Clicks726
Libor Halik
1

27.4.2019 beatifikováním zločince František ODMASKOVÁN

Blahořečení „Satanelliho“, patrona komunistických teroristů a dopravních nehod. V Argentině došlo dnes [27. 4. 2019] k něčemu nepředstavitelnému: spolu se třemi dalšími byl dnes blahořečen jako „mučedník“ Enrique Angelelli, biskup z La Rioja, který zemřel v roce 1976 při autonehodě.
Známý španělský katolický novinář Luis Fernando Pérez Bustamante to komentoval takto: „Neslavný den v dějinách Církve. Biskup blízký teroristickému hnutí Montoneros bude blahořečen jako mučedník. Taková urážka památky skutečných mučedníků nemůže a nesmí zůstat nepotrestaná. Papež mohl těžko klesnout hloub. Toto blahořečení je vpravdě dokonalým shrnutím tohoto pontifikátu. Je to naprostý opak skutečné svatosti, skutečné tradice, katolického étosu, morálky, věroučné a duchovní poctivosti.“

Minulý rok, když se tato neuvěřitelná zpráva poprvé objevila, jsme [portál Rorate Caeli] uveřejnili následující redakční text, který v tento den hanby opakujeme.
***
V divokých letech po Druhém vatikánském koncilu existovalo mnoho radikálních biskupů. Enrique Angelelli, biskup z argentinské La Rioja, byl patrně ten nejradikálnější. Byl komunistou ve všem kromě názvu a důrazně podporoval teroristickou organizaci „Montoneros“, levicově teroristickou odnož perónistického hnutí. Lze bezpochyby říci, že strašlivá vojenská diktatura, která v Argentině vládla od roku 1976 do falklandské války, vznikla jako brutální přehnaná reakce na teroristické útoky koordinované organizací Montoneros ve prospěch socialisticko-perónovské revoluce.
Angelelli byl tak radikálně levicový a tak zpolitizovaný, že praktikující věřící ve vlastní diecézi šokoval natolik, že mu za života přezdívali „Satanelli“. Zemřel při autonehodě v roce 1976. František se přesto rozhodl blahořečit Satanelliho jako „mučedníka“! (Celé to je velká ironie, protože i když se teď tvrdí, že P. Bergoglio byl odpůrcem diktatury, tehdy byl pokládán za spojence vojenské junty a měl dokonce blízko k nejbrutálnějšímu z jejích členů, admirálu Emiliu Masserovi.)
La Nación, nejstarší a nejrespektovanější argentinský deník (jediný významný list, který při nedávném boji proti potratům v argentinském Senátu zastával pozici pro život, jež nakonec zvítězila) vydal po zveřejnění alarmující zprávy následující komentář. La Nación je mimochodem rovněž Františkovým spojencem a jeho římská korespondentka Elisabetta Piqué je novinářkou, která má k Františkovi patrně nejblíže. Úvodník tudíž evidentně není motivován žádným nepřátelstvím vůči římskému biskupovi.
LA NACIÓN – ÚVODNÍK

Politicko-ideologická beatifikace

Mons. Angelelli rozhodně nepředstavuje vzor příkladného křesťana, jak žádá Církev pro zahájení kanonizačního procesu.
30. července 2018
Mons. Enrique Angelelli zemřel 4. srpna 1976 poté, co se vozidlo, v němž jel po dálnici číslo 38 v La Rioja, převrátilo na střechu. Cestoval společně s otcem Arturem Pintem, který přežil. Na základě zprávy vypracované bezprostředně po komplexním zajištění důkazů – pitvy, znaleckých posudků, fotografií z místa nehody a výpovědi Pinta, který údajně utrpěl ztrátu paměti a šok – bylo řízení zastaveno a uloženo do archívu jako „Angelelli, monsignor Enrique A./úmrtí“.
O několik let později však bratr Antonio Puigjané, partyzán, který se účastnil ozbrojeného útoku na kasárna La Tablada namířeného proti ústavní vládě Raúla Alfonsína, podal trestní oznámení v [provincii] Neuquénu, v němž předložil hypotézu, že Angelelli byl zavražděn. Naproti tomu list La Prensa v roce 1988 zveřejnil prohlášení Mons. Bernarda Wittea, biskupa z La Rioja, který uvedl: „Překvapuje nás, že záhadná smrt monsignora Angeleliho byla bez dostatečných důkazů označena za vraždu.“
Výpovědi očitého svědka události Raúla Alberta Nacuziho tvrdí, že neřídil biskup, nýbrž Pinto, který přišel s verzí, že je pronásledoval nějaký automobil, a poté se schoval za ztrátu paměti. Nato se soud prohlásil za nepříslušný a po shromáždění nových důkazů a novém vyhodnocení těch dřívějších rozhodl Federální odvolací soud v Córdobě v roce 1990, že i přes vyšetřování a dokazování není možné určit, zda nehodu způsobilo cizí zavinění. Další svědkové uváděli, že žádné jiné vozidlo neviděli ani na místě činu, ani odtamtud odjíždět. Po ukončení vyšetřování se soud usnesl, že „vzhledem k tomu, že údaje získané shromážděním důkazů dostatečně neprokazují, že byl spáchán trestný čin, a v souladu s míněním státního zástupce soud pokládá za přiměřené řízení zastavit“.
V červenci 2014 dospěl Federální trestní soud v La Rioja k opačnému závěru, když tvrdil, že se jednalo o zločin proti lidskosti. To není překvapivé, neboť to odpovídá vládnoucímu – tehdy i nyní – mínění, že tyto zločiny lze soudit mimo rámec ustanovení ústavního a trestního práva. Za „zločin“ (sic) proti monsignorovi Angellelimu byli tudíž k doživotnímu vězení odsouzeni generál Luciano Benjamín Menéndez a komodor Luis Estrella, kteří byli stíháni jako „nepřímí“ pachatelé, což je právní konstrukt, v tomto typu procesů často zneužívaný. V tomto případě umožnil odsouzení hierarchických představených za zločin, který nebyl nikdy prokázán a v němž se nevyskytovali vůbec žádní „přímí“ pachatelé. Rozsudek pokládal za jisté, že převrácení vozidla, v němž Angelelli cestoval, bylo způsobeno úmyslným manévrem jiného vozu, který se řídil příkazy vojenských šéfů.
I kdyby se hypoteticky jednalo o vraždu, Angelelli by nebyl mučedníkem pro víru. Biskup z La Rioja měl aktivní a prokázané spojení s teroristickou organizací Montoneros. Na fotografii, která ilustruje tento článek, je zachycen při celebrování mše s plakátem této organizace v pozadí a v kázáních se vyjadřoval pro převrat a navrhoval vyzbrojování mladých lidí.
Blahořečením či svatořečením Církev potvrzuje křesťanskou příkladnost života dané osoby a dává souhlas s jejím kultem. Nikdy nesmí jít o příklad násilí a sektářství. Proto nepovažujeme za správná slova současného biskupa z La Rioja a druhého místopředsedy [argentinské] biskupské konference Marcela Colomba, který na zprávu o beatifikaci reagoval slovy: „Je to uznání statečným svědkům Božího království.“
Je dobře známo, jak přísné jsou beatifikační procedury a jak pečlivé a podrobné je předkládání důkazů v jednotlivých kauzách. V tomto případě tato důkladnost nebyla uplatněna.
Překlad Lucie Cekotová www.duseahvezdy.cz/…/blahoreceni-sat…

