Views by countries

 1. 33

  Czechia
 2. 24

  Slovakia
 3. 4

  United States
 4. 1

  Italy
 5. 1

  Belgium
 6. 1

  Austria