Edward7
22.6K

Zabijają dzieci: 7-krotny wzrost liczby zgonów dzieci w Europie od czasu wprowadzenia „szczepionki” przeciw COVID

Trzy niezwykle ważne, oparte na nauce artykuły z Indii zawierające obserwacje na temat usankcjonowanego przez USA „Holokaustu szczepiennego noworodków, niemowląt i dzieci”...

Oficjalne dane dotyczące śmiertelności w Europie pokazują szokujący wzrost liczby zgonów wśród dzieci o 691%, odkąd Europejska Agencja Leków przedłużyła w maju zezwolenie na awaryjne zastosowanie szczepionki Pfizer Covid-19 do stosowania u dzieci w wieku od 12 do 15 lat.


Przed podjęciem tej decyzji przez Europejską Agencję Leków zgony dzieci w 2021 r. były poniżej oczekiwanego wskaźnika. Jednak po wydaniu zezwolenia na użycie w sytuacjach awaryjnych nadmierna liczba zgonów wśród dzieci do końca roku wzrosła o głęboko niepokojące 1,599% w porównaniu ze średnią z lat 2017–2020.

Niestety, trend ten utrzymywał się do 2022 r., a Europa oficjalnie odnotowała w tym roku 381% wzrost nadmiernej liczby zgonów wśród dzieci w porównaniu ze średnią z lat 2018–2021.


EuroMOMO to europejska działalność monitorująca śmiertelność. Organizacja twierdzi, że jej celem jest „wykrywanie i pomiar nadmiernej liczby zgonów związanych z grypą sezonową, pandemią i innymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego”. Oficjalne krajowe statystyki śmiertelności są dostarczane co tydzień z 29 krajów europejskich lub regionów regionalnych w sieci współpracy EuroMOMO, wspieranej przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i prowadzone przez Statens Serum Instytut , Dania.

Poniższy wykres przedstawia tygodniową nadwyżkę zgonów w latach 2020 i 2021 wśród dzieci w wieku 0-14 lat w całej Europie. Wykres został zaczerpnięty ze strony internetowej EuroMOMO i jest dostępny tutaj .
tu

Jak widać z powyższego, zgony dzieci w 2020 r. były generalnie poniżej oczekiwanej liczby zgonów. Tendencja ta utrzymywała się przez cały 2021 r., aż do 22. tygodnia, kiedy to nadmierna liczba zgonów była rejestrowana z tygodnia na tydzień, aż do końca roku.

Ciekawostką, że w 22. tygodniu 2021 r. zaczęto rejestrować nadmiar zgonów niemowląt jest to, że zbiega się to z tygodniem, w którym Europejska Agencja Leków (EMA) przyznała przedłużenie wskazania do szczepionki COVID-19 Comirnaty (Pfizer) do włączenia stosowania na dzieci w wieku 12-15″ .

tu

Zaledwie kilka miesięcy później EMA zatwierdziła również awaryjne zastosowanie szczepionki firmy Pfizer dzieciom do 5 roku życia.

tu

Poniższy wykres, zaczerpnięty ze strony internetowej EuroMOMO , pokazuje skumulowaną całkowitą liczbę nadmiernych zgonów w latach 2020 i 2021 od 22. tygodnia (tydzień, w którym zatwierdzono szczepionkę przeciwko Covid-19 dla dzieci) do 52. tygodnia (koniec roku).

tu

Według EuroMOMO, Europa odnotowała ponad 1015 zgonów dzieci w tym okresie w 2021 r., podczas gdy w 2020 r. odnotowała o 491 mniej zgonów niż oczekiwano w tym okresie.
Poniższy wykres przedstawia tygodniową nadwyżkę zgonów w 2022 r. wśród dzieci w wieku 0-14 lat w całej Europie. Wykres został zaczerpnięty ze strony internetowej EuroMOMO i jest dostępny tutaj .

tu

Dotychczasowe dane obejmują do 33 tygodnia 2022 r. (połowa sierpnia) i jak widać, w większości tygodni odnotowano zgony wśród dzieci znacznie powyżej oczekiwanego wskaźnika. W 24. tygodniu odnotowano rekordową nadwyżkę 101 zgonów wśród dzieci w wieku 0-14 lat. Poniższy wykres, zaczerpnięty ze strony internetowej EuroMOMO , pokazuje skumulowaną całkowitą liczbę nadmiernych zgonów od 2022 do 33 tygodnia.

