Otčenáš
13546
Otčenáš
Je to všechno zgruntu jinak, než učí římský spolek. Každý učedník, který je povolán k tomu, aby vstoupil těsnou branou na Cestu, se o tom přesvědčí. Ostatní mohou své názory poopravit studiem Písma svatého.
Uvedu jeden příklad, jak má zájemce o následování Krista pracovat s Písmen svatým.
Čteme, že si Ježíš udělal z provázků bič...
13Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma…More
Je to všechno zgruntu jinak, než učí římský spolek. Každý učedník, který je povolán k tomu, aby vstoupil těsnou branou na Cestu, se o tom přesvědčí. Ostatní mohou své názory poopravit studiem Písma svatého.
Uvedu jeden příklad, jak má zájemce o následování Krista pracovat s Písmen svatým.
Čteme, že si Ježíš udělal z provázků bič...
13Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. 14V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. 15I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. 16A prodavačům holubů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici! “ J 2:13-16
Tělesní lidé, zvláště ti agresivní, to chápou tělesně, jako že Ježíš skutečně vyháněl prodavače a penězoměnce z jeruzalémského chrámu. Tak to není. Ten příběh je o vyhánění nečistot z lidského těla, z pravého Božího chrámu.
Že našemu Pánu na chrámu, který vystavěl Herodes, zas až tak nezáleželo, svědčí tato událost -
5Když někteří mluvili o chrámu, že je vyzdoben krásnými kameny a obětními dary, řekl: 6„Přijdou dny, ve kterých z toho, co vidíte, zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“ Lk 21:5-6
Nezdá se, že by se proto náš Pán nějak rmoutil.
Omyly chápání nejsou jen problém současný, vždy to bylo tak, že přízemní lidé nechápali vnitřní věci -
18Židé mu na to řekli: „Jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš?“ 19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“ 20Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“ 21On však mluvil o svatyni svého těla. J 2:18-21
Ano, on mluvil o chrámu svého těla, ze kterého vyhnal vše, co tam nepatří.
Zapomeňte na hlouposti, které vám vsugerovali služebníci Satana a spěchejte ke Kristu.
Metod
Opakujem, Boh je jeden v troch osobách, ťažké na pochopenie?
Ježíš je uzkou Cestou
Otčenáš : já jsem Anti _trojiční . Vnímám to ,ale jen z milosti cca jen od roku 2017 intezivně. Pokud se vám v tom dostala milost ,a vidím že ano ,tak ale neusínat na vavřínech na straně druhé. Chválím Boha ,že jste dostal milost. Ale? boj teprv začal. Nevím ,přece jen jsem na uzemí Vás katolíku ,ŘÍM. A NE JEN JICH JE TU SMĚSICE DALŠÍCH ,LUTERÁNU A JINÉ. A já nejsem z nikým podobným v tom to. …More
Otčenáš : já jsem Anti _trojiční . Vnímám to ,ale jen z milosti cca jen od roku 2017 intezivně. Pokud se vám v tom dostala milost ,a vidím že ano ,tak ale neusínat na vavřínech na straně druhé. Chválím Boha ,že jste dostal milost. Ale? boj teprv začal. Nevím ,přece jen jsem na uzemí Vás katolíku ,ŘÍM. A NE JEN JICH JE TU SMĚSICE DALŠÍCH ,LUTERÁNU A JINÉ. A já nejsem z nikým podobným v tom to. Nejsem fanda žádné církve ani hnutí. Jsem Fanda pouze Krista a jeho učení,která byla na počátku prvotin. Tak jako Pavel ,zanechal za sebou zcela vše ,kým kdysi byl ,musel sám říct ,že čemu věřil ,je v srovnání z Kristem jen kopa výka.. Nák v tom smyslu ,víme ,že Pavel byl trochu ráznější ve výrazech . Tudíž opustit pro jmeno Pána musíte mnohem ještě více. Další modlářství ,které církve všeobecně vás věřící učí . A to i modlářství kterým to už je samo o sobě ,téma COVID A VAXX. Točit se denně sytit svou mysl i srdce tématem Vaxx je modla. ! Trik ,Iluze ,kterou Dabel připravil opět,jak lidstvo odvést od života Evangelia. Buh mě vyvádí už i z tohoto chaosu ,mluvit a zaobírat se jen vaxx . ! To vyvolá jen neklid a rozrušení ,žádný Pokoj Krista to nepřináší a odvádí to ,aby člověk činil POKÁNÍ !!!PROTOŽE NEJHORŠÍ EPIDEMIE JE STALE PŘÍTOMNOU A TO JE NÁŠ HŘÍCH ! Nevyznání hříchu ,a neumírání staré osobě ,starému označení v nás po prvním pádu člověka, je stale fatalní a tragický ,pokud člověk nežije Vírou Syna v posvěcení ,ponížit se v mysli i srdci denně ,že nic dobrého v nás není ,uvědomit si svou absolutní závislost na životě Pána. To v realitě činí HRST LIDÍ. Víte nečtou věřící lidé Písmo ,neumí se vůbec sami soudit a to já sama vidím jako daleko horším a tragickým ,nežli nake Vaxx ,které zabíjí jen tělo ,nemúžou ovšem ohrozit Víru v pevnosti ve vytrvalosti těch ,kteří nežijí sobě ,ale Kristu(vaxx za sebe dobrovolně nepříjmu,ale já mám odlišný důvod nežli ten ,který je falešně,dle mého přesvedčení ano,zde mnohými ,kteří to hažou na znamení šelmy vysvětlen ! ) . Čtěte Jeremiáše 17-18 k,znamení rozbitého džbánu ,nebo Ezekiela 5kap.a pochopíte o čem,do dnes tito Proroci k nám mluví,právě v 2021. Pokud BIBLI ČTETE JEN DÍKY TOMU JAK KOHO USVĚDČOVAT ,A NE TAM VNÍMAT I SEBE,A CELKOVÝ OBRAZ ČLOIVĚKA,POTOM JE ZBYTEČNÉ BIBLI ČÍST. Písmo samo o sobě nepřinese spásu ,ale Duch ,který to slovo oživuje ,až když se s ním ztotožníme . Tak dobré studium přeji a Pokoj Krista ,aby jste poznal Pravdu ,která dává Svobodu od strachu .
