Clicks296
Edward7
1

85% zmarłych z "Covid19" zostało zaszczepionych na grypę

W oparciu o analizę zgonów na "COVID-19" w sektorze zdrowia, w którym uczestniczył szpital Barbastro, oraz badanie historii farmakoterapii chorych pacjentów, stwierdzono, że najczęstszą szczepionką, na którą byli zaszczepieni wszyscy zmarli była - Chiromas®. Doprowadziło to do hipotezy, że szczepienie przeciw grypie w kampanii 2019-2020 może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem śmierci z powodu "COVID-19" u osób powyżej 65. roku życia.
Obecna sytuacja w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem szczepionek w Hiszpanii jest poddawana przeglądowi, w celu znalezienia sposobu komunikacji wyżej wspomnianego podejrzenia, który jest dynamicznie rozwijane. Widoczna nadmierna pewność co do "bezpieczeństwa" szczepionek jest daleka od zasady ostrożności.
Zaproponowano możliwy mechanizm działania dla hipotezy interferencji immunologicznej z pozajelitowym POLYSORBATE 80, a stopień zgodności oczekiwanych danych porównuje się z obserwowanymi, dochodząc do wniosku, że hipoteza może być aktualna, dlatego że postanowiono ją opublikować.
Wprowadzenie. Sektor zdrowia obsługiwany przez szpital Barbastro geograficznie zajmuje wschodnią część prowincji Huesca, z wybitnie wiejską populacją wynoszącą 100 000 mieszkańców.
Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest częścią codziennej pracy farmaceuty szpitalnego, który musi być czujny, aby zapobiegać i, w stosownych przypadkach, wykrywać i rozwiązywać ewentualne przypadki jatrogenezy u pacjentów, na których mu zależy.
W ramach tej pracy w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii rejestracja potwierdzonych przypadków śmierci przez COVID-19 została przeprowadzona w samym szpitalu w dniu 30.04.2020 r. Oraz analiza jej wcześniejszych metod leczenia. Następnie, 05.05.2020, badanie zostało rozszerzone na cały Sektor Zdrowia, w celu rozszerzenia próby, przy użyciu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EHR) jako źródła danych.

Wyniki Pierwszymi znalezionymi istotnymi danymi jest fakt, że 20 osób zmarłych w sektorze było w wieku powyżej 65 lat. Spośród nich 17 zarejestrowało podanie szczepionki i jej partii przez Primary Care, a pozostałe 3 nie zarejestrowały jej. Osoby zaszczepione przeciwko grypie stanowią zatem co najmniej 85% wszystkich zgonów.

Dane te były wyższe niż oczekiwano zgodnie ze wskaźnikiem szczepień w sektorze zdrowia Barbastro, który zgodnie z tygodniowym biuletynem epidemiologicznym w Aragonii (1), wynosił 63,1% w tym segmencie wiekowym. Na podstawie tych wyników nie tylko szczepienie przeciw grypie nie poprawiłoby rokowania osób starszych zaszczepionych w porównaniu z COVID-19, ale pogorszyłoby to.
Niespójność danych dotyczących skuteczności szczepień przeciw grypie w zapobieganiu powikłaniom, takim jak zapalenie płuc, hospitalizacja i ogólna śmiertelność u zinstytucjonalizowanych i współistniejących pacjentów w podeszłym wieku, została już podkreślona we wcześniejszych badaniach z dużo większą liczbą przypadków ( dwa).

Znalezione dane doprowadziły do hipotezy, że szczepienie przeciw grypie w kampanii 2019-2020 może być związane ze zwiększonym ryzykiem śmierci z powodu COVID-19 u osób powyżej 65. roku życia.

Aby przetestować tę hipotezę, porównano te 20 zgonów / 100 000 mieszkańców z innymi danymi ze środowiska, próbując rozszerzyć próbę. Przeanalizowano zmarłych w innym sektorze prowincji Huesca, stwierdzając pewne trudności w dostępie do rejestru szczepień w HCE. Dane są dostępne z domu opieki, w którym na dzień 08.11.2019 94 więźniów, z czego 25 zmarło z powodu COVID-19, ujawniając odkrycie, że więcej osób zmarło w tym domu opieki z 94 więźniami (25 zmarłych) niż w naszym sektorze opieki zdrowotnej 100 000 (20 zmarłych), w proporcji 1000 razy większej.

Rozwiązany brak rejestracji w HCE z powodu problemu z komputerem uzyskuje się dostęp do ręcznego rejestru podstawowej opieki nad szczepieniami w miejscu zamieszkania, z następującymi wynikami:

Z 80 zaszczepionych 24, 30% zmarło.
Z 14 nieszczepionych 13 wciąż żyje , a 1 umarł, to znaczy 7% zmarło.
W związku z tym śmiertelność zarejestrowanych szczepień jest czterokrotnie
większa niż u osób nieszczepionych w przypadku już ważnej próby 94 osób.