tu

Według EuroMOMO, Europa odnotowała ponad 841 zgonów wśród dzieci w tym okresie w porównaniu do oczekiwanego wskaźnika. Od czasu, gdy EMA po raz pierwszy zatwierdziła zastrzyk Pfizer Covid-19 do stosowania u dzieci w maju 2021 r., Europa odnotowała ponad 1856 zgonów wśród dzieci w wieku 0-14 lat w stosunku do oczekiwanego wskaźnika. Sama ta statystyka jest obrzydliwa, ponieważ reprezentuje niewiarygodny wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 185 600%.
(...)
Średnia nadmierna liczba zgonów dzieci w Europie w latach 2017–2020 między 22. a 52. tygodniem wynosi 59,75. Ale w tym samym okresie w 2021 r., po zatwierdzeniu przez EMA szczepionki Pfizer Covid-19 dla dzieci, wśród dzieci było 1015 zgonów więcej niż oczekiwano i 955,25 zgonów więcej niż średnia w latach 2017-2020. Oznacza to, że nadmierna liczba zgonów wśród dzieci w 2021 r. po zatwierdzeniu przez EMA zastrzyku Covid-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat wzrosła o 1,599% w porównaniu ze średnią z lat 2017-2020.
(...)

W 2022 r. dzieciom w wieku 5 lat i starszym w całej Europie zaoferowano zastrzyk Covid-19, a dzieciom w wieku 12 lat i starszym zaoferowano do trzech dawek zastrzyku Covid-19.
Średnia nadmierna liczba zgonów wśród dzieci w okresie od 1 do 33 tygodnia w latach 2018-2021 wynosi 175. Jednak w ciągu pierwszych 33 tygodni 2022 roku było o 841 więcej zgonów wśród dzieci niż oczekiwano i o 666 zgonów więcej niż średnia w latach 2018-2021. Oznacza to, że nadmierna liczba zgonów wśród dzieci w 2022 r. od momentu zatwierdzenia przez EMA zastrzyku Covid-19 dla dzieci w wieku 5 lat i starszych wzrosła o 381% w porównaniu ze średnią z lat 2018–2021.

Gdy połączymy dane od 22 tygodnia 2021 roku do 33 tygodnia 2022 roku (1856 nadwyżek zgonów) i porównamy je z łączną średnią z lat 2017-2020 i 2018 do 2021 (234,75 nadwyżek zgonów) , stwierdzimy, że nadmierna liczba zgonów wśród dzieci w całej Europie wzrosły o 691% od czasu, gdy Europejska Agencja Leków po raz pierwszy zatwierdziła szczepionkę COVID-19 dla dzieci w wieku 12-15 lat w maju 2021 roku.

Czy to tylko niefortunny zbieg okoliczności do dodania do długiej listy „zbiegów okoliczności”, które miały miejsce od początku 2020 roku? Władze zdecydowanie chciałyby, żebyś tak pomyślał. Ale nadal muszą wyjaśnić, dlaczego umiera tysiące dzieci więcej, niż zwykle oczekuje się w całej Europie.

... The Expose/Los niños están siendo asesinados: aumento de 8 veces en el exceso de muertes entre los niños en Europa desde el lanzamiento de la ‘vacuna’ COVID

Obowiązek ostrzeżenia - Inne szczepienia tez są zabójcze, nowe szczepienia staja się coraz bardziej toksyczne. Trzy niezwykle ważne, oparte na nauce artykuły z Indii zawierające obserwacje na temat usankcjonowanego przez USA „Holokaustu szczepienny noworodków, niemowląt i dzieci”

Trzeba powiedzieć, że rodzice zostali dobrze wyszkoleni, aby być posłusznymi pacjentami i dlatego często akceptują – bez wahania i bez przeprowadzania własnych badań – zezwolenie na inwazyjne procedury, takie jak jednoczesne wstrzykiwanie wielu szczepionek w maleńkie mięśnie ich niemowląt ( których kombinacje nigdy nie okazały się bezpieczne). W przeważającej mierze ta zgoda rodziców nie jest „świadomą zgodą”, jak wymaga tego prawo. Nieświadoma zgoda jest zatem często udzielana bez odpowiedniego poinformowania rodziców o potencjalnych zagrożeniach, krótko- lub długoterminowych. Dlatego ich dzieci są narażone na wysokie ryzyko zachorowania – prędzej czy później – na choroby wywołane toksynami szczepionkowymi. Ważne jest, aby wszyscy rodzice lub opiekunowie niemowląt i dzieci uważnie przeczytali poniższe informacje przed wyrażeniem zgody na przyszłe szczepienia.

