zbyszek
263.8K

Kto stanie się kolejnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski

Jaki kurs ma przejąć nowy przewodniczący? Kto jest faworytą wśród biskupów? 12-13 marca polski Episkopat dokona wyboru nowego przewodniczącego. …
KIRKOR
Jak to kto ? NATANEK 😀
stanislawp
tekla 2014-02-26 07:58:33
Tylko nie Nycz.
============
re
a jakieś śmiałe uzasadnienie można prosić?
tekla
Tylko nie Nycz.
alanowa
W dzisiejszych czasach mamy trzy religie monoteistyczne, które pochodzą z objawienia Bożego: Judaizm, Chrześcijaństwo oraz Islam. Z objawienia - czyli, że Bóg sam siebie objawił poprzez szczególne interwencje w dzieje narodów"W tych religiach słowo Bóg pisze się wielką literą, gdyż nie ma tu żadnego innego boga. Słowo to więc traktuje się jako jedno z Jego imion - określeń" oczekujemy że Bóg …More
W dzisiejszych czasach mamy trzy religie monoteistyczne, które pochodzą z objawienia Bożego: Judaizm, Chrześcijaństwo oraz Islam. Z objawienia - czyli, że Bóg sam siebie objawił poprzez szczególne interwencje w dzieje narodów"W tych religiach słowo Bóg pisze się wielką literą, gdyż nie ma tu żadnego innego boga. Słowo to więc traktuje się jako jedno z Jego imion - określeń" oczekujemy że Bóg ześle łaskę wiary w takie 'prawdy wiary"??.katecheza.papierolot.com/artykul,Religie… nauczanie salezjanów
ptyś
Rafał Renz
Jeszcze wiele musisz nad sobą popracować.
👍 👍 👍More
Rafał Renz
Jeszcze wiele musisz nad sobą popracować.

👍 👍 👍
stanislawp
Rafał, mocno Ci zależy aby zniszczyć ten wątek bo Cie temat bardzo poruszył.
Nie podszywaj się pod tradycjonalistę bo najpierw to trzeba być ochrzczonym i wypelniać wolę bożą a nie wstrzynać kłótnie, nienawiść i bluźnić słownie i dosłownie.
To nie jest postawa Chrześcijanina.
Twoje spamy skutecznie przeszkadzają w jakiejkolwiek wymianie poglądów.
Jesteś zbyt inteligentny aby udawać tutaj głupka …More
Rafał, mocno Ci zależy aby zniszczyć ten wątek bo Cie temat bardzo poruszył.
Nie podszywaj się pod tradycjonalistę bo najpierw to trzeba być ochrzczonym i wypelniać wolę bożą a nie wstrzynać kłótnie, nienawiść i bluźnić słownie i dosłownie.
To nie jest postawa Chrześcijanina.
Twoje spamy skutecznie przeszkadzają w jakiejkolwiek wymianie poglądów.
Jesteś zbyt inteligentny aby udawać tutaj głupka i zbyt głupi aby to ukryć.
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
Ojciec Św.
Jan Paweł II
w swoim liście o tajemnicy i kulcie Eucharystii
Dominicae
Cenae
pisze
:
„Komunia Św. na rękę jest godnym ubolewania brakiem czci dla Hostii
Eucharystycznej"

