hr.news
200

Posvećene hostije razbacane posvuda

Crkvu Saint-François-d'Assise u Bas-Vernet/Perpignanu u Francuskoj 23. srpnja između 15 i 17 sati oskrnavila je skupina mladih ljudi.

Prema LIndependant.fr (30. srpnja) opljačkali su crkvu i sakristiju, bacili posvećene hostije na tlo i ukrali ciborij prije nego što su pokušali zapaliti kip Djevice Marije i uzeli omotnicu od 40 € donacija i poklona zaključanih u sefu koji su provalili.

Crkva je prije bila otvorena danju, a sada je zatvorena van euharistija. Nije prvi put da je vandalizirana.

#newsAjbltucopm