Glin i rtęć w szczepionkach związanych z zaburzeniami neurologicznymi i autyzmem Autor: Arya Vrilya – 11 lipca 2018 r. https://yajnacentre.blogspot.com/2018/07/Aluminium-rtęć-thimerosal-in.html

Recenzowane badania naukowe wykazały związek przyczynowy między aluminium w szczepionkach dziecięcych a ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi, w tym autyzmem Link: Vaccines with Aluminum Adjuvants. The Dangers of Aluminum in Vaccines. Thinktwice!

Przeczytaj także następujące krótkie artykuły na temat neurotoksyczności glinu w szczepionkach: Link: http://wwwjpands.org/vol21no4/miller.pdf
Link: http://thinktwice.com/aluminum.pdf

Najwyższy poziom aluminium w mózgach dzieci autystycznych (badanie) Poniższe, niedawno opublikowane przełomowe i bardzo alarmujące, recenzowane badanie wykazało najwyższy poziom aluminium w mózgu 5 dzieci z autyzmem: Link: http://info.cmsri.org/aluminum-and-your-health-blog/study-finds-some-of-the-highest-values-for-Aluminum-in-human-brain-tissue-yet- nagrane-w-mózgach-pacjentów-autystycznych

Harmonogram szczepień dziecięcych CDC powiązany z zaburzeniami neurologicznymi i autyzmem Harmonogram szczepień CDC (Center for Disease CREATION and PROMOTION) w USA na rok 2017 wymaga, aby amerykańskie dzieci od urodzenia do 6 roku życia otrzymały 50 dawek po 14 szczepionek, z których wiele zawiera zarówno neurotoksyczny glin, jak i rtęć (thimerosal)! Niemowlęta w USA są narażone od urodzenia do 2 roku życia, do 24 dawek szczepionki, łączącej szczepionki 8 w 1, które mają być podawane niemowlętom w wieku 2, 4 i 6 miesięcy podczas jednej wizyty! Niemowlęta otrzymują 36 dawek szczepionki przed ukończeniem 18 miesiąca życia!

To jest kryminalne szaleństwo i usankcjonowane przez państwo morderstwa medyczne noworodków, niemowląt i dzieci!
Link do składników szczepionki CDC: What's in Vaccines? Ingredients and Vaccine Safety | CDC
Link do harmonogramu szczepień CDC: https://www.nvic.org/CMSTemplates/NVIC/pdf/49-Doses-PosterB.pdf

Wykładniczy wzrost wskaźników autyzmu u dzieci w USA powiązany z harmonogramem szczepień CDC
W 1985 r. wskaźnik rozpowszechnienia autyzmu w Stanach Zjednoczonych wynosił 1 na 2500; w 1995 r. 1 na 500; W 2014 roku 1 na 45! U dzieci w wieku od 3 do 17 lat częstość występowania autyzmu wzrosła o 80% w latach 2011-2013! W tym tempie przewiduje się, że do 2030 roku 1 na 2 dzieci w USA będzie miało autyzm!

W raporcie opracowanym przez naukowców z EPA" Timing of Increased Autism Disorder Cumulative Incidence" (Czas zwiększonej skumulowanej zapadalności na zaburzenia autystyczne) przeanalizowano skumulowaną częstość występowania zaburzeń autystycznych w okresie 10 lat (1987-1996) i określono rok „punktu zmiany” (1988), w którym częstość występowania autyzmu gwałtownie wzrosła. Rok „punktu zmiany” jest zbieżny z rokiem, w którym rozszerzono harmonogram szczepień dzieci. Źródło: Disconnect between evidence & CDC claims Re: childhood vaccination schedule – Alliance for Human Research Protection (występowanie autyzmu jest powiązane ze szczepieniami i z glifosatem, występowanie kilku czynników utrudnia powiązanie z konkretnym czynnikiem , glifosat "osłania" i transportuje toksyny ze szczepień do mózgu dopow.)