Największym złem jest nowoczesny sposób przyjmowania Komunii świętej
.
(...)
Komunia
'na r
ękę
'
jest złem większym, niż aborcja!”
-
b
ł. Matka Teresa
z Kalkuty
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
Wyjątki z wizji prorockich Bł. Anny Katarzyny Emmerich
BURZYCIELE
Zobaczyłam ludzi z tajnej sekty podkopującej nieustannie wielki Kościół... (A. III.113) i zobaczyłam
blisko nich obrzydliwą Bestię, która wyszła z morza. (...) Zobaczyłam Kościół św. Piotra i ogromną ilość
ludzi pracującą by go zburzyć. Ujrzałam też innych n
aprawiających go. Linia podziału pomiędzy
wykonującymi tę dwojaką pracę…More
Wyjątki z wizji prorockich Bł. Anny Katarzyny Emmerich
BURZYCIELE
Zobaczyłam ludzi z tajnej sekty podkopującej nieustannie wielki Kościół... (A. III.113) i zobaczyłam
blisko nich obrzydliwą Bestię, która wyszła z morza. (...) Zobaczyłam Kościół św. Piotra i ogromną ilość
ludzi pracującą by go zburzyć. Ujrzałam też innych n
aprawiających go. Linia podziału pomiędzy
wykonującymi tę dwojaką pracę ciągnęła się przez cały świat.(...) Burzyciele odrywali wielkie kawały
(budowli).(...) Kościół św. Piotra był zniszczony, z wyjątkiem prezbiterium i głównego ołtarza. (A. III.
118)(...) Zoba
czyłam, że na końcu Maryja rozciągnęła płaszcz nad Kościołem i nieprzyjaciele Boga zostali
przepędzeni.(...) Znowu miałam wizję tajnej sekty podkopującej ze wszystkich stron Kościół św. Piotra.
Pracowali oni przy pomocy różnego rodzaju narzędzi i biegali to
tu, to tam, unosząc ze sobą kamienie,
które z niego oderwali. Musieli jedynie pozostawić ołtarz. Nie mogli go wynieść. Zobaczyłam, jak
sprofanowano i skradziono obraz Maryi. (A. III. 556) Poskarżyłam się Papieżowi. Pytałam go, jak może
tolerować, że jest t
ylu kapłanów wśród burzących. Widziałam przy tej okazji, dlaczego Kościół został
wzniesio
ny w Rzymie. To dlatego,
że tam jest centrum świata i że wszystkie narody są z nim na różne
sposoby związane. Zobaczyłam też, że Rzym stoi jak wyspa, jak skała pośrodk
u morza, gdy wszystko
wokół niego obraca się w ruinę. Gdy patrzyłam na burzących, zachwycała mnie ich wielka zręczność.
Posiadali wszelkie rodzaje maszyn, wszystko dokonywało się według pewnego planu. Nic nie waliło się
samo. Nie robili hałasu. Na wszystko
zwracali uwagę, uciekali się do wszelkich rodzajów podstępów i
kamienie wydawały się często znikać w ich rękach. Niektórzy z nich ponownie budowali; niszczyli to, co
było święte i wielkie, a to, co budowali było próżne, puste i powierzchowne.
One more comment from Zbawienie tylko w KK-Stefanek
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
Co mówi na ten temat Katechizm Kościoła
K
atolickiego
:
KKK 1377:
Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają
postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce,
tak iż łamanie chleba nie dzieli Chrystusa
.
KKK 1378:
Kult Euch
arystii. W liturgii Mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywista obecność …More
Co mówi na ten temat Katechizm Kościoła
K
atolickiego
:
KKK 1377:
Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają
postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce,
tak iż łamanie chleba nie dzieli Chrystusa
.
KKK 1378:
Kult Euch
arystii. W liturgii Mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywista obecność
Chrystusa pod postaciami chleba i wina, między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak
adoracji Pana.
wojciechowskikrzysztof
🤗 Żegnam panów bo skończyłem temat się wyczerpał.
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
@wojciechowski
===========================
.....o KK-ckim -to ty jak na razie to sobie możesz jedynie pomarzyć !
Od ks.Natanka -otrzymujemy wszystko co nam przekazuje Sam Bóg i Przenajświętsza Panienka -bezpośrednio z w orędziach !
Wasz satanistyczny guru KIKO was doprowadzi..........!!!!
wojciechowskikrzysztof
Anty_modernista - kłamca co wkleja Enrico Zoffoli - kłamcę.
wojciechowskikrzysztof
Stefan .....jak mówi polskie powiedzenie " tyle pieskowi się należy ile sobie wyszczeka ! " -tyle otrzymają co Stefanek nawrzeszczy.
One more comment from wojciechowskikrzysztof
wojciechowskikrzysztof
Zbawienie tylko w KK-Stefanek a ty i ten twój guru co jesteście poza i nic wam do Świętego Kościoła Katolickiego.
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
ptyś 2014-02-24 23:36:20
Nie bluźnij przeciw Duchowi Św. Kościół Chrystusowy jest pod opieką Ducha Św.
===================================================
.....po owocach widzimy ze ten akurat był pod opieką antychrysta (żydo -masonerii!)
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
Neokatechumenat

kościół w Kościele
Neokatechumenat jest kościołem w Kościele, a to znaczy, że dzieli Kościół Katolicki.
Jako grupa ewangelizacyjno
-
misyjno
-
modlitewna wracająca na łono Kościoła Katolickiego je
st mile widziana i
bardzo potrze
bna.
Grupa ta powinna być miejscem przejściowym, tak jakby bocznym wejście do Kościoła, ale tak
nie jest.
Od dawna pod adresem neokatechumenatu…More
Neokatechumenat

kościół w Kościele
Neokatechumenat jest kościołem w Kościele, a to znaczy, że dzieli Kościół Katolicki.
Jako grupa ewangelizacyjno
-
misyjno
-
modlitewna wracająca na łono Kościoła Katolickiego je
st mile widziana i
bardzo potrze
bna.
Grupa ta powinna być miejscem przejściowym, tak jakby bocznym wejście do Kościoła, ale tak
nie jest.
Od dawna pod adresem neokatechumenatu formułowane były liczne zastrzeżenia o różnym ciężarze
gatunkowym w zakresie liturgii, nauczanej doktryny czy praktyk
formacyjnych.
N
eokatechumenaci
tworzą
swój obrzęd Mszy świętej i trwają w tym z uporem, bez żadnego postępu w pokorze i
wierze. Przez tą postawę Pan Jezus jest przez nich obrażany, jest obrażany przez sposób podawania Komunii
świętej do ręki, każdy sobie łamie święty Chleb, a okruszki
upadają
najczęściej na ziemię.
Dlatego to sam
neokatechumenat