W ten sposób uzyskuje się potwierdzenie pierwotnego podejrzenia i obserwuje się geograficzno-społeczno-zdrowotny komponent, który można zbadać bardziej szczegółowo (...)

Pandemrix®: Po szwedzkiej kampanii szczepień przeciwko grypie w latach 2009-2010 wykazano związek stosowania szczepionki Pandemrix® ze wzrostem liczby przypadków narkolepsji, szczególnie u osób poniżej 20 roku życia niosących allel HLA-DQB1 * 06. : 02, gdy ryzyko zachorowania na to zaburzenie pomnożyło się przez dwanaście (9).
Gardasil®: Wśród skomercjalizowanych działań niepożądanych wykrytych dla tej szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego są „Zaburzenia układu immunologicznego
(częstość nieznana): Reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne / anafilaktoidalne” (10).
Prevenar®: Wśród działań niepożądanych wykrytych po wprowadzeniu do obrotu szczepionki przeciw pneumokokom są: „Zaburzenia układu immunologicznego : Rzadko: reakcja nadwrażliwości, w tym obrzęk twarzy, duszność, skurcz oskrzeli” (11).
(...)Dokument dotyczący planu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii przeciwko pandemii AEMPS pochodzi z dnia 14 października 2009 r. (12), to znaczy nie wcześniej niż przed datą wykazania związku ze stosowaniem szczepionki przeciw grypie Pandemrix®. ze zwiększonym ryzykiem narkolepsji od 4 do 9 razy wyższym u zaszczepionych dzieci i młodzieży w porównaniu do nieszczepionych (13).

Hipoteza wyjaśniałaby fakty zaobserwowane podczas "pandemii", takie jak:

Różnice geograficzne w przypadkach COVID-19 na całym świecie, koncentrując się na półkuli północnej (Europa, Stany Zjednoczone, Meksyk ...), gdzie szczepienia przeciwko grypie przeprowadzono przed zimą, podczas gdy na półkuli południowej było to jesień (16).
Późne pojawienie się COVID-19 w Brazylii, gdzie kampania szczepień przeciwko grypie rozpoczęła się 23 marca 2020 r. (17), a następnie gwałtownie wzrosła liczba osób dotkniętych tą chorobą (18).
Różnice geograficzne w przypadkach COVID-19 na poziomie europejskim, gdzie odsetek szczepień przeciw grypie jest bardzo niski u osób powyżej 65 roku życia w krajach Europy Wschodniej, takich jak Estonia, która nie osiąga nawet 5% w porównaniu z Hiszpanią. , Wielkiej Brytanii, Francji lub Włoch, ze stawkami 50–60% zaszczepionych...


żródło, więcej - religionlavozlibre.blogspot.com

Dr Mikovitis, były wirusolog z US Biological Warfare Lab; -Szczep COVID-19 jest używany w szczepionkach przeciw grypie zimowej na całym świecie od 2013 r. Szczepionki przeciw grypie zimowej są jedyne wiarygodnym wytłumaczeniem, wyjaśniającym rozprzestrzenianie się choroby. Tu jest wytłumaczenie większe śmiertelności - szczepionki .... Dr Judy Mikovits - opinie na temat oszukańczej pandemii.

Pod koniec 2019 r. We Włoszech szczepiono nową niesprawdzoną szczepionką (firmy Gatesa) przeciw grypie z 4 szczepami grypy, w tym wysoce zjadliwą H1N1. Białka i wirusowe zanieczyszczenia zostały wprowadzone do populacji ludzkiej poprzez zakażone szczepionki. DR JUDY MIKOVITS: Jeśli nie zatrzymamy tego teraz , to zginie wielu ludzi

Covidowe żniwa w Polsce i Europie.

Prof. Maria Majewska <nonnocere3@gmail.com >
Należy ignorować medialne meldunki o wielkich liczbach zarażonych koronawirusem i jego ofiarach, bo wiadomo, że są one niewiarygodne, oparte na fałszywych testach lub są wyssane z palca, i do „chorych” zalicza się zupełnie zdrowych ludzi, a do ofiar covida - zgony z wielu różnych przyczyn. (banned.video/watch).
Przeznaczeniem tych doniesień jest nieustanne straszenie i manipulowanie ludźmi dla korzyści niewielkiej grupy ludzi. Generowanie i sprzedawanie paniki to najbardziej zyskowne stadium współczesnego kapitalizmu. Istnieją dowody, że plany epidemii covida były opracowane kilka lat temu przez koterię ludzi pretendujących do rządzenia światem - Billa Gatesa, A. Fauci i kilku innych. Zakłamana propaganda covidowa ulega obecnie nasileniu i straszeni jesteśmy drugą falą pandemii, bowiem Gates, Fauci, WHO i koncerny farmaceutyczne przygotowują grunt pod ostateczną fazę swej akcji – masywną depopulację ludzkości trującymi szczepionkami.
Dla obiektywnej oceny skutków epidemii liczą się liczby wszystkich zgonów w okresie epidemii porównane z liczbami z okresu sprzed epidemii - oczekiwany jest nadmiar zgonów. Dane z USA (które zaprezentowałam poprzednio) można zestawić z danymi europejskimi i polskimi. Wykres w poniższym linku pokazuje procentowy przyrost zgonów podczas epidemii w 6 krajach Europy – Anglii-Walii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, i Niemczech. (www.health.org.uk/…/understanding-e…). Nadwyżka umieralności wystąpiła w tych krajach od 13 marca do 15-22 maja. Minimalny wzrost umieralności wystąpił w Niemczech, a największy w Hiszpanii.
Inne źródło pokazuje tygodniowe zgony w Niemczech w porównaniu do lat poprzednich. Widzimy, że nadmiar zgonów w szczycie epidemii między 11 i 19 tygodniem b.r. był nieznaczny i znacznie większe okresowe zwyżki umieralności obserwowano w poprzednich, niepandemicznych latach. www.destatis.de/…/_node.html

