Clicks1.6K
m.rekinek
8

1 NA 8 ZASZCZEPIONYCH KOBIET W CIĄŻY TRACI DZIECKO - New England Journal of Medicine

New England Journal of Medicine wycofuje się – teraz przyznaje, że szczepienia przeciw COVID mogą nie być bezpieczne dla kobiet w ciąży

Badanie zostało zaktualizowane po tym, jak odkryto, że 104 z 827 ciężarnych uczestniczek doznało samoistnych aborcji po zaszczepieniu się COVID. Oznacza to, że po szczepieniu około 1 na 8 kobiet w ciąży straci dziecko.

Prestiżowy New England Journal of Medicine opublikował w zeszłym tygodniu korektę, w której przyznał, że szczepionka COVID może nie być bezpieczna dla kobiet w ciąży.

Oto poprawiona aktualizacja z 8 września 2021 :

W momencie publikacji wstępnych wyników w oryginalnym artykule towarzyszącym temu artykułowi redakcyjnemu liczba samoistnych aborcji wynosiła 104 i doszło do jednego urodzenia martwego dziecka. Nie udało się jednak ustalić proporcji ryzyka samoistnego poronienia u uczestniczek, które zostały zaszczepione przed 20. tygodniem ciąży, ponieważ dla większości z tych osób nie były jeszcze dostępne informacje na temat badania kontrolnego.

Artykuł został zaktualizowany. W piątym akapicie tego głównego artykułu (str. 2342) pierwsze zdanie powinno brzmieć: „Spośród 827 uczestników rejestru, które zgłosiły ukończoną ciążę, 104 dokonało samoistnej aborcji, a 1 urodziła martwego dziecka” zamiast: „… jedna zakończona ciąża, która doprowadziła do samoistnego poronienia u 104 (12,6%) i urodzenia martwego dziecka u 1 (0,1%); te wartości procentowe mieszczą się w oczekiwanych wynikach dla tej grupy wiekowej osób, których inne podstawowe schorzenia są nieznane.

„W tym samym akapicie, w zdaniu zaczynającym się od„ U żywych dzieci urodzonych ”(str. 2343), wyrażenie„ były spójne ”powinno brzmieć:„ były spójne ”. W siódmym akapicie, zaczynającym się od „Biorąc to pod uwagę”, pierwsze zdanie powinno kończyć się: „…ograniczenia zdolności wyciągania wniosków na temat poronień samoistnych, wad wrodzonych i innych możliwych rzadkich wyników u noworodków” zamiast „…wniosków na temat wrodzonych Aby narysować anomalie i inne możliwe rzadkie konsekwencje dla noworodków ”.

thegatewaypundit.com/…-now-admits-covid-vax-may-not-safe-pregnant-women/
Sławomir Sokołowski
Nawet jak dzieciątko urodzi się żywe, to w jakiej będzie kondycji biologicznej?
PiotrM
Stina Kri
I nie tylko głupia matka ale jak dziecko przeżyje to jako maleńkie zostanie sierotą bo matka ma najwyżej 3 lat życia po "szczepionce"
Adam Adolf Makowski
Osiem kobiet w ciąży, a jedna z nich traci ciążę.
Panie Premierze i to jest dopiero prawdziwa epidemia.

W statystycznym ujęciu jest to ponad 11 % zgonów wyszczepionych kobiet w ciąży (płodów isded).
Stina Kri
Pan premier słucha Brukseli bo sumienia i narodowości polskiej to on nie ma, kim ty jesteś premierze? Zgadzasz się na mordowanie narodu, nienarodzonych dzieci, tobie dano się urodzić ale innym zabraniasz. Kiedyś I ty staniesz przed PRAWDĄ
Jan Zbigniew wojan
Przecież o to właśnie chodzi - depopulacja zapisana w programie Agenda 2030 - NWO ! Plandemia - jeszcze nigdy tak niewielu nie spieprzyło życia tak wielu !
Bo wcale nie chodzi o jakiegoś wirusa, ale o depopulację zapisaną w programie Agenda 2030, na który wyrazili zgodę zarządzający Polską już w roku 2017, lecz nic nie mówili chcąc przeczekać do wyborów, by ponownie zasiąść przy żłobie za nasze …More
Przecież o to właśnie chodzi - depopulacja zapisana w programie Agenda 2030 - NWO ! Plandemia - jeszcze nigdy tak niewielu nie spieprzyło życia tak wielu !
Bo wcale nie chodzi o jakiegoś wirusa, ale o depopulację zapisaną w programie Agenda 2030, na który wyrazili zgodę zarządzający Polską już w roku 2017, lecz nic nie mówili chcąc przeczekać do wyborów, by ponownie zasiąść przy żłobie za nasze pieniądze:
MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 260
Uchwała Nr 8 rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia strategii na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 4 oraz art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5)
Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.), stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.P. poz. 882).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło
/skopiuj i poślij dalej w Internet/
Sławomir Sokołowski
Podobnie jak słowo "aborcja" powinniśmy zamieniać na "morderstwo", tak samo "depopulacja", należy wprost określać jako ludobójstwo!
Posoborowe absurdy
Głupia matka biedne dziecko pod sercem