Toto je jeden z najdôležitejších článkov na webstránke vatikankatolicky. Tento článok dokazuje, že heretik nemôže byť pápežom; vysveľuje a predkladá nevyvrátiteľné argumenty dokazujúce, že sedevakantistický postoj je jediným možným katolíckym postojom, jediným správnym stanoviskom, ktoré musí katolík zaujať. Tento článok tiež odhaľuje niektoré z najhorších Františkových heréz a dokazuje, …More
Toto je jeden z najdôležitejších článkov na webstránke vatikankatolicky. Tento článok dokazuje, že heretik nemôže byť pápežom; vysveľuje a predkladá nevyvrátiteľné argumenty dokazujúce, že sedevakantistický postoj je jediným možným katolíckym postojom, jediným správnym stanoviskom, ktoré musí katolík zaujať. Tento článok tiež odhaľuje niektoré z najhorších Františkových heréz a dokazuje, že František je notorickým kacírom/heretikom slovom i skutkom. Tento článok obsahuje citáty pápeža sv. Celestína I., sv. Róberta Bellarmína, citáty z diela The Delict of Heresy (spred II. vatikánskeho koncilu) od doktora kánonického práva, cituje sa z diela A Practical Commentary On The Code Of Canon Law (spred II. vatikánskeho koncilu), cituje sa ex cathedra bula Cum ex Apostolatus Officio od pápeža Pavla IV., viackrát sa cituje pápež Lev XIII. a iní pápeži, okrem iného. Tento článok tiež vysvetľuje rozdiel medzi notorickosťou v skutku a notorickosťou v práve, pokiaľ ide o heretikov. Tento článok nevyvrátiteľne dokazuje, že František nie je pápežom.
vatikankatolicky.com

Skvelé dôkazové texty pre sedevakantizmus ukazujú, že František nie je pápežom

Tento článok je prepis k videu nižšie: Toto video preberie niektoré veľmi dôležité pasáže, ktoré sa zaoberajú učením …
Unam Sanctam SK