Jak wyglądała epidemia covida w Polsce? Publikacja w „Obserwatorze gospodarczym” głosi: „Pandemia mogła zmniejszyć w Polsce liczbę zgonów o nawet 200 tygodniowo.” Z załączonego wykresu wynika, że w czasie epidemii od 5 marca do 15 maja, tygodniowe liczby zgonów były takie same lub niższe od oczekiwanych na podstawie trendów z poprzednich lat. (obserwatorgospodarczy.pl/…/1367-pandemia-m…).
Zatem ciągłe straszenie w mediach niekończącą się w Polsce epidemią covida i rosnącymi liczbami jej ofiar nie ma żadnego oparcia w faktach, więc należy je uznać za polityczno-komercyjną propagandę. Bo i cóż to za epidemia, która zmniejsza umieralność ludzi? W wielu stanach USA jest podobnie.
Nie mniej, intrygujące są znaczne różnice między krajami w przebiegu covidowej epidemii. Dlaczego w niektórych miał miejsce pokaźny nadmiar umieralności, a w innych go nie było, lub był bardzo nieznaczny? Tu zaliczamy Polskę oraz Niemcy.

Niemcy mają najlepszą medycynę w Europie, więc można by uznać, że głównie to sprawiło, iż epidemiczny nadmiar zgonów był u nich niewielki. Polska medycyna nie należy do wiodących, lecz w Polsce nie było przyrostu umieralności podczas epidemii. Możliwe więc, że inne czynniki zadecydowały o tak dużych różnicach między krajami w umieralności podczas epidemii.
Wysunięto hipotezę potencjalnego ochronnego działania szczepień BCG, które są stosowane w Polsce, lecz nie w krajach zachodnich. Ta kwestia pozostaje do wyjaśnienia i w kilku krajach prowadzone są w tym kierunku badania. Możliwe, że żyjący obok siebie w podobnym klimacie Polacy i Niemcy nabyli odporności na koronawirusy w trakcie częstych infekcji przeziębieniowych. Nie można też wykluczyć, iż Polaków chroni powszechna awersja do szczepień grypowych, które zwiększają ryzyko zachorowania na covid.
Warto się nadto zastanowić nad alternatywnym wytłumaczeniem zjawiska względnej odporności Polaków na covid, o czym media milczą. Z doniesień licznych lekarzy i pielęgniarek z różnych krajów wiemy, że w czasie pandemii z premedytacją eliminowano starsze osoby. W USA w pewnych stanach celowo zarażano seniorów w ośrodkach opieki, nie pozwalano ich skutecznie leczyć, lub w szpitalach wprowadzano w stan śpiączki farmakologicznej i podłączano do respiratorów, które niszczyły ich płuca i zabijały. Podawano im również ludobójcze szczepionki grypowe.
W niektórych krajach UE stosowano podobne praktyki i zabierano chorym leki, które utrzymywały ich przy życiu (n.p. insulinę cukrzykom, antykoagulanty chorym z zakrzepicą czy miażdżycą), co przyspieszało ich zgony.
W świetle powyższych zatajanych informacji pandemia covida coraz bardziej wygląda na zaplanowaną na globalną skalę depopulację starszych osób.
Możliwe, że w Polsce nie stosowano tego procederu lub był on minimalny z powodu wyśmiewanej „katolickiej zaściankowości”. Może polscy lekarze nie osiągnęli jeszcze stadium „etycznego oświecenia” zachodnich kolegów i nie uczestniczyli w masowej eksterminacji starszych rodaków? Podobnie współcześni niemieccy lekarze mogą mieć moralne hamulce przed uczestnictwem w medycznym uśmiercaniu po nazistowskich doświadczeniach swego narodu.
źródło dakowski.pl/index.php
woj_tek and one more user link to this post