Marieta Ria
ľubica
oklamané, podobne ako u nás.... nielen politikmi, lekarmi ale hlavne biskupmi...