08:37
Bratia a sestry
11.5K
informácie z prvej ruky
yzop321
Nech Vám milosrdný Pán Boh pomáha.