Clicks573

Medjugorie, orędzie z 25 maja 2020r.

mk2017
Orędzie Królowej Pokoju, 25 maja 2020, Medjugorje Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. Dzieci, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, …More
Orędzie Królowej Pokoju, 25 maja 2020, Medjugorje
Drogie dzieci!
Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. Dzieci, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dzieci, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.