wszyscy jego członkowie muszą sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy chcą być posłuszni
Kościołowi, czy też wykorzystując obecny kryzys dyscypliny wewnątrzkościelnej, dalej praktykować własną
„liturg
ię‖ i własną „doktrynę‖. To dla nich próba tożsamości katolickiej, próba wierności Kościołowi, czyli po
prostu próba wiary. Nie można się dłużej ukrywać za zwrotem „papież o wszystkim wie i wszytko akceptuje‖.
Piszę to wszystko z wielką troską o członków
neo
katechumenatu oraz z szacunkiem
i uznaniem dla dobrych intencji
wielu osób należących do
tej wspólnoty
ptyś
wojciechowskikrzysztof 2014-02-24 20:28:59
A co Was to interesuje, nie wasz Kościół to i nie powinno interesować.
______________________________________________________________________
Słuszna uwaga. To tak jak ja albo ty byś interesował się wyborami u lefebrystów czy protestantów.
🤗More
wojciechowskikrzysztof 2014-02-24 20:28:59
A co Was to interesuje, nie wasz Kościół to i nie powinno interesować.
______________________________________________________________________

Słuszna uwaga. To tak jak ja albo ty byś interesował się wyborami u lefebrystów czy protestantów.
🤗
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
wojciechowskikrzysztof
Kłamco ja i 'mój neokatechumenat" jest w KK, ale ty i twój ks, Natanek nie, jeszcze trochę i ekskomuniki się doczekacie - heretycy.
==================================================
.....jak mówi polskie powiedzenie " tyle pieskowi się należy ile sobie wyszczeka ! " -tyle otrzymają KIKO-wcy.More
wojciechowskikrzysztof

Kłamco ja i 'mój neokatechumenat" jest w KK, ale ty i twój ks, Natanek nie, jeszcze trochę i ekskomuniki się doczekacie - heretycy.
==================================================
.....jak mówi polskie powiedzenie " tyle pieskowi się należy ile sobie wyszczeka ! " -tyle otrzymają KIKO-wcy.
wojciechowskikrzysztof
Anty_modernista 2014-02-24 22:03:13
wojciechowskikrzysztof 2014-02-24 20:28:59
A co Was to interesuje, nie wasz Kościół to i nie powinno interesować.
-------------------------------------------------------------------
Twoim kościołem neokatechumenat, a tam zmian nie będzie więc idź tańczyć kółko graniaste przy menorze. Ajwaj
--------------------------------------------------------------------
More
Anty_modernista 2014-02-24 22:03:13
wojciechowskikrzysztof 2014-02-24 20:28:59
A co Was to interesuje, nie wasz Kościół to i nie powinno interesować.
-------------------------------------------------------------------
Twoim kościołem neokatechumenat, a tam zmian nie będzie więc idź tańczyć kółko graniaste przy menorze. Ajwaj
--------------------------------------------------------------------
Kłamco ja i 'mój neokatechumenat" jest w KK, ale ty i twój ks, Natanek nie, jeszcze trochę i ekskomuniki się doczekacie - heretycy.
stanislawp
Kardynał Dziwisz za miesiąc przechodzi na emeryturę.
Pod jego panowaniem kuria krakowska weszła w schizmę z nauczaniem papieskim
Ks Piotr Natanek przebaczył ks biskupowi prześladowania których doznał z kurii pod fałszywymi oskarżeniami i modli się o ks bp Dziwisza codziennie.
Gdy ks Piotr miał 5 lat młody kapłan Stanisław Dziwisz bywał w Grzechyni i brał Piotrusia na kolana, a dziś go prześlad…More
Kardynał Dziwisz za miesiąc przechodzi na emeryturę.
Pod jego panowaniem kuria krakowska weszła w schizmę z nauczaniem papieskim
Ks Piotr Natanek przebaczył ks biskupowi prześladowania których doznał z kurii pod fałszywymi oskarżeniami i modli się o ks bp Dziwisza codziennie.
Gdy ks Piotr miał 5 lat młody kapłan Stanisław Dziwisz bywał w Grzechyni i brał Piotrusia na kolana, a dziś go prześladuje.
ks biskup prześladował ks Tadeusza Kiersztyna aż do jego tragicznej śmierci.
Kuria Krakowska nadal nie zaprzestała prześladowań ks Tadeusza Isakowicza Zaleskiego.
ks biskup Dziwisz wspierał akcje i działania śmiertelnych wrogów Kościoła Katolickiego z wszelkich pro masońskich organizacji fałszywych żydów - chazarów itp..
Pan Jezus oczyści wszystkie Swoje owczarnie z fałszywych pasterzy.
Wzmagajmy swoje modlitwyy o nawracanie się pasterzy KK i powrotu pod przywódstwo absolutne Jezusa Chrystusa, czyli Króla.