pl.news
4663
wacula25wp.pl
Jezus w przypowieściach mówił .Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało …More
Jezus w przypowieściach mówił .Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych".Bóg w swojej hojności zaprasza na ucztę życia wiecznego każdego z nas. Jednak nie zawsze spotyka się z odpowiedzią. Wymówki zwykle bywają równie błahe. Najczęściej jest to egoistyczne korzystanie z rzeczy ziemskich, które przesłaniają ostateczny cel życia.I TAK Król zaprosił na ucztę ludzi z ulicy. Jednak na widok człowieka bez stroju weselnego zareagował gniewem. Ojcowie Kościoła interpretują strój weselny.Według tego to oznacza świętość ciała, dobre uczynki, a według Augustyna - miłość. I brak czystości jest lekceważeniem króla (Boga).Nie wystarczy tylko przyjąć zaproszenie na ucztę, pozostając w "starym stroju" np lutra buddy itd, czyli nie zmieniając dotychczasowego sposobu myślenia i życia, opartego na tradycji, przyzwyczajeniach, rutynie. Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości. Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do "zmiany szaty", czyli do zmiany życia i wiary, stawania się nowymi ludźmi, "przyobleczenia się w Jezusa Chrystusa"(por. Rz 13, 13n). W przeciwnym wypadku pozostaniemy "powołani", ale nie "wybrani".
Rafał_Ovile
Modernistyczna synteza cnoty i grzechu, dobra i zła, wreszcie Pana Boga i szatana prowadzi do satanizacji intelektu i apostazji.
przeciwherezjom
Trudno się dziwić - grzechy wielu ludzi Kościoła z ostatnich kilku miesięcy są tak straszne, że ta flaga to przy nich pestka....
Pinochet
Czyli jednak nie katolicki, a wielce koszerny (jak KUL w Polin). Katolicki, takich rzeczy by nie robił.