Związek przyczynowy między rtęcią (thimerosal) zawartą w szczepionkach, zaburzeniami neurologicznymi i autyzmem
Badania naukowe i wewnętrzne dokumenty CDC dotyczące toksyczności rtęci (thimerosalu) w szczepionkach ujawniają, że ekspozycja na timerosal w pierwszym miesiącu życia zwiększyła względne ryzyko autyzmu o 7,6 (760%), 1,8 (180%) nieład; 2,1 (210%) względne ryzyko zaburzeń mowy; i 5-krotnie (500%) zwiększone względne ryzyko wystąpienia nieorganicznych zaburzeń snu. CDC stłumiło również oryginalne wyniki innego z własnych badań, które wykazały względne zwiększenie ryzyka autyzmu u afroamerykańskich dzieci płci męskiej o 340% (3,6) po szczepieniu MMR zgodnie z zalecanym przez CDC Harmonogramem Szczepień Dziecięcych.

Alarmujące i potępiające dowody naukowe wskazują, że niemowlęta narażone na szczepionki zawierające tiomersal w pierwszym miesiącu życia mają alarmująco wysoki wzrost względnego ryzyka poważnych obrażeń. „Dane dotyczące jego toksyczności (pokazują), że może powodować toksyczność neurologiczną i nerkową, w tym śmierć”, pisze dr Richard Johnston, MD, immunolog i pediatra z University of Colorado. Dr Verstraeten powiedział również: „To, co przedstawię, to badanie, o którym nikt nie sądził, że powinniśmy to zrobić”. W badaniu sklasyfikowano skumulowany efekt szczepionek zawierających tiomersal podawanych niemowlętom po miesiącu życia i oceniono późniejsze ryzyko wystąpienia zwyrodnieniowych i rozwojowych zaburzeń neurologicznych oraz zaburzeń czynności nerek przed szóstym rokiem życia. Dr Verstraeten stwierdził, że WSZYSTKIE te względne zagrożenia były statystycznie istotne. Źródło: http://ahrp.org/betrayal-of-public-trust-institutional-corruption-vaccine-safety-ratings-vaccine-science-falsified/

Dodatkowe opublikowane recenzowane badania naukowe, które wykazały związek przyczynowy między szczepionkami dziecięcymi zawierającymi rtęć (thimerosal) a zaburzeniami neurologicznymi, w tym autyzmem: Link: Immunization Studies: Adverse Vaccine Reactions. Thinktwice!

Synergiczna toksyczność glinu i timerosalu w szczepionkach
Dr Boyd Haley, były profesor chemii medycznej i przewodniczący wydziału chemii na Uniwersytecie Kentucky, opublikował badanie, w którym badał wpływ połączenia wodorotlenku glinu z timerosalem. W tym badaniu hodowane neurony nie wykazały znaczącej śmierci komórek sześć godzin po wystawieniu na działanie samego aluminium; przeżyło ponad 90%. Sam tiomersal powodował również śmierć kilku neuronów po sześciu godzinach ekspozycji. Ponownie przeżyło ponad 90%. Jednakże, gdy hodowane neurony wystawiono na działanie glinu i timerosalu, tylko około 40% przeżyło po sześciu godzinach, wyraźnie wykazując toksyczność synergistyczną (Figura 3). Źródło: http://www.jpands.org/vol21no4/miller.pdf

Jak pisze Neil Miller: „Milionom dzieci każdego roku wstrzykuje się szczepionki zawierające rtęć i aluminium, pomimo dobrze udokumentowanych eksperymentalnych dowodów na możliwość wystąpienia addytywnej lub synergistycznej toksyczności, gdy organizm jest wystawiony na działanie dwóch lub więcej toksycznych metali". Badanie dr Haley, w którym hodowane neurony obumierały w przyspieszonym tempie po równoczesnym narażeniu na glin i timerosal, dostarczają dowodów na wzmocnione szkodliwe działanie. Ponadto poziomy toksyczności glinu opublikowane przez FDA wskazują, że dwumiesięczne dzieci szczepione zgodnie z wytycznymi CDC mogą otrzymywać ilości glinu znacznie wyższe niż poziomy bezpieczeństwa”.

