Evanjelizacia
Čo ak niet logického, racionálneho vysvetlenia na utrpenie, keď sa situácia a následne i život človeka javia ako úplne nezmyselné?
Má človek trpieť pre nezmysel?
…je toto vôľa Božia?

Byť v zajatí vlastného utrpenia a opájať sa bolesťou vôbec nie je Boží zámer

Čo ak niet logického, racionálneho vysvetlenia na utrpenie, keď sa situácia a následne i život človeka javia ako úplne nezmyselné? Má človek trpieť …