Foto: Biskup Angelelli

Zdroje:
rorate-caeli.blogspot.com
www.lanacion.com.ar/opinion/una-beatificaci…
Libor Halik
Nejen nekřesťané, ale i druhovatikánští teologové, učící teologický (protiTradiční a protiBiblický) nesmysl (zejména o Bohu, že je spravedlivý a současně, že peklo je liduprázdné), čili že tzv. 1+1=2 a současně = také 3 nebo = až nekonečno, jsou proto NOTORIČTÍ lháři, už mají (získali) „jiné“ mozky. (video: Přijaté lži deformují lidský mozek, vědecky prokázáno ) Opírá se o výzkumy, které prov…More
Nejen nekřesťané, ale i druhovatikánští teologové, učící teologický (protiTradiční a protiBiblický) nesmysl (zejména o Bohu, že je spravedlivý a současně, že peklo je liduprázdné), čili že tzv. 1+1=2 a současně = také 3 nebo = až nekonečno, jsou proto NOTORIČTÍ lháři, už mají (získali) „jiné“ mozky. (video: Přijaté lži deformují lidský mozek, vědecky prokázáno ) Opírá se o výzkumy, které prováděl tým doktorky Yaling Yangové a jež zveřejnil British Journal of Psychiatry. Yangová vytipovala ze skupiny více než sta pokusných osob tři menší podskupiny: notorické lháře, asociály a "běžné" lidi. Když zkoumala část mozku označovanou jako prefrontální kortex, zjistila, že u notorických lhářů je ve srovnání s normálem o pětinu vyšší podíl bílých vláken, a naopak o sedminu nižší podíl nervových buněk. Podle Yangové bude možné tento výzkum využít v lékařství, kriminalistice a možná i při hledání zaměstnanců. Zatím však "nemá žádné praktické aplikace". Na přední část mozku se vědci zaměřili proto, že právě ona se aktivuje při mravním rozhodování - a tím je podle nich i lhaní. "Když lidé dělají morální rozhodnutí, opírají se o prefrontální kortex. Když žádáte normální lidi, aby udělali takové rozhodnutí, zjistíte aktivaci v přední části mozku. Pokud mají lháři o 14 procent méně šedé hmoty, znamená to nižší pravděpodobnost, že budou dbát na mravní otázky," tvrdí Raine. "Lhaní vyžaduje velké úsilí. Musíte pochopit duševní rozpoložení ostatních. Zároveň musíte potlačit nebo regulovat své emoce, protože nechcete vyvolat dojem, že jste nervózní. Dá to spoustu práce," popisuje nesnáze lhářů americký profesor psychologie Adrian Raine. Tyto potíže podle něj odpadají u lidí s větším množstvím bílých spojovacích vláken v přední části mozku. "Čím je tato část mozku propojenější, tím větší má člověk náskok ve lhaní. Má lepší schopnosti řeči. Získal téměř přirozenou převahu. Je vybaven ke lhaní a chybějí mu skrupule, které většina z nás má při říkání nestoudných lží," vysvětluje Raine. 2.10.2005 www.idnes.cz/…/notoricti-lhari…