Clicks264
hu.news

Viganó tudja, hogy a Summorum Pontificumnak mennie KELL

Carlo Maria Viganó érsek június 9-i nyilatkozatában kommentálta a Summorum Pontificum várható eltörlését.

Szövegében nem akar válaszolni arra a kérdésre, hogy a hivatások és a hívek megsokszorozódása mellett Ferenc pápa miért akarja megkeseríteni a római rítusú katolikusok életét.

Viganó megjegyzi, hogy az eretnekek és paráznák - akik jelenleg a hatalmat gyakorolják az egyházban - nem fogják eltűrni, hogy tévedéseiket és siralmas életmódjukat a jámbor hívek és a papság kisebbsége megkérdőjelezze, akiknek nincs védelmezőjük.

A katolikusok eltűrése számukra "olyan lenne, mint egy vereség", amely csak akkor elviselhető, ha "nosztalgikus idős emberek" vagy "különc esztéták" kis csoportjaira korlátozódik - magyarázza Viganó.

Tudja, hogy "azok, akik nem Istentől származnak", gyűlölnek mindent, ami egy olyan korszakra emlékeztet, amelyben az egyházat katolikus lelkipásztorok irányították. Számára ezért lehetetlen két ellentétes istentiszteleti formát - a római rítust és a Novus Ordót - a "liturgikus kifejezésmód pluralizmusa" nevében együtt tartani.

Ez a kísérlet már az álreformáció idején is megtörtént, emlékeztet Viganó, amikor a protestánsok megtűrtek bizonyos, a népben gyökerező liturgikus szokásokat, de csak rövid időre, mert azoknak a Mária-áhítatoknak, a latin himnuszoknak, a szentelés után megszólaló harangoknak el kellett tűnniük, mert olyan hitet fejeztek ki, amely ellen Luther követői ("protestánsok") tiltakoztak.

#newsVjqgakcqmz