Rafał_Ovile
11.3K

Biedny Kościół? Nie tędy droga!

Biedny Kościół? Nie tędy droga! Strona główna > Religia #BŁĘDY WSPÓŁCZESNOŚCI #BIEDA #UBÓSTWO #ZAKONY #MARIA Z BETANII #UBÓSTWO EWANGELICZNE #JAN PAWEŁ II #JUDASZ #KOŚCIÓŁ #KRYZYS W KOŚCIELE Coraz …More
Biedny Kościół? Nie tędy droga!
Strona główna > Religia
#BŁĘDY WSPÓŁCZESNOŚCI #BIEDA #UBÓSTWO #ZAKONY #MARIA Z BETANII #UBÓSTWO EWANGELICZNE #JAN PAWEŁ II #JUDASZ #KOŚCIÓŁ #KRYZYS W KOŚCIELE
Coraz bardziej rozpowszechniony staje się pogląd o ubogim Kościele. Niektórzy widzą w nim remedium na wszystkie bolączki współczesnego katolicyzmu. Tymczasem, choć należy piętnować nadużycia i przywiązanie kleru do bogactw zasada pozostaje niezmieniona. Kościół może, a nawet powinien posiadać ziemskie dobra. Dowód? Wypowiedzi wielkich ludzi Kościoła oraz dokumenty przez nich przygotowane – przypominamy je w coniedzielnym cyklu „Błędy współczesności”.
Jan XII w edykcie Cum inter nonnullos z 1323 roku zwrócił uwagę, że Chrystus i apostołowie posiadali rzeczy ziemskie. Papież podkreślił, że twierdzenie to jasno wynika z Pisma Świętego. Dlatego też stanowisko przeciwne uznał on za herezję.
(Jan XII, Cum inter nonnullos, clerus.org / opr. mjend)
Zewnętrzna okazałość jest istotna
„(moderniści) W ogólności …More
Nemo potest duobus dominis servire !
CHWAŁA BOGU WSZECHMOGĄCEMU - TERAZ I NA WIEKI !