Otčenáš
Napsal jsi toho hodně. Bude chvíli trvat, než se tím prokoušu.
Metod
Treba vydržať, na druhej strane sa to dozvieme...
Otčenáš
Na druhé straně nečekají s košem plným informací pro zvědavé odpůrce Ježíšova učení.
Otčenáš
Učení o Trojici se nám tedy zřítilo jako domeček z karet. Nebo také dům stavěný na písku, abychom zůstali u svatých Písem.
Bůh je jen jeden, Boží Slovo není další Bůh, ale stále ten stejný Bůh, který mluvil ústy proroků. Svým způsobem už starozákonní proroci přivedli Boží Slovo na tento svět. Proroci se nestali dalšími Božími osobami, jen poskytli svá ústa jedinému Bohu.
Když Ježíš po křtu vystou…More
Učení o Trojici se nám tedy zřítilo jako domeček z karet. Nebo také dům stavěný na písku, abychom zůstali u svatých Písem.
Bůh je jen jeden, Boží Slovo není další Bůh, ale stále ten stejný Bůh, který mluvil ústy proroků. Svým způsobem už starozákonní proroci přivedli Boží Slovo na tento svět. Proroci se nestali dalšími Božími osobami, jen poskytli svá ústa jedinému Bohu.
Když Ježíš po křtu vystoupil z vody, sestoupil na něj Duch Boží, aby naplnil Boží vůli ze zahrady Eden, aby naplnil vyprázdněné Slovo z Ráje.
Co nám k tomu říká jediný Bůh, který promlouval skrze proroka Izaiáše -
8Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok.
9Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.
10Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou — dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí —
11tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu.
Iz 55:8-11
Slovo sestoupilo na Ježíše, aby jeho poslušností došlo svého naplnění. Člověk Ježíš se stal obrazem Božím, Boží vůle byla naplněna.
Metod
Boh je jeden v troch osobách, kto to chce pochopiť, pochopí....
Otčenáš
Takové tvrzení odporuje Ježíšovu učení. Kdyby lidé milovali Pána Ježíše, věřili by jeho slovům.
Pochopit konstrukt světských spolků jistě lze. Není to však pochopení Ježíšova učení, ale učení všelijakých spolků pod vládou Satana.
Otčenáš
Mám tady prvních čtrnáct veršů janova evangelia. Dost na to, abychom nalezli pravý smysl Janovýh slov.
Ježíšovi učedníci vědí, že Bůh je pouze jeden. Nevědí to ale obelhaní lidé ze světských spolků. Někteří jsou povinováni věřit bludu, že Bohové jsou dva. Římský spolek na to má i dogma - Ježíš Kristus je pravý Bůh a skutečný Syn Boží.
Ježíš je Syn Boží, ale není Bůh.
Otevřete si 1. knihu Mojžíšo…More
Mám tady prvních čtrnáct veršů janova evangelia. Dost na to, abychom nalezli pravý smysl Janovýh slov.
Ježíšovi učedníci vědí, že Bůh je pouze jeden. Nevědí to ale obelhaní lidé ze světských spolků. Někteří jsou povinováni věřit bludu, že Bohové jsou dva. Římský spolek na to má i dogma - Ježíš Kristus je pravý Bůh a skutečný Syn Boží.
Ježíš je Syn Boží, ale není Bůh.
Otevřete si 1. knihu Mojžíšovu, kde se popisuje, jak jediný Bůh stvořil svět.
1Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. 2Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. 3I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Gn 1:1-3
Ve třetím verši vidíme, jak Bůh tvořil. Řekl - a bylo. Bůh tvořil Slovem. To neznamená, že byla přítomna druhá božská osoba, jak učí římský spolek. Neznamená to, že vedle Boha stál Ježíš Nazaretský. Takové fantazie plodí pouze lidé tělesní. Bůh řekl, vyřčené Slovo zůstalo nadále součástí Boha, nenavrátilo se k němu prázdné, ale stalo se, co Bůh řekl.
