Clicks by countries

 1. 59

  Russia
 2. 18

  Ukraine
 3. 7

  United States
 4. 7

  Poland
 5. 6

  Kazakhstan
 6. 3

  Ecuador
 7. 3

  Belarus
 8. 3

  Lithuania
 9. 1

  Bulgaria
 10. 1

  Latvia
 11. 1

  India
 12. 1

  Italy
 13. 1

  Pakistan
 14. 1

  Austria