Oświadczenia wybitnych i wybitnych lekarzy i naukowców na temat toksyczności aluminium w szczepionkach dziecięcych: Wniosek: Zarówno neurotoksyczne aluminium, jak i rtęć (thimerosal) zawarte w wielu dawkach szczepionek dziecięcych, jak również schemat szczepień CDC powodują ciężkie i trwałe zaburzenia neurologiczne, w tym autyzm u noworodków, niemowląt i dzieci!
Kiedy skończy się usankcjonowany przez USA Holocaust Szczepionkowy noworodków, niemowląt i dzieci?
Szczepionki powodują urazy mózgu, zaburzenia neurologiczne i autyzm Szczepionki wywołują „burzę cytokinową” układu odpornościowego, prowadząc do ciężkich i trwałych zaburzeń neurologicznych, urazów mózgu i autyzmu.


Arya Vrilya – niedziela, 22 lipca 2018 (365 słów) https://yajnacentre.blogspot.com/2018/07/vaccines-przyczyna-urazów-mózgu-w tym.html Jak pisze vaccinepapers.org:
Termin „aktywacja immunologiczna” opisuje aktywację składników komórkowych układu odpornościowego. Rozwijający się mózg może zostać uszkodzony przez aktywację immunologiczną, z konsekwencjami na całe życie (Meyer 2009, Deverman 2009, Estes 2016, Neusel 2014, Careaga 2017, Meyer 2014). Uszkodzenie aktywacji immunologicznej wiąże się z autyzmem, schizofrenią, depresją i innymi chorobami psychicznymi lub zaburzeniami neurorozwojowymi. W aktywacji immunologicznej mózgu pośredniczą cząsteczki sygnałowe układu odpornościowego, zwłaszcza cytokiny (Estes 2016, Meyer 2014, Smith 2007, Choi 2016, Pineda 2013). Rozwój ludzkiego mózgu jest kontrolowany przez sygnały układu odpornościowego (tj. „cytokiny”). Aktywacja układu odpornościowego podczas rozwoju mózgu powoduje zakłócenia tych sygnałów, co prowadzi do trwałego uszkodzenia mózgu. Uraz objawia się autyzmem, schizofrenią i innymi chorobami psychicznymi. Udowodniono, że niepożądane reakcje poszczepienne stymulują cytokinę (interleukinę-6), która powoduje autyzm.

W eksperymentach z aktywacją układu odpornościowego matki, sygnalizacja stanu zapalnego i niektóre cytokiny (np. IL-6) przechodzą przez łożysko do płodu. W konsekwencji aktywacja immunologiczna u matki powoduje aktywację immunologiczną i podwyższenie poziomu cytokin u płodu i mózgu płodu (Oskvig 2012, Ghiani 2011). Różnorodne dowody wskazują, że poporodowa aktywacja immunologiczna może niekorzystnie wpływać na mózg. Eksperymenty z aktywacją immunologiczną po porodzie, opisy przypadków u ludzi i rozważenie harmonogramu rozwoju mózgu sugerują, że ludzki mózg jest podatny na uszkodzenia aktywacji immunologicznej przez lata po urodzeniu. Poporodowa aktywacja immunologiczna może mieć niekorzystne skutki neurologiczne, w tym zwiększoną podatność na napady padaczkowe (Chen 2013, Galic 2008), deficyty uczenia się i pamięci (Harre 2008) oraz wzrost powstawania synaps pobudzających (Shen 2016). Zaburzenia napadowe, zaburzenia uczenia się i pamięci oraz zwiększona sygnalizacja pobudzająca są związane z autyzmem.
Moment procesów rozwoju mózgu u ludzi potwierdza tezę, że ludzki mózg jest podatny na aktywację immunologiczną i cytokiny w ciągu pierwszych kilku lat po urodzeniu, kiedy podawane są szczepionki. Szczególnym problemem jest zakłócenie synaptogenezy przez aktywację immunologiczną wywołaną szczepionką. Coraz więcej dowodów wskazuje, że aktywacja immunologiczna wywołana szczepionką, a w szczególności aluminiowe adiuwanty, mogą powodować choroby psychiczne i zaburzenia neurorozwojowe, w tym autyzm.