Jen v jediném případě se nenaplnila Boží vůle. Člověk, kterého Bůh stvořil, se nestal Božím obrazem. Odpůrce Ďábel Boží dílo dokázal pokazit a stvořený člověk byl vyhnán z Ráje do světa, ve kterém panuje Zlo.
pokr.
Otčenáš
Evangelista Jan píše, že Slovo je světlo lidí. Boží Slovo, tedy sám Bůh, stvořil člověka na svůj obraz. To neznamená že člověk svou zevní tvárností je Bohu podoben. Bůh je Duch, je bez tvarů. Být obrazem Božím znamená konat Boží vůli. Boží vlastnost se touží v člověku zviditelnit. Protože člověk v Ráji nekonal Boží vůli, neposlechl Boží nařízení, Boží Slovo se nenaplnilo, zůstalo prázdné. …More
Evangelista Jan píše, že Slovo je světlo lidí. Boží Slovo, tedy sám Bůh, stvořil člověka na svůj obraz. To neznamená že člověk svou zevní tvárností je Bohu podoben. Bůh je Duch, je bez tvarů. Být obrazem Božím znamená konat Boží vůli. Boží vlastnost se touží v člověku zviditelnit. Protože člověk v Ráji nekonal Boží vůli, neposlechl Boží nařízení, Boží Slovo se nenaplnilo, zůstalo prázdné. Nemohlo však zůstat prázdné na věky, proto Bůh své Slovo vyslal za člověkem na tento svět, aby došlo k jeho naplnění. Rozpomeňte se, jak apoštol Pavel píše o tom, jak Slovo zmařilo samo sebe. Slovo muselo zmařit samo sebe, když se nenaplnilo v Ráji a když muselo vejít do tohoto světa.
V Betlémě se dívce Marii narodilo lidské dítě, které se po křtu vodou a Duchem mělo stát Božím Slovem. Ježíš Nazaretský až do doby, než se znovu narodil z Boha, nebyl tím Slovem. Byl poddán svým rodičům, jak svědčí evangelista a mlčel. Jan Křtitel o Božímu Slovu svědčil, připravoval lid na setkání s Božím Slovem. Jan Křtitel svědčil a Slovo teprve přicházelo na svět.
8Ale sám nebyl to světlo, měl jen o něm svědčit.
9Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přicházelo na svět.
Slovo přišlo na tento svět spolu s Božím Duchem, který sestoupil na člověka Ježíše. Ježíš se nestal Bohem, Ježíš, jako každý jiný člověk je nádobou. Ježíš se nestal ani bohočlověkem, ani se nestal druhou božskou osobou. Narodil se ve křtu vodou a Duchem z Boha a Bůh v něm nalezl zalíbení.
Ježíš se stal obrazem Božím, Ježíšovo tělo se cele vydalo Bohu. Skrze Ježíše promlouval i konal Bůh.
Otčenáš
Nenechte se zmást několika prvními verši Janova evangelia. Bůh je pouze jeden. Nepoučený a neupevněný ve víře by se snadno mohl domnívat, že na počátku byli Bohové dva. Tak to není. Bůh Otec a Boží Slovo je jeden Bůh. Vyřčené Boží Slovo je stále součástí Boha, jsou jedním celkem, je to jeden Bůh.
Představy některých bludařů o tom, že Slovo z prvního verše tohoto evangelia je Boží Syn, jsou mylné.
Otčenáš
Tady si přenesu Trepifajkslovu námitku. Ještě neví, o čem je Janovo evangelium a už má názor. Zajímavé.

Trepifajksl„Tak mi přijde, že jsi naprostý hlupák, když ani nedokážeš dočíst kapitolu
Otčenáš
Nenechte se zmást několika prvními verši Janova evangelia. Bůh je pouze jeden. Nepoučený a neupevněný ve víře by se snadno mohl domnívat, že na počátku byli Bohové dva. Tak to není. Bůh Otec a …More
Tady si přenesu Trepifajkslovu námitku. Ještě neví, o čem je Janovo evangelium a už má názor. Zajímavé.

Trepifajksl„Tak mi přijde, že jsi naprostý hlupák, když ani nedokážeš dočíst kapitolu
Otčenáš
Nenechte se zmást několika prvními verši Janova evangelia. Bůh je pouze jeden. Nepoučený a neupevněný ve víře by se snadno mohl domnívat, že na počátku byli Bohové dva. Tak to není. Bůh Otec a Boží Slovo je jeden Bůh. Vyřčené Boží Slovo je stále součástí Boha, jsou jedním celkem, je to jeden Bůh.
Představy některých bludařů o tom, že Slovo z prvního verše tohoto evangelia je Boží Syn, jsou mylné.
-----
Trepifajksl - To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“