Clicks21
vi.news

Kết quả của Chủ nghĩa Hiện đại: Tu viện cuối cùng ở Ý sẽ đóng cửa vào năm 2046

Một nghiên cứu gần đây - dựa trên dữ liệu từ Annuarium statisticum Ecclesiae - giả thuyết rằng ở Flanders, Bỉ, tu viện cuối cùng sẽ đóng cửa vào năm 2030.

Ở Ý, tu viện cuối cùng sẽ đóng cửa vào năm 2046 nếu mức giảm hiện tại được duy trì.

Thông tin này được Hồng y Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, nói với IlGiornaleDellArchitettura.com (ngày 2 tháng 2).

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsTrbcuqyzej