vi.news
73

Sự đấm bóng đã kết thúc: Francis đã chấp nhận đơn từ chức của Hồng y Turkson

Ngày 23 tháng 12, Francis đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Peter Turkson, 73 tuổi, làm Tổng Trưởng Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện.

Cho đến khi một ban lãnh đạo mới được bổ nhiệm, Francis giao công việc quản lý cho Hồng y Michael Czerny, đối thủ của Turkson.

Vì có hai vị Hồng y trong bộ (Turkson và Czerny), một cuộc xung đột vĩnh viễn là không thể tránh khỏi. Cùng với Turkson, vị hồng y Giáo triều cuối cùng của "các vùng ngoại vi" của Francis đã rời đi.

Hình ảnh: Peter Turkson, Michael Czerny, © wikicommons, CC BY-SA, #newsHxlafuldrm