Link do artykułu: Introduction to Al Adjuvant and Autism-20 pages, 97 references

Ostre wiotkie zapalenie rdzenia (AFM): „tajemnicza” paraliżująca choroba wywołana przez enterowirusy lub Szczepionki neurotoksyczne? Geneviève Blais w Szpitalu Dziecięcym w Montrealu, u którego zdiagnozowano AFM Arya Vrilya – wtorek, 23 października 2018 (906 słów) "MYSTERIOUS" PARALYZING ILLNESS CAUSED BY ENTEROVIRUSES OR BY NEUROTOXIC VACCINES ?

Nowa „nieznana” i „tajemnicza” paraliżująca choroba neurologiczna o nazwie Ostre wiotkie zapalenie rdzenia (AFM) paraliżuje małe dzieci w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie od 2014 roku. Według US CDC od 2014 roku zarejestrowano 368 przypadków AFM; Tylko w 2016 r. zarejestrowano 149 przypadków (największa liczba przypadków w każdym roku), a w 2018 r. zgłoszono 68 przypadków. AFM to rzadki, ale poważny stan, który wpływa na układ nerwowy. W szczególności wpływa na obszar rdzenia kręgowego zwany istotą szarą i powoduje osłabienie mięśni i odruchów. W większości przypadków ręce lub nogi pacjenta stają się słabe, podobnie jak w przypadku infekcji polio. W niektórych przypadkach pacjenci szybko wracają do zdrowia. W innych przypadkach pacjenci pozostają sparaliżowani. Jest wiele rzeczy, których nie wiemy o AFM i jestem sfrustrowany, że pomimo wszystkich naszych wysiłków nie byliśmy w stanie zidentyfikować przyczyny tej tajemniczej choroby” – powiedziała dr Nancy Messonnier, dyrektor National CDC. Centrum Szczepień i Chorób Układu Oddechowego. Według Kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego od stycznia do sierpnia 2018 r. w Kanadzie zgłoszono mniej niż pięć przypadków. Jednak w ciągu ostatnich kilku tygodni alarmująco zgłoszono ponad 20 dodatkowych przypadków w Kanadzie, w tym 6 w Montrealu w Quebecu.

We wrześniu 2018 r. u czteroletniej kanadyjskiej dziewczyny z Quebecu (Geneviève Blais, na zdjęciu powyżej) zdiagnozowano AFM w Quebecu. Jej lekarz prowadzący, dr Christos Karatzios, specjalista chorób zakaźnych u dzieci w szpitalu dziecięcym w Montrealu, krótko wyjaśnił „tajemniczą” chorobę swojego pacjenta w następujących wywiadach telewizyjnych: Posłuchaj wywiadu telewizyjnego z lekarzem w języku angielskim W odpowiedzi na pytanie na swoim FB dotyczące tej „tajemniczej” paraliżującej choroby neurologicznej dr Karatzios napisał: „Właściwie nie jesteśmy pewni, co dokładnie ją powoduje, ale podejrzewamy, że jest to enterowirus – podobny do wirusa polio (czyli wirusa polio). również enterowirus, ale został prawie całkowicie wyeliminowany z powodu szczepienia) Podejrzewamy enterowirusa D68 lub 71. Nie byliśmy w stanie łatwo wyizolować go z płynu mózgowo-rdzeniowego, więc możemy stworzyć powiązanie tylko wtedy, gdy wyizolujemy go ze śliny lub stolca. Objawy kliniczne są bardzo podobne do polio, ale można je złapać jak przeziębienie”.

