Clicks761

PETICIA: zachráňme sochu a názov mesta Saint Louis

TU podpísať:
www.tfp.org/…/sign-here-to-sa…

V USA je napadnutý historický katolícky svätý. Radikálni aktivisti rozposielajú petíciu starostovi St. Louis za odstránenie sochy sv. Ľudovíta IX v Missouri.

To je poburujúce!

Socha sa tu nachádza od roku 1906 a je neoddeliteľnou súčasťou identity a histórie sv. Ľudovíta v Missouri.

Je to útok na katolicizmus, pretože sv. Ľudovít bol dobrý a spravodlivý kráľ, ktorého katolícka cirkev povýšila na slávu oltára pre svoju odvážnu cnosť.

Prihláste sa tu a vyslovte svoj protest starostovi St. Louis!

Ale to im nestačí. Mnohí dokonca požadujú zmenu názvu mesta! Pokúšajú sa vymazať históriu.

Saint Louis bol kráľom milovaným jeho ľudom, ktorému vládol vo Francúzsku. Bol to skutočne čestný vodca, ktorý je vhodným vzorom pre všetkých katolíkov.

Čo urobil tento svätý, aby vyvolal hnev tých, ktorí chceli vidieť jeho sochu odstránenú a mesto pomenované po ňom sa zmenilo?

Bol svätým, katolíkom a predstaviteľom kresťanskej civilizácie.

Teraz musíme brániť kresťanskú civilizáciu.

Zachráňte sochu Saint Louis!