienie do tej tajemniczej księgi. Archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu objawione o przyszłości i końcu czasów, można znaleźć w Księdze Prawdy. Daniel usłyszał także polecenie zapieczętowania tej księgi, bo jest ona przeznaczona na inny czas – właśnie na nasze obecne czasy, to jest koniec czasów.
Księgę Daniela, rozdział 10. można przeczytać tutaj Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Dn 10
Treść Księgi Prawdy została objawiona także św. Janowi Ewangeliście, a on przekazał ją w Księdze Apokalipsy za pomocą symboli i proroctw. Księga jest opieczętowanym zwojem, zawiera bogatą treść.
Księgę Apokalipsy, rozdział 10. można przeczytać tutaj Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Ap 10
Obecnie Jezus Chrystus, Baranek Boży, łamie te pieczęcie. Księga Prawdy jest teraz ujawniania i przekazywana z Nieba jako orędzia w objawieniach Marii od Bożego Miłosierdzia. W latach 2010-2015 zostało przekazanych ponad 1330 orędzi.

✔️ Spełnione do tej pory proroctwa z Księgi Prawdy są opisane na stronie Proroctwa – Księga Prawdy

✔️ Zapraszamy do dołączenia do naszych spotkań modlitewnych – grup Krucjaty Modlitwy misji Jezus do Ludzkości, więcej informacji znajdziesz na tej stronie Biuletyn informacyjny „Jezus do ludzkości” - na temat Krucjaty Modlitwy i Księgi Prawdy
CÓRKA MARYI