Innymi słowy, nie ma jednoznacznych dowodów naukowych potwierdzających związek przyczynowy między „podejrzanym” enterowirusem D68 lub 71 a „tajemniczą” wyniszczającą chorobą neurologiczną (AFM), która powoduje porażenie rdzenia kręgowego u małych dzieci. Enterowirusy czy szczepionki neurotoksyczne powodujące paraliż rdzenia kręgowego? Ja z kolei zapytałem dr. ekstremalnie neurotoksyczny dla centralnego układu nerwowego i rozwijającego się mózgu noworodków, niemowląt i dzieci ? W rzeczywistości kilka opublikowanych badań naukowych wykazało związek przyczynowy między szczepionkami zawierającymi rtęć i/lub glin a zaburzeniami neurologicznymi u dzieci, a dokładniej między szczepionkami a poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego. Co więcej, w szczepionkach WYRAŹNIE wymienia się poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego jako niekorzystny „efekt uboczny” szczepionek, co ujawnia następujący wnikliwy artykuł i artykuły:

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego i szczepionki: analiza wielokrotna https://www.learntherisk.org/news/paralysis-vaccines/?fbclid=IwAR2xLo7QS9GzotrQQEbh82GO5OHh8TR1wR7iEtK8BuoOgPHoHeqW5Yexpac
https://www.learntherisk.org/news/myelitis/ Wykres przypadków AFM w USA od 2014 r. pokazujący silną korelację między szczepieniami przedszkolnymi a wystąpieniem paraliżu AFM

Szczepionki przeciw polio i ostre wiotkie zapalenie rdzenia (AFM)
Ostre wiotkie zapalenie rdzenia kręgowego (AFM) jest również niepożądanym „efektem ubocznym” szczepionki przeciwko polio. W rzeczywistości ponad 47 500 dzieci w Indiach zostało sparaliżowanych po wstrzyknięciu szczepionki przeciwko polio kilka lat temu. AFM, znany również jako ostry paraliż wiotki (AFP) lub AFP bez polio (NPAFP), jest zgłaszany od 2014 roku jako „tajemnicza choroba podobna do polio”. W artykule opublikowanym w Indian Journal of Medical Ethics w 2012 roku, dr Neetu Vashisht i lek. ”.

Co więcej, w 1992 CDC publicznie przyznało, że każdy przypadek paraliżu poliomyelitis w Stanach Zjednoczonych od wczesnych lat 60-tych były SPOWODOWANE doustną szczepionką przeciwko polio (OPV) stosowaną w USA od wczesnych lat 60-tych do 2000 roku! A już w 1976 r. dr Salk publicznie przyznał na podstawie zeznań, że OPV używany w Stanach Zjednoczonych od wczesnych lat 60. do 2000 r. był „główną, jeśli nie jedyną przyczyną” wszystkich przypadków paraliżu poliomyelitis w USA od 1961 r. Jednak dr Karatzios kategorycznie zaprzecza, że szczepionki mogą powodować poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego u dzieci, argumentując, że pacjenci, u których zdiagnozowano AFM, nie byli szczepieni 2 miesiące przed zarażeniem się „tajemniczą” chorobą paraliżującą.

W odpowiedzi argumentowałem, że większość neurologicznych urazów poszczepiennych często objawia się kilka miesięcy lub lat po podaniu szczepionki; ponadto kilka opublikowanych badań cytowanych w powiązanych artykułach powyżej wykazało związek przyczynowy między szczepionką a poprzecznym zapaleniem rdzenia, w tym AFM. I wreszcie, ulotki dołączone do opakowań szczepionek WYRAŹNIE wymieniają poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego jako niepożądany „efekt uboczny” kilku szczepionek podawanych zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

(Autor - Arya Vrilya jest dyrektorem wykonawczym Centrum Yajna w Indiach, którego misją i celem jest budowanie architektury ekonomicznej bez przemocy, opartej na fundamencie Non-Violence ustanowionym przez Mahatmę Gandhiego. Bada i pisze wnikliwie na tematy międzynarodowe, w szczególności dotyczące spraw zdrowia ludzkiego i środowiskowego, które są zwykle powodowane przez wyzyskujące międzynarodowe korporacje przynoszące sobie zysk i uzurpujący niesprawiedliwą władzę, którą sprawują.)

Duty To Warn: Three Profoundly-Important, Science-Based Articles From India With Observations On The US Sanctioned âVaccine Holocaust Of Newborns, Infants And Childrenâ
Magdalena Zacharek. shares this
11.4K
Edyta
Leon Kot
Niektóre z linków zawartych w artykule nie działają